आरूद – तह – पंधाना – जिला – खंडवा

आरूद - तह - पंधाना - जिला - खंडवा

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- भागीरथ
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराडे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977573632
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.3
 • नाम:- बसंत
 • पिता:- निगम लाल
 • गौत्र / सरनेम:- फुलरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.4
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराडे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977573666
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.5
 • नाम:- बद्रीलाल
 • पिता:- गेंदालाल
 • गौत्र / सरनेम:- बनछोड़
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009313584
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.6
 • नाम:- तुलाराम
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977673617
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- सदाशिव
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डोंगरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977507475
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- काशीराम
 • पिता:- दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- खिलचे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- सीताराम
 • पिता:- दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
 • नाम:- पूनमचंद्र
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- भरत
 • पिता:- सुखराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617372399
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- भिका जी
 • गौत्र / सरनेम:- अग्ने
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- ठाकुर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- शिवनारायण
 • पिता:- ठाकुर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- प्रेमचंद्र
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6263973364
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- रवि कुमार
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डोंगरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- रामकिशन
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदेकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977783692
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- ब्रजलाल
 • पिता:- धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदेकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-लक्ष्मण प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- बनछोड
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926985938
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- महेश
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डोंगरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977479579
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- सेवकराम
 • पिता:- राबहु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- धन्नालाल
 • पिता:- केशव जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- हुकुम कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- दौलतराम
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदेलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- संतोष
 • पिता:- मधुसूदन जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9516649240
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- जितेश्वर पंडित
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9399615543
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- डोंगरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926986232
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- गजानंद
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुन्देकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8269328801
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- रामकिशन
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुन्देकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575748513
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- प्यारेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खिलचे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977351813
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- नारायणलाल
 • पिता:- प्यारेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खिलचे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- मंगल
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुन्देकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9340014497
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रभुलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- अशोक
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- डोगरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- सुभाष
 • पिता:- सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- सम्पत जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- हेमराज
 • पिता:- नत्थू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- चंद्र हास
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575403980
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- पढ़ंरी
 • पिता:- शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागडे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- मंजू
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागडे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977479888
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- श्री राम
 • पिता:- बलिराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुन्देकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826452981
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- नानक राम
 • पिता:- राबडू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- सुनील कड़वा
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- छीतर मल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- छीतर मल
 • पिता:- नत्थू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बराड़े
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- धन्नालाल
 • पिता:- बांगा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- पूनमचंद्र
 • पिता:- बांगा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *