उदयपुर – तह – उदयपुर – जिला – उदयपुर

उदयपुर - तह - उदयपुर - जिला - उदयपुर

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज संस्था उदयपुर
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:-नरेशचंद्र कुमार
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828116219
 • ————————————————-
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता:-स्व इन्द्रमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468513382
 • ————————————————-
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:-डा.मदनगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928376400
 • ————————————————-
 • कोषाघ्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- प्रदीप कुमार
 • पिता:-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9982226044
 • ————————————————-
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828102940
 • ————————————————-
 • संगठन सचिव
 • क्र.6
 • नाम:-गोपाल (वई वाले )
 • पिता:-स्व कालुराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252208467
 • ————————————————-
 • सांस्कृतिक सचिव
 • क्र.7
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:-स्व गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9269294685
 • ————————————————-
 • सांस्कृतिक सचिव
 • क्र.8
 • नाम:-कन्हैयालाल
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983889025
 • ————————————————-
 • सूचना सचिव
 • क्र.9
 • नाम:-परितोष कुमार
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8233167417
 • ————————————————-
 • नोहरा सचिव
 • क्र.10
 • नाम:-विकाश कुमार
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413052238
 • ————————————————–
 • नोहरा सचिव
 • क्र.11
 • नाम:-विष्णु कुमार
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602211888
 • ————————————————–
 • महिला मण्डल कार्यकारणी
 • अध्यक्ष
 • क्र.12
 • नाम:- श्रीमति ममता देवी
 • पिता;पति :-अनिल कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9772234559
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.13
 • नाम:- श्रीमति सुमित्रा देवी
 • पिता;पति :-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8233584932
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.14
 • नाम:- श्रीमति स्नेहलता देवी
 • पिता;पति :- नरेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107162191
 • ————————————————–
 • सांस्कृतिक सचिव
 • क्र.15
 • नाम:- श्रीमति शकुन्तला देवी
 • पिता;पति :- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9610141174
 • ————————————————–
 • सलाहकार
 • क्र.16
 • नाम:- श्रीमति रोशन देवी
 • पिता;पति :-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460339445
 • ————————————————–
 • सलाहकार
 • क्र.17
 • नाम:- श्रीमति सुनिता देवी
 • पिता;पति:- स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929969509
 • ————————————————–
 • सलाहकार
 • क्र.18
 • नाम:- श्रीमति केसर देवी
 • पिता;पति:- स्व आनंदीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587749518
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- मिट्ठालाल
 • पिता:-स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-0294 -2423025
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- राजेश कुमार
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414358096
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- आनन्द
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928276296
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- गणपत
 • पिता:-रोशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460915522
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- गोरंस
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-887521279
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- लक्ष्मीलाल
 • पिता:-रोशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799413748
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-94143162196
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- राहुल
 • पिता:-नरेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571113151
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784469953
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460253439
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- पंकज
 • पिता:-दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:-स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929802739
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:-स्व लालचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8302373280
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- कपिल
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414166453
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- कृष्ण कुमार
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9099913201
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- गोरंस
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8875212791
 • ———————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- इंद्रेश
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व मगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7742972911
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351081965
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7739929258
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-आनंदीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413763541
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- हेमंत
 • पिता:-आनंदीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9029967854
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351549047
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- आशीष कुमार
 • पिता:-सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9251567870
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- अविनाश
 • पिता:-सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8766004815
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- रोडीमल
 • पिता:-स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929647424
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351183462
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- लव कुमार
 • पिता:-स्व सुनील कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:-सोहनलाल
 • पिता:-स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461279323
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:-सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414738272
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8890579689
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9982721706
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- बबलू
 • पिता:-राजकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983817018
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- निर्मल कुमार
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784243359
 • ————————————————–
 • क्र.55
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680947007
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-दयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9509194799
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-दयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9821261188
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- शान्तिलाल
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983577394
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- विकास
 • पिता:- स्वअनिलकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8432350781
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9269294703
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- दीपक
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636800862
 • ————————————————-
 • क्र.62
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8233751436
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:-स्व मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828057487
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:-स्व मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9649471037
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950332080
 • ————————————————–
 • क्र.66
 • नाम:- हेमंत कुमार
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929335304
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- आशीष कुमार
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782969999
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8560874343
 • ————————————————–
 • क्र.69
 • नाम:- नवनीत कुमार
 • पिता:-स्व धनराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829821281
 • ————————————————–
 • क्र.70
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:-नवनीत जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828314250
 • ————————————————–
 • क्र.71
 • नाम:-पंकज कुमार
 • पिता:-नवनीत जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001787110
 • ————————————————–
 • क्र.72
 • नाम:- राजमल
 • पिता:- स्व धनराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828079700
 • ————————————————–
 • क्र.73
 • नाम:- कृष्णगोपाल
 • पिता:-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829462888
 • ————————————————–
 • क्र.74
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784830888
 • ————————————————-
 • क्र.75
 • नाम:- पंकज कुमार
 • पिता:-स्व गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799971292
 • ————————————————-
 • क्र.76
 • नाम:- कोशिक
 • पिता:-सुनील जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.77
 • नाम:- भगवानलाल
 • पिता:-स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460727363
 • ————————————————-
 • क्र.78
 • नाम:- रमन लाल
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783300743
 • ————————————————-
 • क्र.79
 • नाम:- प्रवीण
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928810160
 • ————————————————-
 • क्र.80
 • नाम:- हर्ष कुमार
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8586095077
 • ————————————————
 • क्र.81
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829048024
 • ————————————————-
 • क्र.82
 • नाम:- हेमेंद्र
 • पिता:-राजकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783919484
 • ————————————————-
 • क्र.83
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784983567
 • ————————————————-
 • क्र.84
 • नाम:- रविकुमार
 • पिता:-दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252881459
 • ————————————————-
 • क्र.85
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:-स्व धनराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414101850
 • ————————————————-
 • क्र.86
 • नाम:- योगेश
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.87
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:-स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929499310
 • ————————————————-
 • क्र.88
 • नाम:- कन्हैयालाल
 • पिता:-स्व इन्द्रमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-0294 -6980924
 • ————————————————-
 • क्र.89
 • नाम:- राजेन्द्र कुमार
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828556089
 • ————————————————
 • क्र.90
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602557755
 • ————————————————-
 • क्र.91
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:-स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571650615
 • ————————————————-
 • क्र.92
 • नाम:- विष्णु कुमार
 • पिता:-स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9982086515
 • ————————————————-
 • क्र.93
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:-रोड़ीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782186575
 • ————————————————-
 • क्र.94
 • नाम:- मगनलाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214453175
 • ————————————————-
 • क्र.95
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-मगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799490947
 • ————————————————-
 • क्र.96
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:-मगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9251643798
 • ————————————————-
 • क्र.97
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-स्व इन्द्रमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694405842
 • ————————————————-
 • क्र.98
 • नाम:- अशोककुमार
 • पिता:-स्व इन्द्रमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414738136
 • ————————————————-
 • क्र.99
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:-स्व गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460401704
 • ————————————————-
 • क्र.100
 • नाम:- भवरलाल
 • पिता:-स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001248717
 • ————————————————-
 • क्र.101
 • नाम:- रामनारायण
 • पिता:-भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587277707
 • ————————————————-
 • क्र.102
 • नाम:- भगवतीलाल
 • पिता:-भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602881040
 • ————————————————-
 • क्र.103
 • नाम:- दिलीपकुमार
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413479966
 • ————————————————-
 • क्र.104
 • नाम:- हिमांशु
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.105
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829204475
 • ————————————————-
 • क्र.106
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413208837
 • ————————————————-
 • क्र.107
 • नाम:- गणपतलाल
 • पिता:-स्व नेमीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252238480
 • ————————————————-
 • क्र.108
 • नाम:- प्रकाशचंद्र
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9530077952
 • ————————————————-
 • क्र.109
 • नाम:- सतीश
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9462882914
 • ————————————————-
 • क्र.110
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:-स्व नेमीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7737076410
 • ————————————————-
 • क्र.111
 • नाम:- नरेन्द्र कुमार
 • पिता:-स्व नेमीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829806430
 • ————————————————-
 • क्र.112
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:-स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829590287
 • ————————————————-
 • क्र.113
 • नाम:- शम्भुलाल
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829494446
 • ————————————————-
 • क्र.114
 • नाम:- राजकुमार(गिलुण्ड)
 • पिता:-सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829577464
 • ————————————————-
 • क्र.115
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8233867779
 • ————————————————-
 • क्र.116
 • नाम:-चंदन
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.117
 • नाम:-भूपेंद्र
 • पिता:-आनंदीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784469923
 • ————————————————-
 • क्र.118
 • नाम:-हितेश
 • पिता:-आनंदीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214880057
 • ————————————————-
 • क्र.119
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9649359803
 • ————————————————-
 • क्र.120
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602660066
 • ————————————————-
 • क्र.121
 • नाम:-राहुल
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928844873
 • ————————————————-
 • क्र.122
 • नाम:-हेमन्त
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828025585
 • ————————————————-
 • क्र.123
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व लक्ष्मीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001840498
 • ————————————————-
 • क्र.124
 • नाम:-दिनेश
 • पिता:-स्व लक्ष्मीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8094351949
 • ————————————————-
 • क्र.125
 • नाम:-हितेश
 • पिता:-स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8058623175
 • ————————————————-
 • क्र.126
 • नाम:-सुन्दरलाल
 • पिता:-स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9785714188
 • ————————————————-
 • क्र.127
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.128
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-अम्बालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950307478
 • ————————————————-
 • क्र.129
 • नाम:-पंकज कुमार
 • पिता:-दिनेश कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.130
 • नाम:-पृथ्वीराज
 • पिता:-स्व मोड़ीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001787041
 • ————————————————-
 • क्र.131
 • नाम:-पुरषोतम
 • पिता:-स्व मोड़ीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636811263
 • ————————————————-
 • क्र.132
 • नाम:-विष्णु
 • पिता:-मोड़ीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7891786024
 • ————————————————-
 • क्र.134
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-स्व जालमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-0294-5131570
 • ————————————————-
 • क्र.135
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-स्व पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799000370
 • ————————————————-
 • क्र.136
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413763813
 • ————————————————-
 • क्र.137
 • नाम:-नितिन
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001008978
 • ————————————————-
 • क्र.138
 • नाम:-पुष्कर
 • पिता:-स्व गोटूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414161045
 • ————————————————-
 • क्र.139
 • नाम:-नविन कुमार
 • पिता:-पुष्कर जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9462626938
 • ————————————————-
 • क्र.140
 • नाम:-तिलक चंद
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8058109067
 • ————————————————-
 • क्र.141
 • नाम:-विवेक( वई )
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.142
 • नाम:-मदनमोहन
 • पिता:-स्वभवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680421799
 • ————————————————-
 • क्र.143
 • नाम:-आशीष कुमार
 • पिता:-मदनमोहन जी
 • गौत्र / सरनेम:- नैणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828059086
 • ————————————————-
 • क्र.144
 • नाम:-कृष्णगोपाल
 • पिता:-स्व नाथुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-0294 -2428445
 • ————————————————-
 • क्र.145
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-कृष्णगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413763806
 • ————————————————-
 • क्र.146
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-कृष्णगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:9413762502
 • ————————————————-
 • क्र.147
 • नाम:-डा.मदनगोपाल
 • पिता:-स्व नाथुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983665537
 • ————————————————-
 • क्र.148
 • नाम:-डा.प्रतीम
 • पिता:-डॉ.मदनगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928376400
 • ————————————————-
 • क्र.149
 • नाम:-योगेश
 • पिता:-रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8824887680
 • ————————————————-
 • क्र.150
 • नाम:-ललित
 • पिता:-रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9314340418
 • ————————————————-
 • क्र.151
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:-स्व मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8764028744
 • ————————————————-
 • क्र.152
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-स्व मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8560866455
 • ————————————————-
 • क्र.153
 • नाम:-सुरेशचंद्र
 • पिता:-स्व मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928685930
 • ————————————————-
 • क्र.154
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-स्व मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414473550
 • ————————————————-
 • क्र.155
 • नाम:-मयंक कुमार
 • पिता:-मनोज कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.156
 • नाम:-मिट्ठालाल
 • पिता:-स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9509310624
 • ————————————————-
 • क्र.157
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828540262
 • ————————————————-
 • क्र.158
 • नाम:-गिरिराज
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413467625
 • ————————————————-
 • क्र.159
 • नाम:-शरद कुमार
 • पिता:-मिट्ठालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783080752
 • ————————————————-
 • क्र.160
 • नाम:-राखीलाल
 • पिता:-स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166088017
 • ————————————————-
 • क्र.161
 • नाम:-राजेश
 • पिता:-राखीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784019206
 • ————————————————-
 • क्र.162
 • नाम:-डा.रामेश्वरलाल
 • पिता:-स्व रामसुख जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414263143
 • ————————————————-
 • क्र.163
 • नाम:-राजेश
 • पिता:-रामेश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7898358888
 • ————————————————-
 • क्र.164
 • नाम:-सरल कुमार
 • पिता:-रामेश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829443343
 • ————————————————-
 • क्र.165
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8094308036
 • ————————————————-
 • क्र.166
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460929239
 • ————————————————-
 • क्र.167
 • नाम:-विनोद कुमार
 • पिता:-स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9314560669
 • ————————————————-
 • क्र.168
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-स्व रूपलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784293011
 • ————————————————-
 • क्र.169
 • नाम:-श्यामलाल
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829271365
 • ————————————————-
 • क्र.170
 • नाम:-विक्रम
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166260485
 • ————————————————-
 • क्र.171
 • नाम:-राजकुमार
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351255097
 • ————————————————-
 • क्र.172
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829776381
 • ————————————————-
 • क्र.173
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460293859
 • ————————————————-
 • क्र.174
 • नाम:-श्यामलाल
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983420207
 • ————————————————-
 • क्र.175
 • नाम:-लक्ष्मीलाल
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636482101
 • ————————————————-
 • क्र.176
 • नाम:-राजकुमार
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9549208702
 • ————————————————-
 • क्र.177
 • नाम:-संतोष
 • पिता:-स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9649965862
 • ————————————————-
 • क्र.178
 • नाम:-राजेश
 • पिता:-पुरषोतम जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.179
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166275133
 • ————————————————–
 • क्र.180
 • नाम:- मदनलाल
 • पिता:-स्व चुन्नीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9530470513
 • ————————————————–
 • क्र.181
 • नाम:- डा.नरेन्द्र कुमार
 • पिता:-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414163638
 • ————————————————–
 • क्र.182
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461178468
 • ————————————————–
 • क्र.183
 • नाम:-धीरज कुमार (शाहपुरा )
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बोर्दिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413479527
 • ————————————————-
 • क्र.184
 • नाम:-देवीलाल
 • पिता:-स्व बद्रीचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680484059
 • ————————————————-
 • क्र.185
 • नाम:-मनीष कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460320132
 • ————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *