खंडवा – तह – खंडवा – जिला – खंडवा

खंडवा - तह - खंडवा - जिला - खंडवा

 • क्र.1
 • नाम:- बंशीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926397059
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977549963
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- श्री राम मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907597902
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009394204
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राजाराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977117648
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- केशव ताम्बूलकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425909273
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- दीधे जी
 • पिता:- हुकुमचंद्र
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926448692
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- हरीश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827310321
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- नगीनचंद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993412726
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुहाले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754941899
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रामनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अजाणे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8966856585
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- दिनेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977549963
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- राजेन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- विनोद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शैलेन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754457964
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- बसंत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- मयंक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अमोदा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8982423282
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- कपूर चंद ( राष्ट्रीय अध्यक्ष )
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752012112
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- चंद्रशेखर पटेल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- सुभाष पटेल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- भरत लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898953636
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- गुलाब चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- संजय
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- गप्पू
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अजाणे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- सालिगराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- महेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- ताम्बूलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- डी-डी -बारी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- जितेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- पंडरी नाथ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- तरुण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- बद्री प्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- रुपेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617135263
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- नन्द किशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993125213
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- गजानंद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- प्रकार
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- आनंदराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827229625
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- लक्षमीनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- मयंक
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- फुलरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *