मध्यप्रदेश

काँटा फोड़ – तह. – सतवास – जिला – देवास

क्र.1
नाम:- पंढरीनाथ कुमरावत
पिता:- स्व आशाराम जी
गौत्र;-भगत
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9755712721
————————————————–
क्र.2
नाम:- विजय कुमार
पिता:- पंढरीनाथ जी
गौत्र / सरनेम:- भगत
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *