देवास – तह – देवास – जिला – देवास

देवास - तह - देवास - जिला - देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- अम्बाराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9131162505
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.2
 • नाम:- नीलेश
 • पिता:- रामपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898156779
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- जानकी लाल मोदी
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- कोदरमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9131602830
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- मुकेश मोदी
 • पिता:- गोविंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826130871
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.6
 • नाम:- नंदकिशोर मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589991832
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.7
 • नाम:- दिनेश मोदी
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.8
 • नाम:- पूनमचंद्र मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479499673
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.9
 • नाम:- प्रवीण मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9009742690
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.10
 • नाम:- किशोर कुमार मोदी
 • पिता:- मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9907642580
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.11
 • नाम:- मोहनलाल मोदी
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9981313948
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.12
 • नाम:- बाबूलाल मोदी
 • पिता:- मगनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.13
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- भगीरत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9993559793
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.14
 • नाम:- अनिल मोदी
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981778911
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.15
 • नाम:- मोहनलाल मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.16
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- विनायक जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8518924731
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.17
 • नाम:- अशोक मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981778911
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.18
 • नाम:- अजय कुमार मोदी
 • पिता:- भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.19
 • नाम:- संतोष
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कांकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9617881253
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.20
 • नाम:- संजय
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागेश
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.21
 • नाम:- किशोर मोदी
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.22
 • नाम:- रमेश मोदी
 • पिता:- उकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7866230768
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.23
 • नाम:- संतोष
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.24
 • नाम:- महावीर प्रसाद मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977739695
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.25
 • नाम:- महेश कुमार मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827658525
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.26
 • नाम:- संतोष मोदी
 • पिता:- रणजीत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826538418
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.27
 • नाम:- दिलीप मोदी
 • पिता:- माधुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.28
 • नाम:- भूपेंद्र मोदी
 • पिता:- अभिमंन्यु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.29
 • नाम:- सुखदेव कुमरावरत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- सुरेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8357086828
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- कमल मोदी
 • पिता:- मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- मनोहरलाल मोदी
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- बोदर मल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रकाश मोदी
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7879377909
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- अशोक मोदी
 • पिता:- मिश्री लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9425597312
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- प्रदीप मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- सत्यनारायण मोदी
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425146082
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- अजय मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- किरणलाल मोदी
 • पिता:- उकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827218062
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- संजय मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425432508
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- शम्भू दयाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575311887
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- नारायणलाल मोदी
 • पिता:- उंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- विकास मोदी
 • पिता:- सुभाष चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- कैलाश चंद्र मोदी
 • पिता:- राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- प्रकाशचंद्र मोदी
 • पिता:- भगतराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- प्रवीण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- मुकेश मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- शैलेन्द्र मोदी
 • पिता:- दामोदर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893428756
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- तेजमल मोदी
 • पिता:- मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9425108511
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- गोकुलप्रसाद मोदी
 • पिता:- मँगनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7389245850
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- राजेन्द्र कुमरावत
 • पिता:- सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9827539129
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- दिनेश कुमार भारतीय
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.55
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- कैलाशचन्द्र मोदी
 • पिता:- मुलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- घनश्याम मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- मनोहरलाल मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- उमाशंकर मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- भूपेंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- जुगल मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:- मुकेश कुमार मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- अनोखीलाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8823033367
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- ओमप्रकाश मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- बलराम मोदी
 • पिता:- केशरीमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *