टाण्डाबरुड़ – तह – खरगौन – जिला – खरगौन

टाण्डाबरुड़ - तह - खरगौन - जिला - खरगौन

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- रामचंद्र कुमरावत
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9926422965
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:-महेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9753823883
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:-सत्यनारायण कुमरावत
 • पिता:-भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9753505850
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:-मदनलाल कुमरावत
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977133409
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.5
 • नाम:-मुकेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977431640
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.6
 • नाम:-ठाकुरलाल कुमरावत
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6264361356
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • क्र.7
 • नाम:-महादेव कुमरावत
 • पिता:-बांगुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9424894211
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • क्र.8
 • नाम:-जगदीशचन्द्र कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7354860356
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • क्र.9
 • नाम:-राधाकिशन कुमरावत
 • पिता:-देवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9617260155
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • क्र.10
 • नाम:-भुलूराम कुमरावत
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9826585284
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • क्र.11
 • नाम:-हुकमचंद कुमरावत
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977526862
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.12
 • नाम:-मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9926567132
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.13
 • नाम:-जगन्नाथ कुमरावत
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9893717224
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.14
 • नाम:-राधेश्याम कुमरावत
 • पिता:-नंदराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9754850531
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.15
 • नाम:-महेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9630625158
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.16
 • नाम:-राकेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-भगवान जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977648835
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.17
 • नाम:-जगदीशचंद कुमरावत
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8349950350
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.18
 • नाम:-सुनील कुमार कुमरावत
 • पिता:-गिरधारी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9685968428
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.19
 • नाम:-मुकेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9753881687
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.20
 • नाम:-ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9926821612
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.21
 • नाम:-गणेश कुमरावत
 • पिता:-होशिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.22
 • नाम:-रामदास कुमरावत
 • पिता:-जगन्ननाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9009477074
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.23
 • नाम:-राजेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-जोशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9926066867
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.24
 • नाम:-गोविन्द कुमरावत
 • पिता:-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.25
 • नाम:-भगवान कुमरावत
 • पिता:-लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9926085134
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.26
 • नाम:-भगवान कुमरावत
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9067163141
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.27
 • नाम:-राधेश्याम कुमरावत
 • पिता:-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9752733430
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.28
 • नाम:- रामचंद्र कुमरावत
 • पिता:-प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8120867206
 • ————————————————–
 • नयापुरा
 • क्र.1
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-छगन जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-मेघराज
 • पिता:-विश्राम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-पंढरी जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-नारायण
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-रामेश्वर
 • पिता:-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-धम्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-कमलाबाई
 • पिता:-ठाकुर जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-कृष्णलाल
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-फल्लू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-डोडाराम
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:-परमानंद
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:-बसंत कुमार
 • पिता:-महादेव जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:-कमलाबाई
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:-जगन्नाथ
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:-जितेंद्र कुमार
 • पिता:-रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:-संतोष कुमार
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-राधाकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:-घीसीबाई
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-फुल्लू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:-मुरलीधर(राव)
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:-लक्ष्मणलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:-रुकमणी बाई
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:-नंदराम
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:-छगनलाल
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:-महेंद्र कुमार
 • पिता:-छंगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-नथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-गोकुल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:-गोकुल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:-नंदराम
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:-जशोदा बाई
 • पिता:-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:-लक्ष्मणलाल
 • पिता:-घम्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-फकीरचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-रामूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:-धरमचंद
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बगेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:-प्रदीप कुमार
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:-महेश कुमार
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:-भागीरथ
 • पिता:-परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:-मंगत लाल
 • पिता:-परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:-उमराव
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:-अभय कुमार
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:-कृष्णलाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:-गेंदालाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.55
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-ठकुरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-गोवर्धन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:-घीसालाल
 • पिता:-जापू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:-पार्वतीबाई
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:-जगन्नाथ
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:-रमेशचंद
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:-संतोष कुमार
 • पिता:-शिवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:-शुभम
 • पिता:-डोडाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:-सतई बाई
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला\
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.66
 • नाम:-हेमराज
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:-ओमकार लाल
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.69
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.70
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.71
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-भग्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.72
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.73
 • नाम:-हुकमचंद
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.74
 • नाम:-माधव लाल
 • पिता:-घीसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.75
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.76
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-घीसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.77
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.78
 • नाम:-भिकालाल
 • पिता:-घीसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.79
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-भिकालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.80
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.81
 • नाम:-मोतीलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बगेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.82
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-बुद्धिचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-बुद्धिचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.83
 • नाम:-बालमुकुंद
 • पिता:-बुद्धिचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.84
 • नाम:-छगन लाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.85
 • नाम:-धन्ना लाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.86
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.87
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.88
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.89
 • नाम:-दयाराम (ओमकार लाल)
 • पिता:-कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.90
 • नाम:-मोहन लाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.91
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-सखराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.92
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-पंढरी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.93
 • नाम:-जगदीश चंद
 • पिता:-फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • गणेश मोहल्ला
 • क्र.94
 • नाम:-नारायण लाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.95
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.96
 • नाम:-महेशचंद
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.97
 • नाम:-मंशालाल
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.98
 • नाम:-निगम
 • पिता:-मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.99
 • नाम:-हुकुमचंद
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.100
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.101
 • नाम:-दयाराम
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.102
 • नाम:-
 • पिता:-
 • गौत्र / :-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.103
 • नाम:-प्रकाशचंद
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.104
 • नाम:-हुकमचंद
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.105
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.106
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.107
 • नाम:-रामकरण
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.108
 • नाम:-बहादुरलाल
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.109
 • नाम:-राकेश कुमार
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.110
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.111
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.112
 • नाम:-कलाबाई
 • पिता:-नानाजी सतनाम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.113
 • नाम:-लक्ष्मणलाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.114
 • नाम:-सीताराम
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.115
 • नाम:-गजानंद
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.116
 • नाम:-रामचंद
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.117
 • नाम:-रामकृष्ण
 • पिता:-पंढरीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.118
 • नाम:-कड़वा लाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.119
 • नाम:-श्री राम
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.120
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-रणछोड़ लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.121
 • नाम:-ओमकार
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.122
 • नाम:-विजेन्द कुमार
 • पिता:-रणछोड़लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.123
 • नाम:-गेंदालाल
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.124
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.125
 • नाम:-श्री रामचंद्र
 • पिता:-भिक्या लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.126
 • नाम:-देवदास
 • पिता:-भिक्यालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.127
 • नाम:-सीताराम
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.128
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:-दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.129
 • नाम:-जयमति
 • पिता:-रेवाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.130
 • नाम:-हुकुमचद
 • पिता:-मंगल्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.131
 • नाम:-बंसीलाल
 • पिता:-गोकुल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.132
 • नाम:-महेशचद
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.133
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:-रामकृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.134
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.135
 • नाम:-जगदीश चंद्र
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.136
 • नाम:-ब्रजकिशोर
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.137
 • नाम:-नंदकिशोर
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.138
 • नाम:-डिग्गीलाल
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.139
 • नाम:-दयाराम
 • पिता:-दिग्गा लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.140
 • नाम:-रमेशचंद
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.141
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.142
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.143
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.144
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.145
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.146
 • नाम:-सुधीर कुमार
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.147
 • नाम:-संदीप कुमार
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.148
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-विट्ठल जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.149
 • नाम:-शान्तिलाल
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.150
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.151
 • नाम:-बाबू,किशन जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.152
 • नाम:-गेंदालाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.153
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.154
 • नाम:-लालबहादुर
 • पिता:-रामकृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.155
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.156
 • नाम:-मंगल्या लाल
 • पिता:-धन्ना लालजी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.157
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.158
 • नाम:-रामनारायण
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.159
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.160
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.161
 • नाम:-हुकुमचंद
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.162
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:-फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.163
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-रामकृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.164
 • नाम:-रामकृष्ण
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.165
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.166
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.167
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.168
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.169
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.170
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.171
 • नाम:-प्रेमलता बाई
 • पिता:-रणछोड़ लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.172
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-पंढरी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.173
 • नाम:-ममता बाई
 • पिता:-शिवराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.174
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.175
 • नाम:-रामकरण
 • पिता:-जोगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.176
 • नाम:-गुलाबचंद
 • पिता:-छज्जूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.177
 • नाम:-शिवराम
 • पिता:-पंढरी जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.178
 • नाम:-ओंकार लाल
 • पिता:-पंढरी जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.179
 • नाम:-रमेश चंद
 • पिता:-प्रेमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.180
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.181
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.182
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.183
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.184
 • नाम:-सेवाराम
 • पिता:-मंगल्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.185
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.186
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.187
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.188
 • नाम:-मोतीलाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.189
 • नाम:-रमेश चंद
 • पिता:-प्रेमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • बावनी चौक
 • क्र.190
 • नाम:-रमेश चंद
 • पिता:-फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.191
 • नाम:-भगीरथ
 • पिता:-जापू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.192
 • नाम:-हेमराम
 • पिता:-फत्तुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.193
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-फत्तुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.194
 • नाम:-गोपाल लाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.195
 • नाम:-रामकृष्ण
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.196
 • नाम:-मंगत लाल
 • पिता:-भिल्लु लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.197
 • नाम:-त्रिलोक चंद्र
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.198
 • नाम:-रुक्मणि बाई
 • पिता:-जगदीश चंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.199
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.200
 • नाम:-शोभाराम
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.201
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-डाकुरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.202
 • नाम:-भगवान चंद
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.203
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-ओमकार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.204
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.205
 • नाम:-डालूराम
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.206
 • नाम:-गिरधारीलाल
 • पिता:-घम्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.207
 • नाम:-महेश चंद
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.208
 • नाम:-छगनलाल
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.209
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.210
 • नाम:-अजुद्या बाई
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.211
 • नाम:-गणेश लाल
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.212
 • नाम:-दिनेश चंद
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.213
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.214
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.215
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.216
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.217
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.218
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.219
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.220
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.221
 • नाम:-बंटी
 • पिता:-केशरीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.222
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.223
 • नाम:-रामकृष्ण
 • पिता:-सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • भारुड़ सेरी
 • क्र.224
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:-मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.225
 • नाम:-स्व देवीलाल जी
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.226
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.227
 • नाम:-हुकुमचंद
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.228
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-बालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.229
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.230
 • नाम:-गोवर्धनलाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.231
 • नाम:-सुभास चंद
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.232
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.233
 • नाम:-महेश चंद
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.234
 • नाम:-प्रेमबाई
 • पिता:-लखनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.235
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.236
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.237
 • नाम:-दशरथ कुमार
 • पिता:-जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.238
 • नाम:-कैलाश चंद
 • पिता:-संतोष जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.239
 • नाम:-भोलूराम
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.240
 • नाम:-स्व-श्री राम जी
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.241
 • नाम:-सुभासचन्द्र
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.242
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.243
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.244
 • नाम:-नेमी चंद
 • पिता:-माधव लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.245
 • नाम:-गणेश लाल
 • पिता:-माधव् लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.246
 • नाम:-हेमराज
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • बाजार चौक
 • क्र.247
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-उनराव जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.248
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.249
 • नाम:-गुलाब चंद
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.250
 • नाम:-जीवन बाई
 • पिता:-बुद्धिचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.251
 • नाम:-दयाराम
 • पिता:-छीतू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.252
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-छीतू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.253
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.254
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.255
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.256
 • नाम:-लखनलाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.257
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.258
 • नाम:-सुशीला बाई
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.259
 • नाम:-कमलेश
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.260
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.261
 • नाम:-गणेश लाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.262
 • नाम:-रमेश चंद्र
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.263
 • नाम:-नंदकिशोर
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.264
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.265
 • नाम:-ईश्वर लाल
 • पिता:-दशरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.266
 • नाम:-चंम्पालाल
 • पिता:-भुक्क्न जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.267
 • नाम:-महादेव
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.268
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.269
 • नाम:-श्री राम
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.270
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-रेवाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.271
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-रेवाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.272
 • नाम:-अर्जुन
 • पिता:-रेवाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.273
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-रामु लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.274
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.275
 • नाम:-गोविंद
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.276
 • नाम:-रामकुवार बाई
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.277
 • नाम:-महादेव
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.278
 • नाम:-सतनाम
 • पिता:-पंढरी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.279
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-रमेशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.280
 • नाम:-रमेशचंद
 • पिता:-साधु लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.281
 • नाम:-राधा बाई
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.282
 • नाम:-कैलासचंद
 • पिता:-विश्राम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.283
 • नाम:-गिरधारीलाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.284
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.285
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.286
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.287
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.288
 • नाम:-देवकरण
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.289
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-देवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.290
 • नाम:-दयाराम
 • पिता:-भुक्कन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.291
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.292
 • नाम:-पांचीलाल
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.293
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.294
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-भुककन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.295
 • नाम:-कमल कुमार
 • पिता:-मंशाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.296
 • नाम:-संजय कुमार
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.297
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.298
 • नाम:-रामेश्वरलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.299
 • नाम:-मनसुखलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.300
 • नाम:-रेवाराम
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.301
 • नाम:-कृष्णलाल
 • पिता:-भगवान लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.302
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.303
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.304
 • नाम:-धर्मराज
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.305
 • नाम:-हेमराज
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.306
 • नाम:-टंटू लाल
 • पिता:-तुकाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.307
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-रामूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.308
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.309
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.310
 • नाम:-भगीरथ
 • पिता:-अमृत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • खेड़ा मोहल्ला
 • क्र.311
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता:-बुद्धिचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.312
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.313
 • नाम:-साधुलाल
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.314
 • नाम:-स्व भिका लाल जी
 • पिता:-सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.315
 • नाम:-बिहारीलाल
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.316
 • नाम:-गणेश लाल
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.317
 • नाम:-जयंत कुमार
 • पिता:-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.318
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.319
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.320
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.321
 • नाम:-विजयकृष्ण
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.322
 • नाम:-छगनलाल
 • पिता:-लिम्बा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.323
 • नाम:-लालबहादुर
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.324
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-दशरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.325
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.326
 • नाम:-हेमराज
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.327
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-बिल्लू जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.328
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.329
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.330
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.331
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.332
 • नाम:-कन्हैयालाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.333
 • नाम:-संतोष
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.334
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.335
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.336
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.337
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.338
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.339
 • नाम:-बालमुकंद
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.340
 • नाम:-टंटू जी
 • पिता:-भूकण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.341
 • नाम:-सूरज
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.342
 • नाम:-सीतल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.343
 • नाम:-भोलुलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.344
 • नाम:-रेवाराम
 • पिता:-दशरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.345
 • नाम:-सत्यनाराण
 • पिता:-भिला लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.346
 • नाम:-हेमराज
 • पिता:-लिम्बा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.347
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-रामेश्वर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.348
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.349
 • नाम:-नानालाल
 • पिता:-गंगालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.350
 • नाम:-महादेव
 • पिता:-बांगु लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.351
 • नाम:-सुनील कुमार
 • पिता:-सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.352
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.353
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.354
 • नाम:-भगीरथ
 • पिता:-सुखलाल;जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.355
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-दगडू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.356
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.357
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • भाट मोहल्ला
 • क्र.358
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-चिमनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.359
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.360
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.361
 • नाम:-लक्ष्मणलाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.362
 • नाम:-संदीप कुमार
 • पिता:-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.363
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.364
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.365
 • नाम:-नारायण लाल
 • पिता:-छज्जूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.366
 • नाम:-बद्रीलाल
 • पिता:-ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.367
 • नाम:-हरिओम
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.368
 • नाम:-मधुरलाल
 • पिता:-पोमडिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.369
 • नाम:-मंशाराम
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.370
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता:-ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • बावरी बाजार एव साकरी सेरी
 • क्र.371
 • नाम:-सुरेशचंद
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.372
 • नाम:-गणेश लाल
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.373
 • नाम:-रामकरण
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.374
 • नाम:-राधाकिशन
 • पिता:-देवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.375
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977431640
 • ————————————————–
 • क्र.376
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-देवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • —————————————————
 • क्र.377
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.378
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.379
 • नाम:-भिलू लाल
 • पिता:-कालू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.380
 • नाम:-गिरधारीलाल
 • पिता:-कालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.381
 • नाम:-बिहारीलाल
 • पिता:-कालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.382
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.383
 • नाम:-सोहनलाल
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.384
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-भुककन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.385
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.386
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-गोकुल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.387
 • नाम:-महेश कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.388
 • नाम:-प्रेमलाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.389
 • नाम:-बिहारी शंकर जी
 • पिता:-हीरालाल बिहारी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.390
 • नाम:-शिवनारायण
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.391
 • नाम:-रितेश कुमार
 • पिता:-शोभाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.392
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता:-घुड़क्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.393
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-गोकुल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.394
 • नाम:-नारायण लाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.395
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.396
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.397
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.398
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.399
 • नाम:-मोहन लाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.400
 • नाम:-नारायण लाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.401
 • नाम:-सुभद्रा बाई
 • पिता:-श्री राम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.402
 • नाम:-मंशाराम
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.403
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.404
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-लक्ष्मण लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.405
 • नाम:-नरेंद कुमार
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.406
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.407
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.408
 • नाम:-अन्नूबाई
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.409
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.410
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.411
 • नाम:-दयाराम
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.412
 • नाम:-गेंदालाल
 • पिता:-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.413
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.414
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • पुराना थाना व नाई मोहल्ला
 • क्र.415
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.416
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.417
 • नाम:-कड़वा
 • पिता:-घुड्क्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.418
 • नाम:-रामूलाल
 • पिता:-उमराव जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.419
 • नाम:-संतोष
 • पिता:-पांचीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.420
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-भिला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.421
 • नाम:-गणपति लाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.422
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.423
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-जीवनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.424
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-भिका जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.425
 • नाम:-नारायण लाल
 • पिता:-नत्थू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.426
 • नाम:-सुभास
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.427
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-भिल्लु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.428
 • नाम:-भागूबाई
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • नाना आवार
 • क्र.429
 • नाम:-जगदीशचन्द्र
 • पिता:-गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.430
 • नाम:-मोहन लाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.431
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.432
 • नाम:-बद्रीलाल
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.433
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-गोकुल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.434
 • नाम:-भिक्या लाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.435
 • नाम:-मोतीलाल
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.436
 • नाम:-सदन लाल
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.437
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.438
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:-सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.439
 • नाम:-रामेश्वर लाल
 • पिता:-मंगत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.440
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.441
 • नाम:-नत्थूलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • —————————————————
 • क्र.442
 • नाम:-ताराचंद
 • पिता:-राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.443
 • नाम:-हुकुमचंद
 • पिता:-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.444
 • नाम:-शिवनारायण
 • पिता:-बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.445
 • नाम:-ईश्वर लाल
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.446
 • नाम:-नीलाबाई
 • पिता:-जगदीशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.447
 • नाम:-सीताराम
 • पिता:-बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.448
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.449
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.450
 • नाम:-उमराव
 • पिता:-मंसाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.451
 • नाम:-सखाराम
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.452
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-देवकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.453
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-देवकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.454
 • नाम:-देवकरण
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.455
 • नाम:-सदाशिव
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.456
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.457
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.458
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.459
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.460
 • नाम:-छगनलाल
 • पिता:-भुककन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.461
 • नाम:-भिक्या लाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.462
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-भिक्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.463
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • भावसार मोहल्ला
 • क्र.464
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-दुलिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.465
 • नाम:-बालमुकंद
 • पिता:-साधु जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.466
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.467
 • नाम:-जगदीशचन्द्र
 • पिता:-फकीरचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.468
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-साधु जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.469
 • नाम:-श्री राम
 • पिता:-साधु जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.470
 • नाम:-डाकुरलाल
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.471
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-फकीरचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.472
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-आशाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.473
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.474
 • नाम:-संतोष
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.475
 • नाम:-देवराम
 • पिता:-रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.476
 • नाम:-दुर्गाबाई
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.477
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.478
 • नाम:-सुखदेव
 • पिता:-घीसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.479
 • नाम:-रामूलाल
 • पिता:-बालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.480
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • छोटा काछी मोहल्ला
 • क्र.481
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.482
 • नाम:-शोभाराम
 • पिता:-माधव जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.483
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.484
 • नाम:-डोडाराम
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.485
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-दशरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.486
 • नाम:-धर्मेंद्र कुमार
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.487
 • नाम:-श्री राम
 • पिता:-प्रभुदयाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.488
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-प्रभुदयाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.489
 • नाम:-जालम
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.490
 • नाम:-उर्मिला बाई
 • पिता:-कैलाशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोवया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.491
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.492
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.493
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977133409
 • ————————————————–
 • क्र.494
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड्वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.495
 • नाम:-मंसाराम
 • पिता:-गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.496
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.497
 • नाम:-जोशीलाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.498
 • नाम:-रामलाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.499
 • नाम:-लक्ष्मणलाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.500
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.501
 • नाम:-सरजू बाई
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.502
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.503
 • नाम:-रामकृष्ण
 • पिता:-फकीरचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.504
 • नाम:-तोताराम
 • पिता:-रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.505
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.506
 • नाम:-रमेशचंद
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.507
 • नाम:-कुसुम बाई
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.508
 • नाम:-नन्दराम
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • ब्राह्मण मोहल्ला
 • क्र.509
 • नाम:-भगवान लाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.510
 • नाम:-संतोष
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.511
 • नाम:-गुलाबचंद
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.512
 • नाम:-हरिकिशन
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.513
 • नाम:-महेंद्र कुमार
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.514
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.515
 • नाम:-गंगाराम
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.516
 • नाम:-बसंत
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.517
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.518
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कन्या हाई स्कूल इंदिरा कॉलोनी
 • क्र.519
 • नाम:-रामकरण
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.520
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.521
 • नाम:-सीताबाई
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.522
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.523
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.524
 • नाम:-शेरू
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.525
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.526
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.527
 • नाम:-केशरीमल
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.528
 • नाम:-गिरधारीलाल
 • पिता:-गोपीचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • दुर्गा कॉलोनी
 • क्र.529
 • नाम:-कन्हैयालाल
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.530
 • नाम:-कैलाशचंद
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.531
 • नाम:-चम्पालाल
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • —————————————————
 • क्र.532
 • नाम:-देवीलाल
 • पिता:-दुलया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.533
 • नाम:-मुराली
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.534
 • नाम:-रमेशचंद
 • पिता:-चुन्नीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.535
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.536
 • नाम:-जितेंद्र कुमार
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.537
 • नाम:-कन्हैयालाल
 • पिता:-रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.538
 • नाम:-ग्यारसीलाल
 • पिता:-कमलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.539
 • नाम:-रामेश्वरलाल
 • पिता:-विश्राम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.540
 • नाम:-जगदीशचंद
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.541
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.542
 • नाम:-रामरतन
 • पिता:-शिवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.543
 • नाम:-गोविन्द
 • पिता:-रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.544
 • नाम:-शिवनारायण
 • पिता:-दगडू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.545
 • नाम:-सुभास
 • पिता:-शोभाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.546
 • नाम:-गिरीश
 • पिता:-नरेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.547
 • नाम:-दुर्गाबाई
 • पिता:-जगदीशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.548
 • नाम:-भगवानलाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.549
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.550
 • नाम:-टंटू लाल
 • पिता:-पोमडिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.551
 • नाम:-मोतीलाल
 • पिता:-पोमडिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.552
 • नाम:-त्रिलोक कुमार
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.553
 • नाम:-रामेश्वरलाल
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.554
 • नाम:-रामदास
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-कुम्हारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.555
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.556
 • नाम:-सावित्रीबाई
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.557
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-सुशीलाबाई
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.558
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:-होसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.559
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-रामेश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-ईश्नोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.560
 • नाम:-सलिताबाई
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.561
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.562
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-लोने जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.563
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.564
 • नाम:-रतनलाल
 • पिता:-उमराव जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.565
 • नाम:-पवन
 • पिता:-हरिवलभ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.566
 • नाम:-कृष्ण (बैजापुरा)
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.567
 • नाम:-विजय (बैजापुरा)
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.568
 • नाम:-कालूलाल (बैजापुरा)
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.569
 • नाम:-हरिकिशन (बैजापुरा)
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.570
 • नाम:-दुलीचंद (बैजापुरा)
 • पिता:-हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.571
 • नाम:-बाबूलाल (कोठा बुजूर्ग )
 • पिता:-भिला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.572
 • नाम:-पन्नालाल (रोम चिचली)
 • पिता:-अमृतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.573
 • नाम:-डोडाराम (रोम चिचली)
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.574
 • नाम:-हेमराज (रोम चिचली)
 • पिता:-अमृतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.575
 • नाम:-सदाशिव (बड़वानी)
 • पिता:-भिक्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.576
 • नाम:-गेंदालाल (खरगोन)
 • पिता:-लालचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.577
 • नाम:-नारायणलाल (खरगोन)
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.578
 • नाम:-फत्तुलाल (खरगोन)
 • पिता:-जापूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.579
 • नाम:-रामकृष्ण (खरगोन)
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.580
 • नाम:-देवीलाल (खरगोन)
 • पिता:-भिल्लु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.581
 • नाम:-होसीलाल (खरगोन)
 • पिता:-भिल्लु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.582
 • नाम:-श्यामाबाई (खरगोन)
 • पिता:-रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.583
 • नाम:-बालमुकंद (खरगोन)
 • पिता:-नत्थूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.584
 • नाम:-लखनलाल (खरगोन)
 • पिता:-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.585
 • नाम:-शिवराम (खरगोन)
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.586
 • नाम:-अशोक कुमार (खरगोन)
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.587
 • नाम:-प्रभुलाल (खरगोन)
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बघेला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.588
 • नाम:-जगदीशचंद(खरगोन)
 • पिता:-भिक्या जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.589
 • नाम:-भगवानलाल(खरगोन)
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.590
 • नाम:-कैलाशचंद (खरगोन)
 • पिता:-पोमडिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.591
 • नाम:-जगदीशचंद (खरगोन)
 • पिता:-भिला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.592
 • नाम:-त्रिलोकचंद (खरगोन)
 • पिता:-दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.593
 • नाम:-हेमंत (खरगोन)
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.594
 • नाम:-रामेश्वरलाल (खरगोन)
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.595
 • नाम:-कैलाशचंद (खरगोन)
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.596
 • नाम:-राजेंद्र कुमार (खरगोन)
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.597
 • नाम:-विमल (खरगोन)
 • पिता:-बिहारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.598
 • नाम:-विजय (खरगोन)
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.599
 • नाम:-सेवन्तीबाई (खरगोन)
 • पिता:-श्री राम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.600
 • नाम:-जगदीशचंद (दिल्ली)
 • पिता:-भिक्का जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.601
 • नाम:-दिनेश कुमार (धामनोद )
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • बहार गांव
 • क्र.602
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.603
 • नाम:-बंशीलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.604
 • नाम:-बालमुकंद
 • पिता:-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.605
 • नाम:-जगदीशचंद (खरगोन)
 • पिता:-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.606
 • नाम:-गम्भीरचंद
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.607
 • नाम:-संतोष(धुल्या )
 • पिता:-जगदीशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.608
 • नाम:-पंढरी लाल
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.609
 • नाम:-अशोक कुमार(प्रीतमपुर)
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.610
 • नाम:-यशवंत(महेश्वर)
 • पिता:-लक्ष्मणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.611
 • नाम:-होसीलाल
 • पिता:-गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.612
 • नाम:-वासुदेव
 • पिता:-बुद्धिचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.613
 • नाम:-कन्हैयालाल(खरगौन)
 • पिता:-भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.614
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.615
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *