कुकड़ेश्वर – तह – मनासा – जिला – नीमच

कुकड़ेश्वर - तह - मनासा - जिला - नीमच

सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज

कुकड़ेश्वर जिला नीमच ( म.प्र. ) 458116

 • अध्यक्ष
 • नाम:- यशवंत कुमार जी
 • पिता:- बसन्तीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम:- धनराज जी
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम:- लीलाधर
 • पिता:- विष्णु जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9993101091
 • ————————————————–
 • सचिव
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9630279650
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:- राजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7415180057
 • ————————————————–
 • नव युवक मंडल
 • अध्यक्ष
 • नाम:- रिंकू कुमार
 • पिता:- अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9993986063
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम:- खुशहाल
 • पिता:- दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9630279636
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8461010930
 • ————————————————–
 • सचिव
 • नाम:-केशरीमल
 • पिता:-कन्हैया लाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • नाम:-शुभम कुमार
 • पिता:- देवकरण जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सलाहकार
 • नाम:- सागर
 • पिता:-पुरषोतम जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9893759736
 • ————————————————–
 • 1.नाम:-मुकेश जी विश्नारिया
 • पिता:-बसन्तीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 2.नाम:-कचरूलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-परमानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 3.नाम:-शिव जी विश्नारिया
 • पिता:-परमानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 4.नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 5.नाम:- दिनेश जी नरवालिया
 • पिता:-ओमप्रकाश जी
 • गोत्र/सरनेम:- नरवालिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 6.नाम:-किशोर जी सेनपुरिया
 • पिता:-नानालाजी
 • गोत्र/सरनेम:- सेनपुरिय
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 7.नाम:-हुकुमचंद्र जी टोडावाल
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:- टोडावाल
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 8.नाम:-तोरीराम जी लाखेरी
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लाखेरी
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 9.नाम:-सागर जी विश्नारिया
 • पिता:-परमानंद जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 10.नाम:-देवकरण जी विश्नारिया
 • पिता:-परमानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 11.नाम:-नानालाल जी सेनपुरिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 12.नाम:-रमेश जी विश्नारिया
 • पिता:-गोवर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 13.नाम:-निप्पुजी धामनिया
 • पिता:-हरिराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 14.नाम:-कारुलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 15.नाम:-मुरली जी कलवाड़ीया
 • पिता:-मागीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाड़ीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 16.नाम:-विष्णु जी विश्नारिया
 • पिता:-रूपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 17.नाम:-गोपाल जी भानपिया
 • पिता:-भेरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 18.नाम:-गोविन्द जी विश्नारिया
 • पिता:-चौथमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 19.नाम:-गणेशजी (कारू) विश्नारिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 20.नाम:-घनश्याम जी विश्नारिया
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 21.नाम:-मोहनलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 22.नाम:-दुर्गाशंकर जी विश्नारिया
 • पिता:-चौथमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 23.नाम:-भंवरलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-चौथमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 24.नाम:-देवीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-चौथमलजी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 25.नाम:-अशोक जी विश्नारिया
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 26.नाम:-रमेश जी विश्नारिया
 • पिता:-चौथमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 27.नाम:-धनराज जी विश्नारिया
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 28.नाम:-यशवंत जी धामनिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 29.नाम:-जगदीश जी भानपिया
 • पिता:-सेवाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 30.नाम:-देवीलाल जी पिपलीवाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 31.नाम:-सत्यनारायण जी पिपलीवाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 32.नाम:-रामलाल जी भानपिया
 • पिता:-सेवाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 33.नाम:-दिनेश जी पिपलीवाल
 • पिता:-भैरुलालजी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 34.नाम:-मोतीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-भगवान जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 35.नाम:-मनीष जी भानपिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 36.नाम:-अशोक जी भानपिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 37.नाम:-हरीश जी टोडावाल
 • पिता:-मन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 38.नाम:-जगदीश जी भानपिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 39.नाम:-कन्हेयालाल जी धामनिया
 • पिता:-हरिराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————-
 • 40.नाम:-विशाल जी निम्बोदिया
 • पिता:-गुलाबचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 41.नाम:-अशोक जी निम्बोदिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 42.नाम:-भोनीशंकर जी भानपिया
 • पिता:-रूपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 43.नाम:-रूपचंद्र जी धामनिया
 • पिता:-सीताराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 44.नाम:-कन्हेयालाल जी टोडावाल
 • पिता:-लख्मीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 45.नाम:-मातालाल जी टोडावाल
 • पिता:-लख्मीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 46.नाम:-चतरमल जी निम्बोदिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 47.नाम:-रमेश जी निम्बोदिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 48.नाम:-संजय जी भानपिया
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 49.नाम:-कन्हेयालाल जी बुन्दीवाल
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 50.नाम:-कन्हेयालाल जी धामनिया
 • पिता:-मकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 51.नाम:-रामचंद्र जी धामनिया
 • पिता:-मकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 52.नाम:-नानालाल जी धामनिया
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 53.नाम:-मनोहरलाल जी धामनिया
 • पिता:-मकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 54.नाम:-रतनलाल जी भानपिया
 • पिता:-चौथमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 55.नाम:-गोपाल जी लोगाया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 56.नाम:-जयंत जी रोद्वाल
 • पिता:-कमलाशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 57.नाम:-राधेश्याम जी टोडावाल
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 58.नाम:-जगदीश जी कलवाडीया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 59.नाम:-बसन्तीलाल जी कलवाड़ीया
 • पिता:-नानुराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाड़ीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 60.नाम:-भवानीशंकर जी कलवाड़ीया
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाड़ीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 61.नाम:-राकेश जी कलवाडिया
 • पिता:- भुवानिशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 62.नाम:-धनराज जी कलवाड़ीया
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाड़ीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 63.नाम:-मदनलाल जी टोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 64.नाम:-गोपाल जी धामनिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 65.नाम:-मानमल जी पिपलीवाल
 • पिता:-मन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 66.नाम:-राजू जी पिपलीवाल
 • पिता:-मानमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 67.नाम:-धन्नालाल जी टोडावाल
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 68.नाम:-गोपाल जी लोगाया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 69.नाम:-अशोक जी धामनिया
 • पिता:-भेरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 70.नाम:-प्रेमचंद जी धामनिया
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 71.नाम:-दिलीप(नाना) जी धामनिया
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 72.नाम:-विनोद जी विश्नारिया
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 73.नाम:-कन्हेयालाल जी टोडावाल
 • पिता:-बिलास जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 74.नाम:-लालचंद्र जी विश्नारिया
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 75.नाम:-बंशीलाल जी बुन्दीवाल
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 76.नाम:-बालकिशन जी पिपलीवाल
 • पिता:-बसन्तीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 77.नाम:-रामनिवास जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 78.नाम:-हरिशंकर जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 79.नाम:-प्रभुलाल जी भानपिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 80.नाम:-राधेश्याम जी जतराया
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- जतराया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 81.नाम:-सत्यनारायण जी जतराया
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- जतराया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 82.नाम:-गोपाल जी जतराया
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- जतराया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 83.नाम:-कैलाश जी जतराया
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- जतराया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 84.नाम:-टीकमचंद जी धामनिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 85.नाम:-भैरुलाल जी धामनिया
 • पिता:-घासीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 86.नाम:-राधेश्याम जी विश्नारिया
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 87.नाम:-लालचंद्र जी विश्नारिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 88.नाम:-सत्यनारायण जी विश्नारिया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 89.नाम:-धनराज जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 90.नाम:-कैलाश जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 91.नाम:-शम्भूलाल जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 92.नाम:-प्रमोद जी पिपलीवाल
 • पिता:-मानमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 93.नाम:-गोपाल जी निम्बोदिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 94.नाम:-रूपचंद्र जी बुन्दीवाल
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 95.नाम:-लालचंद्र जी भानपिया
 • पिता:-लच्छु जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 96.नाम:-ओमप्रकाश जी भानपिया
 • पिता:-लच्छु जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 97.नाम:-देवकिशन जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 98.नाम:-अमृतलाल जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 99.नाम:-अशोक जी भानपिया
 • पिता:-रामकुंवर जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 100.नाम:-ललित जी भानपिया
 • पिता:-रामकुंवर जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 101.नाम:-ओमप्रकाश जी रोद्वाल
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 102.नाम:-मनोहरलाल जी पिपलीवाल
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • 103.नाम:-गोविन्द जी धामनिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 104.नाम:-संजय जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिय
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 105.नाम:-रमेश जी धामनिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 106.नाम:-शिव जी टोडावाल
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 107.नाम:-धनराज जी धामनिया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 108.नाम:- राधेश्याम जी कलवाडिया
 • पिता:-मेघराज जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 109.नाम:- सोनू जी विश्नारिया
 • पिता:- महेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 110.नाम:-रतनलाल जी डूंगरसागरिय
 • पिता:- भुवांन जी
 • गोत्र/सरनेम:- डूंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 111.नाम:-पिंटू जी टोडावाल
 • पिता:-रमेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो. न.:-
 • ————————————————–
 • 112.नाम:-प्रमोद जी टोडावाल
 • पिता:-रमेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 113.नाम:-प्रहलाद जी टोडावाल
 • पिता:-धन्नालाल
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 114.नाम:-सुरेश जी (मोदी) टोडावाल
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 115.नाम:-सूरजमल जी कलवाडिया
 • पिता:-नाहारमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिय
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 116.नाम:- जगमोहन जी कलवाडिया
 • पिता:-गेंदमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 117.नाम:-मांगीलाल जी डूंगरसारिया
 • पिता:-भुवान जी
 • गोत्र/सरनेम:-डूंगरसारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 118.नाम:-सोनू जी भानपिया
 • पिता:-तेजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 119.नाम:-पुरुषोतम जी विश्नारिया
 • पिता:-काना जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 120.नाम:-तुलसीराम जी बंबोरिया
 • पिता:-भोनीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बंबोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 121.नाम:-गोपाल जी बंबोरिया
 • पिता:-भोनीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-बंबोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 122.नाम:-काजु जी बंबोरिया
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बंबोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 123.नाम:-ललित जी भानपिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 124.नाम:-चंदाबाई जी तम्बोली
 • पिता:-घासीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- तम्बोली
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 125.नाम:-कन्हेयालाल जी धामनिया
 • पिता:-घासीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 126.नाम:-पंकज जी धामनिया
 • पिता:-सुरेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 127.नाम:-गोविन्द जी धामनिया
 • पिता:-घासीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 128.नाम:- दिनेश जी भानपिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 129.नाम:-कन्हेयालाल जी भाना
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 130.नाम:-मदनलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-रामनिवास जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 131.नाम:-मोहनलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-परमानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 132.नाम:-गुड्डाजी (सूरजमल) विश्नारिया
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 133.नाम:-कचरूलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-वरदीचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 134.नाम: पारस जी विश्नारिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 135.नाम:-विष्णु जी टोडावाल
 • पिता:-रूपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 136.नाम:-हरिशंकर जी निम्बोदिया
 • पिता:-परमानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 137.नाम:-मुकेश जी निम्बोदिया
 • पिता:-जमनालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 138.नाम:-नरेन्द्र जी भानपिया
 • पिता:-प्यारर्चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 139.नाम:-बद्रीलालजी विश्नारिया
 • पिता:-शोभाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 140.नाम:-मोहनलाल जी कलवाडिया
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 141.नाम:-महेश जी कलवाडिया
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 142.नाम:-सुरेश जी माण्डीवाल
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- माण्डीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 143.नाम:-राधेश्याम जी विश्नारिया
 • पिता:-मेघराज जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 144.नाम:-यशवंत जी विश्नारिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 145.नाम:-जगदीश जी रोंद्वाल
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोंद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 146.नाम:-महेश जी विश्नारिया
 • पिता:-रूपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 147.नाम:-चिंटू जी विश्नारिया
 • पिता:-रूपचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 148.नाम:-नानालाल जी विश्नारिया
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 149.नाम:- सुभाष जी टोडावाल
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 150.नाम:-मदन जी भाना
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 151.नाम:-अनिल जी लोगाया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 152.नाम:-कचरूलाल जी लोगाया
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 153.नाम:-कैलाश जी (पाउंडीया) नकुमवाला
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- नकुमवाला
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 154.नाम:-टिंकू जी रोंद्वाल
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोंद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 155.नाम:-मदनलाल जी लोगाया
 • पिता:- धन्नालालजी
 • गोत्र/सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 156.नाम:- मुलचंद जी कलवाडिया
 • पिता:-गोपीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 157.नाम:-लक्ष्मीनारायण जी कलवाडिया
 • पिता:-गोपीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 158.नाम:-केसरीमल जी कलवाडिया
 • पिता:-गोपीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 159.नाम:-दिनेश जी कलवाडिया
 • पिता:-केसरीमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 160.नाम:-राजेश जी कलवाडिया
 • पिता:-केसरीमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 161.नाम:-रामचन्द्र जी भाना
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 162.नाम:-निरंजन जी टोडावाल
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 163.नाम:-सुभाष जी नैनवाया
 • पिता:-चैतमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-नैनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 164.नाम:-सत्यनारायण जी नैनवाल
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-नैनवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 165.नाम:-गोपाल जी भानपिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 166.नाम:-अशोक जी भानपिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 167.नाम:-देवीलाल जी भानपिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 168.नाम:-काजु जी भानपिया
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 169.नाम:-मकरलाल जी भानपिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 170.नाम:-राजू जी भानपिया
 • पिता:-मकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 171.नाम:-नन्दलाल जी सुंदरसिया
 • पिता:-मेघराज जी
 • गोत्र/सरनेम:-सुंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 172.नाम:-मोतीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 173.नाम:-सोहनलाल जी टोडावाल
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 174.नाम:-मोहनलाल जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 175.नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 176.नाम:-कन्हैयालाल जी टोडावाल
 • पिता:- मोडीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 177.नाम:-गोपाल जी (बालु) टोडावाल
 • पिता:-कृष्णा जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 178.नाम:-राधेश्याम जी कलवाडिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 179.नाम:-प्रहलाद जी कलवाडिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 180.नाम:-कन्हेयालाल जी कलवाडिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 181.नाम:-विनोद जी कलवाडिया
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 182.नाम:-मांगीलाल जी कलवाडिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 183.नाम:-शेखर जी धामनिया
 • पिता:-प्रकाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 184.नाम:-गेंदमल जी टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 185.नाम:-मातालाल जी टोडावाल
 • पिता:-मोडीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 186.नाम:-सागर जी टोडावाल
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 187.नाम:-राजू जी टोडावाल
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 188.नाम:-केसरीमल जी टोडावाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 189.नाम:-रामप्रसाद जी टोडावाल
 • पिता:-केसरीमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 190.नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-जमनालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 191.नाम:-रूपचंद्र जी टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 192.नाम:-गुड्डा जी(शंकर) टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 193.नाम:-बाबूलाल जी टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 194.नाम:-शांतिलाल जी टोडावाल
 • पिता:-गोरीशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 195.नाम:-कमलेश जी टोडावाल
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 196.नाम:-शेषमल जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 197.नाम:-गुड्डा जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 198.नाम:-दिलीप जी धामनिया
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 199.नाम:-महेश जी धामनिया
 • पिता:-कैलाश जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 200.नाम:-सत्यनारायण जी धामनिया
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 201.नाम:-राजेंद्र जी लुनिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 202.नाम:-अनिल जी धामनिया
 • पिता:-केसुराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 203.नाम:-सुभाष जी धामनिया
 • पिता:-कैसुराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 204.नाम:-कैलाश जी धामनिया
 • पिता:-कैसुराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 205.नाम:-हरिशंकर जी धामनिया
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 206.नाम:-मांगीलाल जी धामनिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 207.नाम:-पिंटू जी धामनिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 208.नाम:-खुशहाल जी धामनिया
 • पिता:-पारसमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 209.नाम:-दुर्गाशंकर जी धामनिया
 • पिता:-प्रकाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 210.नाम:-श्यामलाल जी नैनवाल
 • पिता:-गोर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:- नैनवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 211.नाम:-गोपाल जी टोडावाल
 • पिता:-गोरीशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 212.नाम:-कन्हेयालाल जी टोडावाल
 • पिता:-गोरीशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 213.नाम:-विनोद जी टोडावाल
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 214.नाम:-कुशल जी टोडावाल
 • पिता:-गोरीशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 215.नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-मोड़ीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 216.नाम:-नानालाल जी धामनिया
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 217.नाम:- ललित जी
 • पिता:-रमेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:- (MPEB)
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 218.नाम:-हरिशंकर(पप्पू) जी टोडावाल
 • पिता:-रमेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 219.नाम:-रमेश जी विश्नारिया
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 220.नाम:-ओमप्रकाश जी बेरा
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 221.नाम:-कचरूलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-नानालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 222.नाम:-कचरूलाल जी टोडावाल
 • पिता:-राधू जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 223.नाम:-मांगीलाल जी तरावलिया
 • पिता:-भोनीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 224.नाम:-शंकरलाल जी धामनिया
 • पिता:-मकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 225.नाम:-पप्पू जी धामनिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 226.नाम:-गोमा जी धामनिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 227.नाम:-दिलखुश धामनिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 228.नाम:-कुशल जी पिपलीवाल
 • पिता:-दुर्गाशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 229.नाम:-महेश जी (पड़दा वाले) नरवलिया
 • पिता:-राजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 230.नाम:-आशीष जी कलवाडिया
 • पिता:-शांतिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 231.नाम:-राजु जी कलवाडिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 232.नाम:-कैलाश जी कलवाडिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 233.नाम:-जगदीश जी तरावलिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 234.नाम:-केशरीमल जी पिपलीवाल
 • पिता:-लालचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 235.नाम:-भँवरलाल जी टोडावाल
 • पिता:-बिलास जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 236.नाम:-बंशीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 237.नाम:-विजय जी कलवाडिया
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 238.नाम:-देवीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 239.नाम:-गोरीशंकर जी टोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 240.नाम:-मोहनलाल जी टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 241.नाम:-सोनू जी कलवाडिया
 • पिता:-प्रेमचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 242.नाम:-वरधीचंद्र जी कलवाडिया
 • पिता:-प्रभुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 243.नाम:-सुरेश जी धामनिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 244.नाम:-शेखर जी धामनिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 245.नाम:-संजय जी भानपिया
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 246.नाम:-काजु जी(लीलाधर) विश्नारिया
 • पिता:-विष्णुप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 247.नाम:-सत्यनारायण जी भानपिया
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 248.नाम:-राधेश्याम जी भानपिया
 • पिता:-गोर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 249.नाम:-राधेश्याम जी(मास्टर) पिपलीवाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 250.नाम:-बबलु जी पिपलीवाल
 • पिता:-प्रकाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 251.नाम:-अशोक जी मोदी
 • पिता:-खरगोन वाले
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 252.नाम:-देवीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-गोवर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 253.नाम:-बालू जी रोद्वाल
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 254.नाम:-अनिल जी भानपुरा
 • पिता:-लालचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपुरा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 255.नाम:-दिनेश जी पाउंडीया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पाउंडीया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 256.नाम:-तुलसीराम जी पिपलीवाल
 • पिता:-किशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 257.नाम:-देवीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-परथा जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 258.नाम:-भैरुलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 259.नाम:-दुर्गाशंकर जी विश्नारिया
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 260.नाम:-कुशल जी विश्नारिया
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 261.नाम:-राधेश्याम जी लुनिया
 • पिता:-खुबचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 262.नाम:-मोहन जी लुनिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 263.नाम:-राजू जी पिपलीवाल
 • पिता:-सुखदेव जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 264.नाम:-सुरेश जी विश्नारिया
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 265.नाम:-राजमल जी विश्नारिया
 • पिता:-नंदलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 266.नाम:-कारूलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-राजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 267.नाम:-सागर जी विश्नारिया
 • पिता:-छोटू जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 268.नाम:-पुरषोत्तम जी रोद्वाल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 269.नाम:-ललित जी रोद्वाल
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 270.नाम:-चैतमल जी रोद्वाल
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 271.नाम:-भैरुलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 272.नाम:-परमेश जी धामनिया
 • पिता:-श्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 273.नाम:-कैलाश जी रोद्वाल
 • पिता:-भागीरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 274.नाम:-राजू जी टोडावाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 275.नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-हीरालालजी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 276.नाम:-दिलखुश जी पिपलीवाल
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 277.नाम:-सुभाष जी पिपलीवाल
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 278.नाम:-चौथमल जी पिपलीवाल
 • पिता:-नंदकिशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 279.नाम:-जमनालाल जी माण्डीवाल
 • पिता:-सुरेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-माण्डीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 280.नाम:-यशवंत जी माण्डीवाल
 • पिता:-सुरेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- माण्डीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 281.नाम:-महेंद्र जी मोदी
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 282.नाम:-प्रेमचंद्र जी डुंगरसागरिया
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 283.नाम:-दिनेश जी धामनिया
 • पिता:-केसूराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 284.नाम:-पुरुषोतम जी(बगदु) धामनिया
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 285.नाम:-यशवंत जी(कचरू) धामनिया
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 286.नाम:-अशोक जी भानपिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 287.नाम:-देवीप्रसाद जी पिपलीवाल
 • पिता:-नंदकिशोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 288.नाम:-शिवप्रसाद जी रोंद्वाल
 • पिता:-लालचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 289.नाम:-राजू जी रोदवाल
 • पिता:-लालचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 290.नाम:-दिलीप जी रोद्वाल
 • पिता:-लालचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 291.नाम:-मदनलाल जी लुनिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 292.नाम:-श्यामलाल जी धमुनिया
 • पिता:-सेवा जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 293.नाम:-पप्पू जी धमुनिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 294.नाम:-दिलखुश जी धमुनिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 295.नाम:-संजय जी धमुनिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 296.नाम:-गोपाल जी लुनिया
 • पिता:-कारुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 297.नाम:-दुर्गाशंकर जी लुनिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 298.नाम:-राजू जी भानपिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 299.नाम:-मुकेश जी विश्नारिया
 • पिता:-भैरूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 300.नाम:-प्रकाश जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 301.नाम:-गोरीशंकर जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 302.नाम:-लालचंद्र जी विश्नारिया
 • पिता:-रूपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 303.नाम:-प्रकाश जी धामनिया
 • पिता:-केसुरा जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 304..नाम:-रमेश जी टोडावाल
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 305.नाम:-अशोक जी टोडावाल
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 306.नाम:-नेमिचंद्र जी टोडावाल
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 307.नाम:-प्रकाशचंद्र जी विश्नारिया
 • पिता:-विष्णुप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 308.नाम:-ग्यारसीलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-दीपचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 309.नाम:-कारुलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-ग्यारसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 310.नाम:-मन्नालाल जी टोडावाल
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 311.नाम:-अनिल जी टोडावाल
 • पिता:-रमेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 312.नाम:-सुनील जी टोडावाल
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 313.नाम:-प्रमोद जी टोडावाल
 • पिता:-सुन्दरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 314.नाम:-ओमप्रकाश जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 315.नाम:-बाबुलाल जी पिपलीवाल
 • पिता:-सुखदेव जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 316.नाम:-विष्णुप्रसाद जी भानपिया
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 317.नाम:-सत्यनारायण जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 318.नाम:-पवन जी भानपिया
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 319.नाम:-गोपाल जी टोडावाल
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 320.नाम:-कारू जी भानपिया
 • पिता:-रामकुवर
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 321.नाम:-सत्यनारायण जी भानपिया
 • पिता:-रामकुवर जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 322.नाम:-रामनिवास जी धामनिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 323.नाम:-राजू जी बुन्दीवाल
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 324.नाम:-कैलाश जी बुन्दीवाल
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 325.नाम:-मोतीलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 326.नाम:-ललित जी तम्बोली
 • पिता:-रामस्वरूप जी
 • गोत्र/सरनेम:- तम्बोली
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 327..नाम:-भंवरलाल जी निम्बोदिया
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 328.नाम:-लालचंद्र जी पिपलीवाल
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 329.नाम:-दीपक जी(टीनू) कलवाडिया
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 330.नाम:-जगदीश जी पिपलीवाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 331.नाम:-प्रेमचंद्र जी पिपलीवाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 332.नाम:-कैलाश जी कलवाडिया
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 333.नाम:-सोहनलाल जी भानपिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 334.नाम:-राजू जी विश्नारिया
 • पिता:-कचरूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 335.नाम:-दिनेश जी विश्नारिया
 • पिता:-कचरूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 336.नाम:-रमेश जी कलवाडिया
 • पिता:-देवकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 337.नाम:- योगेश जी कलवाडिया
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 338.नाम:-पंकज जी पिपलीवाल
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 339.नाम:-नीरज जी पिपलीवाल
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 340.नाम:-गोवर्धनलाल जी खेराडा
 • पिता:-रामगोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- खेराडा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 341.नाम:-ललित जी खेराडा
 • पिता:-गोवर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:-खेराडा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 342.नाम:-ललित जी बम्बोरिया
 • पिता:-रघुनंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 343.नाम:-मुन्नालाल जी विश्नारिया
 • पिता:-भगवान जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 344.नाम:-लोचन जी टोडावाल
 • पिता:-कचरूलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 345.नाम:-मांगीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 346.नाम:-गुड्डा जी टोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 347.नाम:-कन्हेयालाल जी लुनिया
 • पिता:-खुबचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 348.नाम:-रघुनंद जी बम्बोरिया
 • पिता:- मदन जी
 • गोत्र/सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 349.नाम:-गोपाल जी विश्नारिया
 • पिता:-मोहन जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 350.नाम:-बंशीलाल जी लोगाया
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 351.नाम:-शन्तिलाल जी भानपिया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 352.नाम:-सोनू जी टोडावाल
 • पिता:-दुर्गाशंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 353.नाम:-मदनलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-कन्हा जी
 • गोत्र/सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 354.नाम:-ओमप्रकाश जी निम्बोदिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 355.नाम:-दुर्गाशंकर जी नकुमवाल
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-नकुमवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 356.नाम:-पप्पू जी (कंवरलाल) निम्बोदिया
 • पिता:- भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 357.नाम:-राकेश जी निम्बोदिया
 • पिता:-पप्पू जी (कंवरलाल)
 • गोत्र/सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 358.नाम:-नंदा जी निम्बोदिया
 • पिता:-माधु जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 359.नाम:-मदनलाल जी धमुनिया
 • पिता:-प्यारचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 360.नाम:-यशवंत जी भानपिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 361.नाम:-लीलाधर जी(पप्पु) भानपिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 362.नाम:-सुरेश जी भानपिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 363.नाम:-लालचंद्र जी भानपिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 364.नाम:-कारुलाल जी भानपिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 365.नाम:-जुगल जी भानपिया
 • पिता:-कारुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 366.नाम:-पुष्पाबाई जी टोडावाल
 • पिता:-कैलाश जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 367.नाम:-राधेश्याम जी भानपिया
 • पिता:-मेघराज जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 368.नाम:-आनंदीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-जिवराज जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 369.नाम:-विवेक जी निम्बोदिया
 • पिता:-अशोक जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 370.नाम:-मंगल जी भानपिया
 • पिता:-मानमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 371.नाम:-दुर्गाशंकर जी भानपिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 372.नाम:-कारुलाल जी(वल्लावारा) भानपिया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 373.नाम:-खुबचंद्र जी भानपिया
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 374.नाम:-बाबुलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 375.नाम:-जगदीश जी लोगाया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 376.नाम:-उमाशंकर जी लुनिया
 • पिता:-शांतिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 377.नाम:-शोभाराम जी लुनिया
 • पिता:-शांतिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 378.नाम:-ओमप्रकाश जी(दददू) लुनिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 379.नाम:-सुभाष जी लुनिया
 • पिता:-शांतिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 380.नाम:-प्रकाशचंद्र जी बुन्दीवाल
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 381.नाम:-अनिल जी(बंटी) कलवाडिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 382.नाम:-वरदीचंद जी बुन्दीवाल
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 383.नाम:-रामप्रसाद जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 384.नाम:-देवीलाल जी टोडावाल
 • पिता:-कैशरीमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 385.नाम:-मथुरालाल जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 386.नाम:-प्रभुलाल जी टोडावाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 387.नाम:-विजय जी टोडावाल
 • पिता:-प्रभुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 388.नाम:-विष्णु जी लोगाया
 • पिता:-कन्हेलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 389.नाम:-रतनलाल जी टोडावाल
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 390.नाम:-भंवरलाल जी टोडावाल
 • पिता:-जमनालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 391. नाम:-सुनील जी नरवलिया
 • पिता:-राजमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 392. नाम:-लक्ष्मीनारायण जी निम्बोदिया
 • पिता:-भोनी जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 393. नाम:-मातालाल जी भानपिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 394. नाम:-राजू जी भानपिया
 • पिता:-मातालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 395. नाम:-संजय जी लोगाया
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 396. नाम:-प्रभुलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • 397. नाम:-देवीलाल जी धमुनिया
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 398. नाम:-भैरुलाल जी धमुनिया
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गोत्र/सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 399. नाम:-मथुरालाल जी विश्नारिया
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 400. नाम:-रतनलाल जी(भदाना) रोद्वाल
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 401. नाम:-चेतक जी भानपिया
 • पिता:-कारुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • 402. नाम:-बुलाकीबाई जी निम्बोदिया
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 403. नाम:-राजू जी सेनपुरिया
 • पिता:-रामप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 404. नाम:-प्रहलाद जी सेनपुरिया
 • पिता:- रामप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 405. नाम:-मुकेश जी विश्नारिया
 • पिता:-मदन जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 406. नाम:-मोतीलाल जी भानपिया
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 407. नाम:-केशरुमल जी रोद्वाल
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 408. नाम:-प्रेमचन्द्र जी टोडावाल
 • पिता:-रामबिलास जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 409. नाम:-प्रकाशचन्द्र जी डूगरसागरीय
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- डूगरसागरीय
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 410. नाम:-राजू जी टोडावाल
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 411. नाम:-मोहनलालजी (डा.) घोडला
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- घोडला
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 412. नाम:-प्रभुलाल जी भानपिया
 • पिता:-भैरुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 413. नाम:-रामलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-ताराचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 414. नाम:-लालचंद्र जी टोडावाल
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 415. नाम:-अमरचन्द्र जी पहाड़िया
 • पिता:-कालूराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 416. नाम:-राहुल जी धमुनिया
 • पिता:-जमनालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 417. नाम:-जगदीश जी डूंगरसागरिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 418. नाम:-सोहनलाल जी डुंगरसागरिया
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 419. नाम:- छगनलाल जी पिपलीवाल
 • पिता:- गोवर्धन जी
 • गोत्र/सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 420. नाम:-हुकुमचंद्र जी सुंदरसिया
 • पिता:-शंकर जी
 • गोत्र/सरनेम:- सुंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 421. नाम:-गोपाल जी विश्नारिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 422. नाम:-सूरजमल जी(अन्ना) धामनिया
 • पिता:-शोभाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 423. नाम:-कमलाशंकर जी निम्बोदिया
 • पिता:-मोडीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 424. नाम:-श्यामलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 425. नाम:-चौथमल जी भानपिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 426. नाम:-रमेश जी सेनपुरिया
 • पिता:-नानालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 427. नाम:-दुर्गाबाई जी भाना
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 428. नाम:-राजेश जी विश्नारिया
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 429. नाम:-बाबुलाल जी रोद्वाल
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 430. नाम:-प्रकाश जी रोद्वाल
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- रोद्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 431. नाम:-रमेश जी भानपिया
 • पिता:-मानमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 432. नाम:-रामनिवास जी भानपिया
 • पिता:-मानमल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 433. नाम:-गोकुल जी बुन्दीवाल
 • पिता:-वर्दिश्चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 434. नाम:-दिलीप जी बुन्दीवाल
 • पिता:-वर्दिश्चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 435. नाम:-रामबाबु जी बुन्दीवाल
 • पिता:- कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 436. नाम:-मुकेश जी बुन्दीवाल
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 437. नाम:-देवीलाल जी विश्नारिया
 • पिता:-ताराचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 438. नाम:-गोपाल जी बुन्दीवाल
 • पिता:-कन्हेयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- बुन्दीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 439. नाम:- उमाशंकर जी धामनिया
 • पिता:-कैलाश जी
 • गोत्र/सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 440. नाम:-सत्यनारायण जी विश्नारिया
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 441. नाम:-जगदीश जी टोडावाल
 • पिता:-भंवरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 442. नाम:-रमेश जी भानपिया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 443. नाम:-सुनील जी लोगाया
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 444. नाम:-यशवंत जी धामनिया
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 445. नाम:-मुकेश जी जावरा वाले
 • पिता:-भागचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 446. नाम:-प्यार्चंद्र जी टोडावाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *