झालावाड़ – तह – झालावाड़ – जिला – झालावाड़

झालावाड़ - तह - झालावाड़ - जिला - झालावाड़

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज झालावाड़
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- नंदकुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829556298
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र. 2
 • नाम:- ललित
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र. 3
 • नाम:- कृष्णगोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9001656684
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र. 4नाम:- प्रेमचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950485132
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र. 5
 • नाम:- प्रमोद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • जागृति महिला मण्डल
 • अध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति मोना जी कुमरावत
 • पिता;पति:-अनुप जी
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252549989
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति वैशाली जी मोदी
 • पिता;पति:-प्रमोद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति रेखा जी मोदी
 • पिता;पति:-जितेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति चन्दा जी
 • पिता;पति:-कृष्णकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति स्नेहलता जी
 • पिता;पति:-प्रमोद जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • वरिष्ठ मार्गदर्शिका
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति पार्वती जी मोदी
 • पिता;पति:-जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति अंजु जी
 • पिता;पति:-ललित जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति सुनीता जी
 • पिता;पति:-लक्ष्मीकांत जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संयोजक
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति संतोष जी मोदी
 • पिता;पति:-ललित जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • नव युवक मण्डल
 • अध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- दीपक कुमार मोदीपिता:- राजेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7014902958
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- अमन कुमार मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8104211796
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.
 • नाम:- लक्की कुमार मोदी
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9636511035
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.
 • नाम:- मनोज कुमार मोदी
 • पिता:- स्व मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8890232318
 • ————————————————–
 • कोषाध्य्क्ष
 • क्र.
 • नाम:- सागर कुमार मोदी
 • पिता:- नन्दकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829370955
 • ————————————————–
 • क्र. 6
 • नाम:- जितेन्द कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9799396294
 • ————————————————–
 • क्र. 7
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413313316
 • ————————————————–
 • क्र. 8
 • नाम:- रविन्द कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214464282
 • ————————————————–
 • क्र. 9
 • नाम:- कृष्ण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8104362028
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मटमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8003300737
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सूरजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414194135
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- श्यामशंकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- देवीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7023886841
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- ललित
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414219570
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413980747
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460046556
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- नन्दकिशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8619926494
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- दुर्गालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9571268606
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- आनंदीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602683939
 • ————————————————–
 • क्र. 20
 • नाम:- छोटूलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9660221119
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- दीपक
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460148554
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928025567
 • ————————————————–
 • क्र. 23
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 24
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9667211585
 • ————————————————–
 • क्र. 25
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784560673
 • ————————————————–
 • क्र. 26
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 27
 • नाम:- रामसुख
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829145899
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 33
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रमोद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- हरिप्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- विमल चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- द्वारिका लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 38
 • नाम:- जगन लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *