कोटा – तह – कोटा – जिला – कोटा

कोटा - तह - कोटा - जिला - कोटा

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज
 • कोटा(राजस्थान)
 • अध्यक्ष
 • नाम:- घनश्याम जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9461519271
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम :- चौथमल जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-8104094775
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • मंत्री
 • नाम :- अवनीश जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9829949444
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम :- डालचन्द्र जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-लुनिया
 • मो.नं :-9828940925
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • लेखाधिपाल
 • नाम :- विमल मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • प्रशाशन मंत्री
 • नाम :- कमल जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सांस्कृतिक मंत्री
 • नाम :- अनिल जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • नाम :- राजेंद्र जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • भण्डारी
 • नाम :-गोपाल जी मोदी
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • महिला जागृति मंच
 • अध्यक्ष
 • नाम:- शोभा जी पावव्डिया
 • पिता/ पति :- सुरेशचंद्र 
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 8955740430
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम :- राधा जी बारोठीया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9799254572
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • मंत्री
 • नाम :- गायत्री जी बैरा
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9351048335
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सह मंत्री
 • नाम :- रानू जी मरमट
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 7734010745
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम :- प्रेम जी धामनिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9829179445
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • नाम :- किरण जी बरोठिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 8003117746
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सह संगठन मंत्री
 • नाम :- पुजा जी भंवरीवाल
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 7597882726
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सांस्कृतिक मंत्री
 • नाम :- सुनीता जी सिरोंया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 8290277215
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सह सांस्कृतिक मंत्री 
 • नाम :- पूनम सिरोया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :-9461946331
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • प्रचार प्रसार मंत्री
 • नाम :- आशा जी खेराडा
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 8003533805
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • नाम :- श्रेया जी बैरा
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 8426908243
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • भण्डारी
 • नाम :- विद्या जी साबरिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 7597882726
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • लेखाधिकारी
 • नाम :- रीना बैरा
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.नं :- 9460195176
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • कार्यकारिणी सदस्य
 • 1.नाम:-सुनीता जी बरोठिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:-
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • 2.नाम:-हेमलता जी पावव्डिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:-7877423075
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • 3.नाम:-वंदना जी मस्ताना
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:-9602991999
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- आशा सिरोहिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 9352629149
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- कविता नागदिया
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 9602467615 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- मोहिनी रुद्रवाल 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- आरती तरावलिया 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 9352629149
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- मनोरमा बेरा 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- सिमा धमनिया 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- किरण सिरोहिया 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • मो.न.:- 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • अध्यक्ष
 • नाम:- दीपक कुमार
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- मरमट 
 • मो.न.:- 8290380344 
 • व्यवसाय:- 
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम:- अधीर 
 • पिता :- 
 • गोत्र/सरनेम:- नेनवाया 
 • मो.न.:- 9352452000 
 • व्यवसाय:- 
 • ————————————————–
 • महामंत्री
 • नाम:- धीर कुमार 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-  बेरा 
 • मो.न.:- 9950456713 
 • व्यवसाय:- 
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम:- विमोर 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-  भँवरीवाल
 • मो.न.:-  9799845967 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • नाम:- अनिल 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- सिरोहिया
 • मो.न.:-  9214536588
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • प्रचारप्रसार मंत्री
 • नाम:- अंकुश मोदी 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:-  
 • मो.न.:-  9828771500 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सांस्कृतिक मंत्री
 • नाम:- कुलदीप
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- पाउण्डिया 
 • मो.न.:- 7891916193 
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • सहसंस्कृतिक मंत्री
 • नाम:- अंकित
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- सिरोहिया
 • मो.न.:- 9352629150
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • लेखाधिकारी
 • नाम:- मनीष
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- माछीवाल 
 • मो.न.:- 9887109176
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • भण्डारी
 • नाम:- दीपक
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- खैराडा
 • मो.न.:- 9950683377
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • नाम:- ओमप्रकाश मोदी 
 • पिता :-
 • गोत्र/सरनेम:- 
 • मो.न.:- 8107390190
 • व्यवसाय:-
 • ————————————————–
 • 1.नाम:- बालचन्द्र जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9141486300
 • ————————————————–
 • 2.नाम:-राधेश्याम जी लोगाया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9887093900
 • ————————————————–
 • 3.नाम:-रमेश जी लोगाया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9461660185
 • ————————————————–
 • 4.नाम:-विशाल जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7737009353
 • ————————————————–
 • 5.नाम:-किशन जी बरोठीया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9828771500
 • ————————————————–
 • 6.नाम:-छगनलाल जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9413262521
 • ————————————————–
 • 7.नाम:- नरेन्द्र जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 8.नाम:-श्यामलाल जी सेनपुरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7737009353
 • ————————————————–
 • 9. नाम:-अशोक जी लोगाया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8696669266
 • ————————————————–
 • 10.नाम:-प्रहलाद जी कलवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8890660655
 • ————————————————–
 • 11.नाम:- कंवरलाल जी लोगाया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8058629221
 • ————————————————–
 • 12.नाम:-ओमप्रकाश जी कलवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9352136065
 • ————————————————–
 • 13. नाम:- शोभाग्यमल जी मंडकरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 14.नाम:-मुकेश कुमार जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 15.नाम:- हरिनारायण जी बैरा
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 16.नाम:-राजेश कुमार जी बैरा
 • पिता:-कैलाशचंद्र
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8441920680
 • ————————————————–
 • 19. नाम:-गोपाल जी माचिवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9252171262
 • ————————————————–
 • 20.नाम:-सुरेश कुमार जी पावंडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9929677420
 • ————————————————–
 • 21.नाम:-प्रतापलाल जी लूणिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 22.नाम:- राजेश जी धामनिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9414931032
 • ————————————————–
 • 23.नाम:- दीपक जी नगरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9413103806
 • ————————————————–
 • 24.नाम:- राजेश कुमार जी नगरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9828692346
 • ————————————————–
 • 25.नाम:- बृजेश कुमार जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9950255580
 • ————————————————–
 • 26.नाम:- दिनेश कुमार नगरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9413732403
 • ————————————————–
 • 27.नाम:- हेमचरण जी लूणिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9887361260
 • ————————————————–
 • 28.नाम:- बालुराम जी लूणिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7220091282
 • ————————————————–
 • 29.नाम:- अनोखीलाल जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9001631228
 • ————————————————–
 • 30.नाम:- तुलसीराम जी माचिवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 31.नाम:- राजेश जी धामनिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9414931032
 • ————————————————–
 • 32.नाम:- बनवारी जी नगरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8769059508
 • ————————————————–
 • 33.नाम:- कृष्णकांत जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9602417181
 • ————————————————–
 • 34.नाम:- केसरीमल जी विश्नारिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9829712756
 • ————————————————–
 • 35.नाम:- बंसीलाल जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-8107326604
 • ————————————————–
 • 36.नाम:- गोवर्धनलाल जी निम्बोदिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 37.नाम:- रामेश्वर जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 38.नाम:- ग्यारसीलाल भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7733990746
 • ————————————————–
 • 39.नाम:- हनुमान जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 40.नाम:- दिनेश कुमार जी बरोठीया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 41.नाम:-मनसुखलाल जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8058291429
 • ————————————————–
 • 42.नाम:- किशोर कुमार जी कलवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9509454420
 • ————————————————–
 • 43.नाम:- कुंजबिहारी जी भंवरीलाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9462831950
 • ————————————————–
 • 44.नाम:- हीरालाल जी उटवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9772589998
 • ————————————————–
 • 45.नाम:- पुरषोतम जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 46.नाम:- शरद जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-बरोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9950937466
 • ————————————————–
 • 47.नाम:- राजेंद्र कुमार जी बरोदिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9460564454
 • ————————————————–
 • 48.नाम:-मोहनलाल जी धामनिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9950937466
 • ————————————————–
 • 49.नाम:- दिनेश कुमार जी नरवलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9413445245
 • ————————————————–
 • 50.नाम:-कल्याणमल बुन्दीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9694297194
 • ————————————————–
 • 51.नाम:- राजेंद्र कुमार जी माचीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9694297194
 • ————————————————–
 • 52.नाम:- कजोडमल नानेलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8107367358
 • ————————————————–
 • 53.नाम:- जमना शंकर जी रुद्वाल
 • पिता:- किशोर कुमार जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9413222210
 • ————————————————–
 • 54.नाम:- महावीर जी बैरा
 • पिता:- जगदीश जी बैरा
 • गोत्र/सरनेम:-तालेडा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9413823512
 • ————————————————–
 • 55.नाम:- लक्ष्मीनारायण जी भंवरीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 94260249722
 • ————————————————–
 • 56.नाम:-टीकमचन्द जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9799635381
 • ————————————————–
 • 57.नाम:- हुकुमचंद जी बैरा (गोपाल जी बैरा)
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 962055090
 • ————————————————–
 • 58.नाम:- दिनेश कुमार जी कांकरीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9001665945
 • ————————————————–
 • 59.नाम:-मोहन जी उटवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9166115318
 • ————————————————–
 • 60.नाम:- दयाल जी माचीवाल
 • पिता:-महेंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8107390190
 • ————————————————–
 • 61.नाम:- अवनीश जी मस्ताना सेनपुरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9829949444
 • ————————————————–
 • 62.नाम:- कृष्ण बिहारी जी नरवालिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8058274165
 • ————————————————–
 • 63.नाम:- दिनेश कुमार जी निम्बोदिया
 • पिता:- ओंकारलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 64.नाम:-घनश्याम जी भंवरीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9352337260
 • ————————————————–
 • 65.नाम:-बद्रीलाल जी रुद्रवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9887807464
 • ————————————————–
 • 66.नाम:- खूबचंद जी तरावलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9928754751
 • ————————————————–
 • 67.नाम:- उमेदराम जी बैरा
 • पिता:-रामनारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9785410576
 • ————————————————–
 • 68.नाम:- घनश्याम जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9461519271
 • ————————————————–
 • 69.नाम:- महेश जी मोदी
 • पिता:-भूपेंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-8104760039
 • ————————————————–
 • 70. नाम:- रवि जी भाना
 • पिता:-दिनेश जी भाना
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9660845773
 • ————————————————–
 • 71.नाम:-श्यामलाल जी बूंदीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 72.नाम:- गोपाल जी बैरा
 • पिता:-दीपक जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7737097307
 • ————————————————–
 • 73.नाम:- राजेंद्र जी भंवरीवाल
 • पिता:-स्व.श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 74.नाम:- नंदकिशोर जी भंवरीलाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8107100193
 • ————————————————–
 • 75.नाम:- बजरंगलाल जी भंवरीलाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 76.नाम:- पुरुषोतम जी बरोठिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7568082074
 • ————————————————–
 • 77.नाम:- विकास जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7023332533
 • ————————————————–
 • 78.नाम:- राधेश्याम जी भंवरीवाल
 • पिता:-भागचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9314324009
 • ————————————————–
 • 79.नाम:- ताराचंद जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928206292
 • ————————————————–
 • 80.नाम:- इंदरमल जी रूद्रवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9928116496
 • ————————————————–
 • 81.नाम:- कन्हेयालाल जी रूद्रवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 82.नाम:- अजय कुमार जी नरवलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928288234
 • ————————————————–
 • 83.नाम:- मनोहर जी माचीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-8107461592
 • ————————————————–
 • 84.नाम:- शंकर जी धामनिया
 • पिता:-नंदकिशोर
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 85.नाम:- जगदीशचंद जी नरवलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928247980
 • ————————————————–
 • 86.नाम:-मोहनलाल जी खेराडा दशहरा
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9928098291
 • ————————————————–
 • 87.नाम:-भरत कुमार जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9214803656
 • ————————————————–
 • 88.नाम:- रामलाल जी बम्बोरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9694643219
 • ————————————————–
 • 89.नाम:- राजू जी बरोठीया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928619722
 • ————————————————–
 • 90.नाम:-
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 91.नाम:- राजेश कुमार जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7023374544
 • ————————————————–
 • 92.नाम:-दिनेश कुमार जी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9782185606
 • ————————————————–
 • 93. नाम:-रामचन्द्र जी बम्बोरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9521702716
 • ————————————————–
 • 94. नाम:- जुगल कुमार जी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 95. नाम:-नरेन्द्र जी निम्बोदिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 96. नाम:-राजेश कुमार जी मंडकरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 97. नाम:-भंवरलाल जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9460569540
 • ————————————————–
 • 98. नाम:-महेशचंद्र जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-8290428395
 • ————————————————–
 • 99.नाम:- प्रोफेसर. प्रदीप जी तम्बोली
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9460082404
 • ————————————————–
 • 100.नाम:- सुरेश जी रूद्रवाल
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9352791755
 • ————————————————–
 • 101.नाम:- मोहनलाल जी रुद्र्वाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 102.नाम:- अरुण प्रकाश जी भाना
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9414309741
 • ————————————————–
 • 103.नाम:- मगनलाल जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9530091219
 • ————————————————–
 • 104.नाम:- अशोक कुमार जी टोडावाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 70143345361
 • ————————————————–
 • 105.नाम:- नविन कुमार जी निम्बोदिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 106.नाम:- शिवनारायण जी बैरा
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9610078140
 • ————————————————–
 • 107.नाम:-सतीश जी मोदी, रामेश्वर जी मोदी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928402963
 • ————————————————–
 • 108.नाम:- सुनील जी सिरोया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9667049169
 • ————————————————–
 • 109.नाम:- अनिल कुमार जी पहाड़िया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8094438341
 • ————————————————–
 • 110.नाम:-राधेश्याम जी सिरोया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9214536588
 • ————————————————–
 • 111.नाम:- कैलाशचंद जी सिरोया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9950003748
 • ————————————————–
 • 112.नाम:- कैलाशचंद्र जी उठवारिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9461227744
 • ————————————————–
 • 113.नाम:- इजीनियर रमेशचंद्र जी रुद्र्वाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 114.नाम:- ललित कुमार जी भंवरीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9001559555
 • ————————————————–
 • 115.नाम:- इंजिनियर रमेश जी भंवरीवाल
 • पिता:-दिनेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9829222764
 • ————————————————–
 • 116.नाम:- संजय जी नगरिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8505083787
 • ————————————————–
 • 117.नाम:- इंजिनियर किशन जी भंवरिवाल
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9413276260
 • ————————————————–
 • 118.नाम:- लालचंद्र जी भानपिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-9636718344
 • ————————————————–
 • 119.नाम:- कालूराम जी बघेला
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9887398671
 • ————————————————–
 • 120.नाम:- रविन्द्र कुमार जी पिपलिवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9001995964
 • ————————————————–
 • 121.नाम:- महावीरप्रसाद जी नेणवाया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9352452000
 • ————————————————–
 • 122.नाम:- लक्ष्मणचंद्र जी भंवरीवाल
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 7737360791
 • ————————————————–
 • 123.नाम:-दिनेश कुमार जी उंटवलिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9351117147
 • ————————————————–
 • 124.नाम:- राजमल जी नरवलिया राजेश जी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:-
 • ————————————————–
 • 125.नाम:- बाबुलाल जी घोडला
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 8619553754
 • ————————————————–
 • 126.नाम:- कैलाशचंद्र जी सुन्दसिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 90797731119
 • ————————————————–
 • 127.नाम:- शोभाग्यमल जी निम्बोदिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928571701
 • ————————————————–
 • 128.नाम:- देवीलाल जी कलवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9571800297
 • ————————————————–
 • 129.नाम:- प्यारचन्द्र जी कलवाडिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9468625587
 • ————————————————–
 • 130.नाम:- रमेशचन्द्र जी उंटवालिया
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न:- 9928571701
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *