क्यामपुर – तह. – सीतामऊ – जिला – मन्दसौर

क्यामपुर - तह. - सीतामऊ - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम;-रामनारायण  जी
 • पिता:-पूनमचन्द जी
 • गौत्र;-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9752914782
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम;-मांगीलाल जी
 • पिता:-लक्ष्मण जी
 • गौत्र;-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.3
 • नाम;-हरिओम जी
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र;-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8823091213
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम;-सूरजमल जी
 • पिता:-नन्दकिशोर जी
 • गौत्र;-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *