इंदौर – तह – इंदौर – जिला – इंदौर

इंदौर - तह - इंदौर - जिला - इंदौर

श्री नाना देवी कुमरावत तम्बोली समाज

जागृति संस्था इंदौर (म.प्र)

कार्यकारिण
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम :- जवाहर जी कुमरावत
 • पिता :- रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • मो.नं :- 9826799144
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम :- विष्णुप्रसाद जी मोदी
 • पिता :- रुखमाचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9300961608
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम :- रतीलाल जी बुँदे
 • पिता :- जाधव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9953130595
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम :- सत्येन्द्र जी मोदी
 • पिता :- ग्यारसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826963175
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.5
 • नाम :- सोमेश जी कुमरावत
 • पिता :- रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9301230009
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.6
 • नाम :- योगेश जी कुमरावत
 • पिता :- मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926490799
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.7
 • नाम :- अमित जी मोदी
 • पिता :- मधुसुदन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9617707000
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • क्र.8
 • नाम :- अजय जी मोदी
 • पिता :- जवरचद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9229111876
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सगठनमंत्री
 • नाम :- शरद जी चातक
 • पिता :- सुरेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9425479001
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • महामंत्र
 • नाम :- ओमप्रकाश जी मोदी
 • पिता :- रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9893076587
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • मीडिया प्रवक्ता
 • नाम :- विष्णु प्रसाद जी मोदी
 • पिता :- राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9200001333
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कार्यालय प्रबंधक
 • नाम :- दुर्गाप्रसाद जी मोदी
 • पिता :- बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826463101
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कार्यक्रम प्रभारी
 • नाम :- जगदीश जी कुमरावत
 • पिता :- श्रीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926718988
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • युवा अध्यक्ष
 • नाम :- अनिल जी कुमरावत
 • पिता :- मथुरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9300640756
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • युवा सगठनमंत्री
 • नाम :- आशुतोष जी मोदी
 • पिता :- कैलाशचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9827094243
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • युवा उपाध्यक्ष
 • नाम :- प्रवीण जी मोदी
 • पिता :- अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9630091898
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • युवा सचिव
 • नाम :- मनीषकुमार जी मोदी
 • पिता :- रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826581997
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • युवा सहसचिव
 • नाम :- प्रदीप जी चौहान
 • पिता :- प्रताप जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926732777
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- रमेश चंद्र जी कुमरावत
 • पिता :- छितरमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926501672
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- नंदकिशोर जी कुमरावत
 • पिता :- यशवंत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9907050929
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- शांतिलाल जी मोदी
 • पिता :- छोगालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926500621
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- विनोद जी मोदी
 • पिता :- बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9827265020
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- मुकेश जी मोदी
 • पिता :- बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9755912333
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- जगदीश जी मोदी
 • पिता :- दोलतराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9827214565
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- भोजराज जी कुमरावत
 • पिता :- यशवंत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9753822975
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- ओमप्रकाश जी बछोड
 • पिता :- मौजीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9926700936
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- विजय कुमार जी गुप्ता
 • पिता :- प्रकाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826044727
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- राजेश जी मोदी
 • पिता :- भीमशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9009753350
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- शिवप्रसाद जी कुमरावत
 • पिता :- लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-8120218578
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- आनंद जी तम्बोली
 • पिता :- रामचरण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826599677
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- राजेश जी मोदी
 • पिता :- राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9009901236
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- पराग जी मोदी
 • पिता :- सोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9826325070
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम :- जीवनलाल जी टोडावाल
 • पिता :- मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9009017886
 • व्यवसाय:-
 • ———————————————
 • नाम:- रमेश जी कुमरावत
 • पिता:- छीतरमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926501672
 • ————————————————–
 • नाम:- सुखदेव जी कुमरावत
 • पिता:- शम्भूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826038753
 • ————————————————–
 • नाम:- मोहनलाल जी कुमरावत
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926724444, 8770087849
 • ————————————————–
 • नाम:- नंदकिशोर जी कुमरावत
 • पिता:-यशवंत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9907050929, 7389845004
 • ————————————————–
 • नाम:-प्रकाशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9406621518
 • ————————————————–
 • नाम:-सुरेशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406616444
 • ————————————————–
 • नाम:-रविन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-देवानंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827364071
 • ————————————————–
 • नाम:- प्रकाशचन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-मिश्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-84629704530
 • ————————————————–
 • नाम:- चन्द्रशेखर जी कुमरावत
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9009486793
 • ————————————————–
 • नाम:- रामचन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:- दशरत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009818835
 • ————————————————–
 • नाम:- राकेश जी कुमरावत
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • नाम:- अमित जी कुमरावत
 • पिता:- फूलसिंग जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8982397147
 • ————————————————–
 • नाम:-राकेश जी कुमरावत
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • नाम:-मुकेश जी कुमरावत
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9669702518
 • ————————————————–
 • नाम:-शांतिलाल जी मोदी
 • पिता:-छोगालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926500621
 • ————————————————–
 • नाम:- मोहन लाल जी कुमरावत
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009923237
 • नाम:-प्रवीण जी कुमरावत
 • पिता:-रेवाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826856979
 • ————————————————–
 • नाम:-नरेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-शीतरमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977129710
 • ————————————————–
 • नाम:-सुभाष जी मोदी
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7489065038
 • ————————————————–
 • नाम:- बद्रीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406627165
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेश जी कुमरावत
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-992662146
 • ————————————————–
 • नाम:-जितेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-सदाशिव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893372331
 • ————————————————–
 • नाम:-मनोहरलाल जी कुमरावत
 • पिता:-छज्जुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893924305
 • ————————————————–
 • नाम:- जगदीश जी कुमराव
 • पिता:- श्रीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926718988
 • ————————————————–
 • नाम:-अरविंद जी कुमरावत
 • पिता:-बलराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9893795865
 • ————————————————–
 • नाम:-अनोखीलाल जी कुमरावत
 • पिता:- तोताराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893521573
 • ————————————————–
 • नाम:- दुर्गाप्रसाद जी मोदी
 • पिता:- बन्द्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826463101
 • ————————————————–
 • नाम:- राजेंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-सदाशिव् जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8827830360
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेश जी मोदी
 • पिता:- बिठलप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 7354981822
 • ————————————————–
 • नाम:-महेश जी मोदी
 • पिता:-शंकर लाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8817776421
 • ————————————————–
 • नाम:-दुर्गाप्रसाद जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8120611672
 • ————————————————–
 • नाम:- रमेशचन्द्र जी मोदी
 • पिता:- बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-3269033497
 • ————————————————–
 • नाम:- मनोहर लाल जी मोदी
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826464902
 • ————————————————–
 • नाम:- गोपाल जी मोदी
 • पिता:- शालिग्राम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8889350401
 • ————————————————–
 • नाम:- कृष्ण जी नागदे
 • पिता:-राब्डू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9575794001
 • ————————————————–
 • नाम:- चन्द्रशेकर जी कुमरावत
 • पिता:- जगदीश चन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977136876
 • ————————————————–
 • नाम:-संतोष जी सूर्यवंशी
 • पिता:-मोहन सिंग जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8989832882
 • ————————————————–
 • नाम:-विजय जी मोदी
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977117324
 • ————————————————–
 • नाम:-अरविन्द जी जोशी
 • पिता:-राजेन्द्रप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893985320
 • ————————————————–
 • नाम:- सुभाष जी कुमरावत
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752925934
 • ————————————————–
 • नाम:-संतोष जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8103177375
 • ————————————————–
 • नाम:-राधेश्याम जी कुमरावत
 • पिता:-निगमलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826363701
 • ————————————————–
 • नाम:-कैलाशचंद्र जी बारी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8982737747
 • ————————————————–
 • नाम:- भगवान जी कतोरे
 • पिता:-श्रवण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8225003507
 • ————————————————–
 • नाम:-किशोर जी पटेल
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • नाम:-प्रवीण जी मोदी
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826643609,8815210717
 • ————————————————–
 • नाम:-हीरालाल जी मोदी
 • पिता:-भागीरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826425934
 • ————————————————–
 • नाम:- दिनेश चंद्र जी मोदी
 • पिता:-छज्जूला जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926084788
 • ————————————————–
 • नाम:-सत्यनारायण जी कलवाडिया
 • पिता:-गणपत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9753402055
 • ————————————————–
 • नाम:-राधेश्याम जी मोदी
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826976084
 • ————————————————–
 • नाम:-मदनलाल जी रिठालिया
 • पिता:-गणपत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424800647
 • ————————————————–
 • नाम:- रत्ना जी मोदी
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009290471
 • ————————————————–
 • नाम:-बाबुलाल जी मोदी
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9827299187
 • ————————————————–
 • नाम:-बलराम जी कुमरावत
 • पिता:-मदनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893536469
 • ————————————————–
 • नाम:-नरेश चंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926457378
 • ————————————————–
 • नाम:- कैलाशचंद्र जी मोदी
 • पिता:-लुना जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406652152
 • ————————————————–
 • नाम:-दामोदर जी कुमरावत
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9630195345
 • ————————————————–
 • नाम:-जगदीश जी मोदी
 • पिता:-दोलतराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827214565
 • ————————————————–
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण जी कुमरावत
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8889403559
 • ————————————————–
 • नाम:- अशोक जी मोदी
 • पिता:-दोलतराम जी मोदी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179104275
 • ————————————————–
 • नाम:-नितिन जी कुमरावत
 • पिता:-कैलाश चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754030881
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेश जी कुमरावत
 • पिता:-नंदराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9827299355, 758306200
 • ————————————————–
 • नाम:- मुरलीधर जी कुमरावत
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9131224242
 • ————————————————–
 • नाम:- संजय जी फेगडेकर
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7898223564
 • ————————————————–
 • नाम:-मनोहरलाल जी मोदी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826159670
 • ————————————————–
 • नाम:-मनोज जी मोदी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826141023
 • ————————————————–
 • नाम:-कुंदन लाल जी अड्वालकर
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009154346, 756696322
 • ————————————————–
 • नाम:- अशोक जी मोदी
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9630780512
 • ————————————————–
 • नाम:-नारायण जी कुमरावत
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9039560034
 • ————————————————–
 • नाम:-बुधिचंद जी मोदी
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009845800
 • ————————————————–
 • नाम:-मनीष जी सूर्यवंशी
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009847098
 • ————————————————–
 • नाम:- राधेश्याम जी मोदी
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9229432757
 • ————————————————–
 • नाम:-मोहनलाल जी मोदी
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7879226601
 • ————————————————–
 • नाम:-नंदलाल जी मोदी
 • पिता:-कालूराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9229680257
 • ————————————————–
 • नाम:-दीपक जी कुमरावत
 • पिता:-नंदकिशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179837575
 • ————————————————–
 • नाम:- वीरेंद्रकुमार जी पटेल
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926477643
 • ————————————————–
 • नाम:-भूज्रराज जी कुमरावत
 • पिता:-यशवंत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9753822975
 • ————————————————–
 • नाम:-अशोक जी कुमरावत
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-78269219941
 • ————————————————–
 • नाम:-मोहनलाल जी कुमरावत
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926491152
 • ————————————————–
 • नाम:- रामचन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8085954127
 • ————————————————–
 • नाम:-जितेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-पंडरी जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9993738753
 • ————————————————–
 • नाम:-हीरालाल जी मोदी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826842810
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेंद्र जी फेगड़ेकर
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893156110
 • ————————————————–
 • नाम:- महावीर जी मोदी
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752745296
 • ————————————————–
 • नाम:-शांतिलाल जी मोदी
 • पिता:-लूना जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926489475
 • ————————————————–
 • नाम:-कन्हेयालाल जी कुमरावत
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926789052
 • ————————————————–
 • नाम:-मदन लाल जी पटेल
 • पिता:-अम्बाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617378612
 • ————————————————–
 • नाम:- ओमप्रकाश जी बंछोड़
 • पिता:-मोजीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926700936
 • ————————————————–
 • नाम:- वासुदेव जी बंछोद
 • पिता:- मोजीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 98273772704
 • नाम:-सोमेश जी कुमरावत
 • पिता:-रमेश चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9301230009
 • ————————————————–
 • नाम:-बालमुकुन्द जी मोदी
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9165062450
 • ————————————————–
 • नाम:-मुकेश जी मोदी
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-98268400,8120502234
 • ————————————————–
 • नाम:-मनीष जी कुमरावत
 • पिता:-सुखदेव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9754030937
 • ————————————————–
 • नाम:-संतोष जी कुमरावत
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425345509
 • ————————————————–
 • नाम:-मुकेश जी मोदी
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8827099524
 • ————————————————–
 • नाम:-सुरेशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977790099
 • ————————————————–
 • नाम:-हरिओम जी मोदी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826159670
 • ————————————————–
 • नाम:-ओमप्रकाश जी नागदे
 • पिता:-राबडू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9303782074
 • ————————————————–
 • नाम:-सतीश जी कुमरावत
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9303196172
 • ————————————————–
 • नाम:-भरत जी कुमरावत
 • पिता:-गोकुलप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752217813
 • ————————————————–
 • नाम:-राजकुमार जी मालवी
 • पिता:-रामेश्वर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9425045512
 • ————————————————–
 • नाम:-हरिनारायण जी मोदी
 • पिता:-रामस्वरूप जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-81207830
 • नाम:-पुनमचंद जी मोदी
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981630134
 • ————————————————–
 • नाम:-सुखदेव जी कुमरावत
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926951664
 • ————————————————–
 • नाम:-महेश जी कुमरावत
 • पिता:-रामकरण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 7869919514
 • ————————————————–
 • नाम:-नीतिन जी कुमरावत
 • पिता:-कैलाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009574162
 • ————————————————–
 • नाम:-जगदीश जी मोदी
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425063017
 • ————————————————–
 • नाम:-जगदीश जी कुमरावत
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926259453
 • ————————————————–
 • नाम:-मोहनलाल जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9977141644
 • ————————————————–
 • नाम:-जगदीशचंद्र जी मोदी
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926572376
 • ————————————————–
 • नाम:-खेमराज जी मोदी
 • पिता:-ग्यारसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617177477
 • ————————————————–
 • नाम:-रमेश जी मोदी
 • पिता:- ग्यारसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617802148
 • ————————————————–
 • नाम:-नरेंद्र जी मोदी
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826452042
 • ————————————————–
 • नाम:-नीलम जी मोदी
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926010043
 • ————————————————–
 • नाम:-प्रमोद जी मोदी
 • पिता:-भोगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009639997
 • ————————————————–
 • नाम:-अनिल जी बड़ोलिया
 • पिता:-तेजलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893849973,9927292005
 • ————————————————–
 • नाम:-हेमराज जी मोदी
 • पिता:-बालमुकुन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9993055701
 • ————————————————–
 • नाम:-मोहनलाल जी मोदी
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न. :-9009054588
 • ————————————————–
 • नाम:- मुकेश जी कुमरावत
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826565477
 • ————————————————–
 • नाम:-देवचन्द्र जी मोदी
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827284073,8109652538
 • ————————————————–
 • नाम:-दामोदर जी कुमरावत
 • पिता:-नंद्किशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9617835830
 • ————————————————–
 • नाम:-कैलाशचन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8889783255
 • ————————————————–
 • नाम:-राजीवनयन जी जोशी
 • पिता:-पुरुषोतम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826481951
 • ————————————————–
 • नाम:-सुभाष जी मोदी
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826280099
 • ————————————————–
 • नाम:-दिलीप जी कुमरावत
 • पिता:-किशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826081535
 • ————————————————–
 • नाम:-अभिषेक जी रावत
 • पिता:-प्रमोद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9759147171
 • ————————————————–
 • नाम:-मनोहरलाल जी पटेल
 • पिता:-अम्बाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826564751
 • ————————————————–
 • नाम:-लक्ष्मीकांत जी पटेल
 • पिता:-मनोहरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826564751
 • ————————————————–
 • नाम:-दिलीप जी कुमरावत
 • पिता:-अम्बाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926868038
 • ————————————————–
 • नाम:-मुकेश जी मोदी
 • पिता:-मिश्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179388448
 • ————————————————–
 • नाम:-सत्यनारायण जी कुमरावत
 • पिता:-बुधिच्न्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9770383071 8989266842
 • ————————————————–
 • नाम:-आशीष जी सेवैन्या
 • पिता:-दत्तनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752042178
 • ————————————————–
 • नाम:-मुकेश जी नागेश
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9329293862
 • ————————————————–
 • नाम:-सुनील जी कुमरावत
 • पिता:-इन्दोरीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981633960
 • ————————————————–
 • नाम:-मनोज कुमार जी कन्नोजे
 • पिता:-नवीन कुमार जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179664198
 • ————————————————–
 • नाम:-अशोक कुमार जी कन्नोजे
 • पिता:-नवीन कुमार जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893401043
 • ————————————————–
 • नाम:-चंचल जी कुमरावत
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 7566261539
 • ————————————————–
 • नाम:-विलास जी ठगे
 • पिता:-मुकुंदराव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406630259
 • ————————————————–
 • नाम:-ओमप्रकाश जी मोदी
 • पिता:-रामप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009141192
 • ————————————————–
 • नाम:-मनीष जी सूर्यवंशी
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7509769717
 • ————————————————–
 • नाम:-गजानंद जी बराड़े
 • पिता:-शालिग्राम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826606009
 • ————————————————–
 • नाम:-डॉ. सुरेश जी वर्मा
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425085737
 • ————————————————–
 • नाम:-महेश जी वर्मा
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9713913392
 • ————————————————–
 • नाम:-रामचरण जी तम्बोली
 • पिता:-कार्तिकराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826947990
 • ————————————————–
 • नाम:-श्यामलाल जी टोडावाल
 • पिता:-मोडीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9630494105
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेश जी कुमरावत
 • पिता:-भीकनसिंघ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926897241
 • ————————————————–
 • नाम:-जितेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:- भाईराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993999951
 • ————————————————–
 • नाम:-मुन्नालाल जी मोदी
 • पिता:-कालुराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406652100
 • ————————————————–
 • नाम:-पियूष जी कुमरावत
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9179075252
 • ————————————————–
 • नाम:-नरेन्द्र जी सूर्यवंशी
 • पिता:-रामप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826035867
 • ————————————————–
 • नाम:-बद्रीलाल जी मोदी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8965877315
 • ————————————————–
 • नाम:-बालमुकुन्द जी कुमरावत
 • पिता:-गणपत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424017477
 • ————————————————–
 • नाम:-शंकरलाल जी भगत्या
 • पिता:-सीताराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9713320870
 • ————————————————–
 • नाम:-प्रकाशचंद्र जी मोदी
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827532330
 • ————————————————–
 • नाम:-प्रभाष जी मोदी
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425706583
 • ————————————————–
 • नाम:-बी. एल. जी कालवाडीया
 • पिता:-गेंदमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9589862975
 • ————————————————–
 • नाम:-रामपाल जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8602362856
 • ————————————————–
 • नाम:-कैलाशचंद्र जी मोदी
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977800280
 • ————————————————–
 • नाम:-शांतिलाल जी कुमरावत
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827240067
 • ————————————————–
 • नाम:-राजेश जी कुमरावत
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617652277
 • ————————————————–
 • नाम:-शिशिर जी पाटिल
 • पिता:-शरदचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826386342
 • ————————————————–
 • नाम:-संजय जी मोदी
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9713274707, 7898725511
 • ————————————————–
 • नाम:-दोलतराम जी मोदी
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977092426
 • ————————————————–
 • नाम:-अशोककुमार जी तम्बोली
 • पिता:-अनिल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8959418480
 • ————————————————–
 • नाम:-रोहितकुमार जी तम्बोली
 • पिता:-अनिल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9425317609
 • ————————————————–
 • नाम:-डॉ. जीवन जी मोदी
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425052430
 • ————————————————–
 • नाम:-कैलाशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-रामदयाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425348157
 • ————————————————–
 • नाम:-अनिल जी कुमरावत
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827013874
 • ————————————————–
 • नाम:-अखिलेश जी कुमरावत
 • पिता:-रामेशवर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9977646184
 • ————————————————–
 • नाम:-मनीष जी कन्नोजे
 • पिता:-अरविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424593846
 • ————————————————–
 • नाम:-दामोदर जी अडवालकर
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424091642
 • ————————————————–
 • नाम:-राकेश जी नागेश
 • पिता:-सीताराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8349320155
 • ————————————————–
 • नाम:-अनिल जी कुमरावत
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9229481325
 • ————————————————–
 • नाम:-विनोद जी कुमरावत
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827225062
 • ————————————————–
 • नाम:-शांतिलालजी कुमरावत
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425062445
 • ————————————————–
 • नाम:-शांतिलाल जी मोदी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826463101
 • ————————————————–
 • नाम:-जयकुमार जी वर्मा
 • पिता:-हरिकिशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 7745936140
 • ————————————————–
 • नाम:-भागवत जी ढगे
 • पिता:-देवचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179775096
 • ————————————————–
 • नाम:-रमेशचंद्र जी मोदी
 • पिता:-भागीरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • नाम:-उमेश जी कुमरावत
 • पिता:-मिश्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826311085
 • ————————————————–
 • 187. नाम:-महेश जी कुमरावत
 • पिता:-मिश्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9893012041
 • ————————————————–
 • 188 नाम:-संतोष जी कुमरावत
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 189.नाम:-कमलेश जी कुमार
 • पिता:-दीपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425047205
 • ————————————————–
 • 190. नाम:-कमलकिशोर जी कुमरावत
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926957313
 • ————————————————–
 • 191. नाम:-राजेश जी जलखरे
 • पिता:-हरिनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9575439148
 • ————————————————–
 • 192.नाम:-रामप्रसाद जी मोदी
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926053713
 • ————————————————–
 • 193.नाम:-घनश्याम जी बम्बेरिया
 • पिता:-मन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425053537
 • ————————————————–
 • 194. नाम:-राधेश्याम जी तम्बूलकर
 • पिता:-हरिराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9407293818
 • ————————————————–
 • 195.नाम:-बसंतकुमार जी सूर्यवंशी
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9827357636
 • ————————————————–
 • 196. नाम:-महेश जी रोद्वाल
 • पिता:-सूरजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424885800
 • ————————————————–
 • 197. नाम:-विजय जी कुमरावत
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9755256469
 • ————————————————–
 • 198.नाम:-सचिन जी बुन्देकर
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977287010
 • ————————————————–
 • 199.नाम:-मनोहरलाल जी कुमरावत
 • पिता:-धुपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9009942415
 • ————————————————–
 • 200.नाम:-अनिल जी कुमरावत
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9300640756
 • ————————————————–
 • 201. नाम:-महेंद्र जी मोदी
 • पिता:-शांतिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8109098046
 • ————————————————–
 • 202. नाम:-दुलीचंद जी कुमरावत
 • पिता:-गणपत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8878350066
 • ————————————————–
 • 203. नाम:-अरविन्द जी कन्नोजे
 • पिता:-चंदुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9424578065
 • ————————————————–
 • 204. नाम:-राधेश्याम जी नागेश्वर
 • पिता:-रामगोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977739984
 • ————————————————–
 • 205.नाम:-शांतिलाल जी कुमरावत
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425241401
 • ————————————————–
 • 206. नाम:-श्यामलाल जी कुमरावत
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617205863
 • ————————————————–
 • 207. नाम:-अरुण जी कुमरावत
 • पिता:-कांसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9753685360
 • ————————————————–
 • 208.नाम:-शशांक जी कुमरावत
 • पिता:- छज्जूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9907395721
 • ————————————————–
 • 209. नाम:-मनीष जी तम्बोली
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981622666
 • ————————————————–
 • 210. नाम:-रितेश जी कुमरावत
 • पिता:-राजेंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424084185
 • ————————————————–
 • 211. नाम:-राजेंद्र जी कटारे
 • पिता:-रामगोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9669903400
 • ————————————————–
 • 212.नाम:-विशाल जी कुमरावत
 • पिता:-रामदास जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9589147558
 • ————————————————–
 • 213.नाम:-लक्ष्मीनारायण जी मोदी
 • पिता:-महादेव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926084789
 • ————————————————–
 • 214. नाम:-राहुल जी मोदी
 • पिता:-सोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9179293545
 • ————————————————–
 • 215. नाम:-महेशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-रामदयाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9424821076
 • ————————————————–
 • 216.नाम:-गोपाल जी कनोजिया
 • पिता:-जमनाप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009254075
 • ————————————————–
 • 217. नाम:-संजय जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826480500
 • ————————————————–
 • 218.. नाम:-रामेश्वर जी कुमरावत
 • पिता:-होसिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926248176
 • ————————————————–
 • 219.नाम:-शारदा जी कुमरावत
 • पिता:-शुशील जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8871443985
 • ————————————————–
 • 220.नाम:-सुरेन्द्र जी मोदी
 • पिता:-ग्यारसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7312342655
 • ————————————————–
 • 221.नाम:-सुनील जी पाटिल
 • पिता:-अम्बिकाप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826415342
 • ————————————————–
 • 222. नाम:-मनीष जी दिघे
 • पिता:-बालकृष्ण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7771969972
 • ————————————————–
 • 223.नाम:-लक्ष्मीनारायण जी कुमरावत
 • पिता:-हुकुमचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826072930
 • ————————————————–
 • 224.म:-दीपक जी कनोजे
 • पिता:-कृष्णकांत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9229182739
 • ————————————————–
 • 225.नाम:-बाबुलाल जी कुमरावत
 • पिता:-मोहन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8959339628
 • ————————————————–
 • 226.नाम:-मनीष जी अडवाल
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9039014588
 • ————————————————–
 • 227. नाम:-सोहन जी कुमारावत
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7247451059
 • ————————————————–
 • 228.नाम:-विनोद जी मोदी
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-982772112
 • ————————————————–
 • 229.नाम:-कमलेश जी कुमरावत
 • पिता:-यशवंत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826036885
 • ————————————————–
 • 230. नाम:-मिश्रीलाल जी कुमरावत
 • पिता:-फतु जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8827075300
 • ————————————————–
 • 231.नाम:-महेश जी कुमरावत
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926793200
 • ————————————————–
 • 232.नाम:-रविशंकर जी कुमरावत
 • पिता:-श्रीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893416314
 • ————————————————–
 • 233. नाम:-अशोक जी मोदी
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9630091898
 • ————————————————–
 • 234. नाम:-राहुल जी मालवी
 • पिता:-मणिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9713136609
 • ————————————————–
 • 235.नाम:-विकाश जी मोदी
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9644043330
 • ————————————————–
 • 236.नाम:-मनोहरलाल जी मोदी
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993192854
 • ————————————————–
 • 237.नाम:-आयुष जी पाटिल
 • पिता:-विजय जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981852723
 • ————————————————–
 • 238. नाम:-गिरिराज जी भाना
 • पिता:-वर्दीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7869953934
 • ————————————————–
 • 239.नाम:-सेवकराम जी कुमरावत
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-मो.न.:-7049463772
 • ————————————————–
 • 240.नाम:-दुलीचंद जी
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893084336
 • ————————————————–
 • 241.नाम:-रघुनंदन जी मोदी
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8966820227
 • ————————————————–
 • 242.नाम:-ईश्वर जी थावरिया
 • पिता:-भेरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7828020881
 • ————————————————–
 • 243. नाम:-निखिलेश जी भाना
 • पिता:-सुभाष जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8120486466
 • ————————————————–
 • 244.नाम:-प्रकाश जी कुमरावत
 • पिता:-रामेश्वर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9907312689
 • ————————————————–
 • 245.नाम:-मुकेश जी
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8962387389
 • ————————————————–
 • 246. नाम:-किशोर जी कुमरावत
 • पिता:-मोहनलाल
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977261212
 • ————————————————–
 • 247.नाम:-नंदकिशोर जी
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8958689850
 • ————————————————–
 • 248.नाम:-करन जी मोदी
 • पिता:-ओमकार जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827218062
 • ————————————————–
 • 249.नाम:-सुन्दरलाल जी मोदी
 • पिता:-शिवराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981666445
 • ————————————————–
 • 250. नाम:-भूपेंद्र जी कुमरावत
 • पिता:- ताराचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9074162090
 • ————————————————–
 • 251.नाम:-सुनील जी कुमरावत
 • पिता:-अमृतलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926062545
 • ————————————————–
 • 252.नाम:-सुरेश जी ठगे
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9039556077
 • ————————————————–
 • 253.नाम:-संदीप जी मोदी
 • पिता:-प्रकाश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8690653219
 • ————————————————–
 • 254.नाम:-जीवन जी तोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009017886
 • ————————————————–
 • 255. नाम:-नीरज जी पाटिल
 • पिता:-प्रकाश चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9302502100
 • ————————————————–
 • 256.नाम:-संजय जी कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753961219
 • ————————————————–
 • 257. नाम:-दयाल प्रसाद जी तम्बोली
 • पिता:-ठाकूरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425066388
 • ————————————————–
 • 258. नाम:-अनिल जी पाटिल
 • पिता:-अम्बिका प्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926841480
 • ————————————————–
 • 259. नाम:-नीतेश जी कुमरावत
 • पिता:-भिका जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9009982582
 • ————————————————–
 • 260. नाम:-महेंद्र जी कुमरावत
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9848031131
 • ————————————————–
 • 261.नाम:-रामेश्वर जी कुमरावत
 • पिता:-तुकाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977339992
 • ————————————————–
 • 262.नाम:-गिरजा बाई जी मंकरिया
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9098281777
 • ————————————————–
 • 263.नाम:-डा. सुरेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9826029298
 • ————————————————–
 • 264.नाम:-बलराम जी मोदी
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926199964
 • ————————————————–
 • 265.नाम:-विकास जी कुमरावत
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893023403
 • ————————————————–
 • 266.नाम:-कमलकिशोर जी मोदी
 • पिता:-फत्तुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926599902
 • ————————————————–
 • 267. नाम:-अनिल जी मोदी
 • पिता:-देवकरण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9893044550
 • ————————————————–
 • 268.नाम:-भूपेन्द्र जी कुमरावत
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8319085806
 • ————————————————–
 • 269.नाम:-अशोक जी कुमरावत
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-982650148
 • ————————————————–
 • 270.नाम:-सुरेशचंद्र जी कुमरावत
 • पिता:- भगवान जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7509007200
 • ————————————————–
 • 271.नाम:-धरम सिंग जी कुमरावत
 • पिता:-शकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9677260574
 • ————————————————–
 • 272.नाम:-वासुदेव जी कुमरावत
 • पिता:-बुधीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753335651
 • ————————————————–
 • 273.नाम:-दीपक जी कुमरावत
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826377528
 • ————————————————–
 • 274.नाम:-मुकेश जी कुमरावत
 • पिता:-कैलाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754554833
 • ————————————————–
 • 275.नाम:-छगनलाल जी कुमरावत
 • पिता:-भुकण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9617177653
 • ————————————————–
 • 276.नाम:-प्रमोद जी कटारे
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977129030
 • ————————————————–
 • 277.नाम:-मांगीलाल जी कुमरावत
 • पिता:-सेवकराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753186063
 • ————————————————–
 • 278.नाम:-मनोज जी कुमरावत
 • पिता:-प्रहलाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9630268107
 • ————————————————–
 • 279.नाम:-कमलकिशोर जी मोदी
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9425059439
 • ————————————————–
 • 280.नाम:-लोकेश जी कुमरावत
 • पिता:-हेमराज जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7566664464
 • ————————————————–
 • 281.नाम:-ओमप्रकाश जी मोदी
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8827346615
 • ————————————————–
 • नाम:-यशवंत कुमार कुमरावत
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-भगोरिया
 • व्यवसाय:-687 बजरंग नगर
 • मो.न.:-9826566191
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *