अस्थाई विदेशी

अस्थाई विदेशी

 • नाम:- दिपक कुमार
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुगाया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- भीलवाड़ा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- महेंद्र कुमार
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कुकड़ेश्वर तह. मनासा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- कुवैत
 • ————————————————–
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- भीलवाड़ा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- दुबई
 • ————————————————–
 • नाम:- विवेक कुमार
 • पिता:- प्रेमराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़ियां
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- भानपुरा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- अजय कुमार
 • पिता:- रतनलाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुद्रावल
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- भानपुरा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- बालकिशन
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कोटा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- प्रवीण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- बेटमा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- जितेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- बेटमा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- तम्बोली
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- बांसवाड़ा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- कुवैत
 • ————————————————–
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:- शंकर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- तम्बोली
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- बांसवाड़ा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- कुवैत
 • ————————————————–
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- ख्याली लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कपासन
 • अस्थाई निवासी विदेश:- साउथ अफ्रीका
 • ————————————————–
 • नाम:- शशांक कुमार
 • पिता:- प्रदीप कुमार
 • गौत्र / सरनेम:- तम्बोली
 • मोबाइल न.:- 9460082404
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कोटा
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमनिया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कानोड़
 • अस्थाई निवासी विदेश:- ओमान
 • ————————————————–
 • नाम:- दीपक कुमार
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमनिया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- कानोड़
 • अस्थाई निवासी विदेश:- दक्षिण अफ्रीका
 • ————————————————–
 • नाम:- अरविंद
 • पिता:- किशोर कुमार
 • गौत्र / सरनेम:- चंदवानीया
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- भोपाल
 • अस्थाई निवासी विदेश:- अमेरिका
 • ————————————————–
 • नाम:- अंकित कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भन्ना
 • मोबाइल न.:-
 • व्यवसाय:-
 • निवासी:- उदयपुर
 • अस्थाई निवासी विदेश:- दुबई
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *