कन्नोद – तह – कन्नोद – जिला – देवास

कन्नोद - तह - कन्नोद - जिला - देवास

 • सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज (कन्नोद)
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- विष्णु प्रसाद
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भारती
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993136872
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- महेश चंद्र
 • पिता:- नाथूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बगत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407167633
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- सुदामा प्रसाद
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भारती
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926222724
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कनोजिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7898746300
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.5
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:- गोविन्द प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9893607828
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- डॉ .एम. एस
 • पिता:- शिवचरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977515472
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:- रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कनोजिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039204057
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- कालूराम कुमरावत
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893161160
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- गणेश प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- गुप्ता
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9309512003
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
  नाम:- गणपति
  पिता:- हजारी प्रसाद जी
  गौत्र / सरनेम:- भारती
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-9926325813
  ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.11
  नाम:- विनोद कुमार
  पिता:- डालूराम जी
  गौत्र / सरनेम:-भारती
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
 • बाकि बचे समाज बंधू की लिस्ट उपलब्ध कराये
 • 9826742276

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *