ठिकरिया – तह. – नलखेडा – जिला – आगर

ठिकरिया - तह. - नलखेडा - जिला - आगर

क्र.1
नाम:- गोवर्धनलाल मोदी
पिता:-बापूलाल जी
गौत्र;- रुद्रवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- प्रेमनारायण
पिता:- चम्पालाल जी
गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *