नीमच – तह – नीमच – जिला – नीमच

नीमच – तह – नीमच – जिला – नीमच

 • अध्यक्ष
  क्र.1
  नाम:- विष्णु कुमार मोदी
  पिता:- रतनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:- शिक्षक
  मोबाइल न.:- 9424537768
  ————————————————–
  उपाध्यक्ष
  क्र.2
  नाम:- राजेंद्र कुमार
  पिता:- स्व.प्यारचन्द्र जी
  गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
  व्यवसाय:- ट्रांस्पोट
  मोबाइल न.:- 9406612599
  ————————————————–
  सचिव
  क्र.3
  नाम:- रामगोपाल मोदी
  पिता:- स्व. सुखदेव जी
  गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
  व्यवसाय:- शिक्षक
  मोबाइल न.:- 9424811637
  ————————————————–
  कोषाध्यक्ष
  क्र.4
  नाम:- प्रभुलाल
  पिता:- रामलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- भाना
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9165922787
  ————————————————–
  क्र.5
  नाम:- चंद्रशेखर
  पिता:- स्व.भेरूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7974362309
  ————————————————–
  सहसचिव
  क्र.6
  नाम:- माणक मोदी
  पिता:- स्व.कन्हैया लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7415446467
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.7
  नाम:- माणक मोदी
  पिता:- हुकुमचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9993113151
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.8
  नाम:- हरीश मोदी
  पिता:- भेरूलाल जी
  गत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9993999213
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.9
  नाम:- प्यारचन्द्र मोदी
  पिता:- स्व. बंशीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9926397845
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.10
  नाम:- जगदीश
  पिता:- स्व. मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893013973
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.11
  नाम:- लक्ष्मण
  पिता:- स्व. बंशीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7389076115
  ————————————————–
  सदस्य
  क्र.12
  नाम:- नरेंद्र
  पिता:- श्यामलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9993468825
  ————————————————–
  क्र.13
  नाम:- नरेंद्र
  पिता:- बाबूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7566297192
  ————————————————–
  क्र.14
  नाम:- विनोद कुमार
  पिता:- मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्वसाय:-
  मोबाइल न.:- 9644250117
  ————————————————–
  क्र.15
  नाम:- संतोष बाई
  पिता / पति :- स्व. राजू जी
  गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
  व्यवसाय:- उषा कार्यकर्ता
  मोबाइल न.:- 9691634632
  ————————————————–
  क्र.16
  नाम:- मुकेश कुमार
  पिता:- मदन लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8085326422
  ————————————————–
  क्र.17
  नाम:- अशोक मोदी
  पिता:- हुकुमचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
  व्यवसाय:- प्रेट्रोल पम्प
  मोबाइल न.:- 9827069800
  ————————————————–
  क्र.18
  नाम:- हुकुमचंद्र
  पिता:- खेमा जी
  गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9993113151
  ————————————————–
  क्र.19
  नाम:- श्याम लाल मोदी
  पिता:- जगन्नाथ जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9993468825
  ————————————————–
  क्र.20
  नाम:- सत्यनारायण
  पिता:- माधुलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 889357898
  ————————————————–
  क्र.21
  नाम:- रामबाबु
  पिता:- शीतल प्रसाद जी
  गौत्र / सरनेम:- नागदे
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9009213699
  ————————————————–
  क्र.22
  नाम:- सोनू
  पिता:- बाबूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8926883469
  ————————————————–
  क्र.23
  नाम:- जगदीश मोदी छोटीसादड़ी वाले
  पिता:- मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893013973
  ————————————————–
  क्र.24
  नाम:- गोपाल मोदी
  पिता:- जगदीश जी
  गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
  व्यवसाय:- वकालात
  मोबाइल न.:- 9893777493
  ————————————————–
  क्र.25
  नाम:- पंकज
  पिता:- रमेशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- भानपिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9691669231
  ————————————————–
  क्र.26
  नाम:- पवन कुमार
  पिता:- सत्यनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:- पारकरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9424016964
  ————————————————–
  क्र.27
  नाम:- राजेश
  पिता:- डॉ. रामेश्वर जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:- shishk
  मोबाइल न.:- 9479962424
  ————————————————–
  क्र.28
  नाम:- प्रवीण
  पिता:- स्व.रामचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- भाना
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7509628834
  ————————————————–
  क्र.29
  नाम:- मुकेश
  पिता:- शिवलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:- CRPF
  मोबाइल न.:- 7049335810
  ————————————————–
  क्र.30
  नाम:- प्रो.डॉ. जे.के.
  पिता:- स्व. गौरीशंकर जी
  गौत्र / सरनेम:- मांदलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8989620956
  ————————————————–
  क्र.31
  नाम:- केशरीमल
  पिता:- मदन लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8719003196
  ————————————————–
  क्र.32
  नाम:- इंद्रा बाई
  पिता / पति :- स्व. ओमप्रकाश जी
  गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9179624755
  ————————————————–
  क्र.33
  नाम:- वरदीचंद्र
  पिता:- स्व. जगन्नाथ जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893461890
  ————————————————–
  क्र.34
  नाम:- बालकृष्ण
  पिता:- वरदीचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8085505059
  ————————————————–
  क्र.35
  नाम:- अशोक
  पिता:- वरदीचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- लुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893461890
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *