बांसवाड़ा – तह – बांसवाड़ा – जिला – बांसवाड़ा

बांसवाड़ा - तह - बांसवाड़ा - जिला - बांसवाड़ा

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज बांसवाड़ा
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- शंकर लाल तम्बोली
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461837675
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- मोहनलाल तम्बोली
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8107609244
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- श्यामलाल तम्बोली
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460243485
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- मनोहरलाल तम्बोली
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166126939
 • ————————————————–
 • महिला मण्डल कार्य करणी समिति
 • अध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- श्रीमति मंगला बाई
 • पिता / पति :- धूल जी
 • गौत्र / सरनेम:- तम्बोली
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166739788
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.6
 • नाम:- श्रीमति पूनम बाई
 • पिता / पति :- दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785782158
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.7
 • नाम:- श्रीमति इंद्रा बाई
 • पिता / पति :- राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413750030
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- श्रीमति हंसा देवी
 • पिता / पति :- स्व. शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9468718471
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- श्रीमति साधना
 • पिता / पति :- राजेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9887737752
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
 • नाम:- श्रीमति अल्का बाई
 • पिता / पति :- अशोक जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983994327
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.11
 • नाम:- श्रीमति उमा बाई
 • पिता / पति :- दिलीप जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9079748058
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.12
 • नाम:- श्रीमति ज्योति बाई
 • पिता / पति :- राकेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414688508
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.13
 • नाम:- श्रीमति कुसुम बाई
 • पिता / पति :- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8619705658
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.14
 • नाम:- श्रीमति मंजू बाई
 • पिता / पति :- कालू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950470863
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.15
 • नाम:- श्रीमति प्रियंका बाई
 • पिता / पति :- कालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6350522903
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.16
 • नाम:- श्रीमति गायत्री
 • पिता / पति :- विनोद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785510112
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.17
 • नाम:- श्रीमति पूजा बाई
 • पिता / पति :- सेलेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058709068
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.18
 • नाम:- श्रीमति रीना बाई
 • पिता / पति :- अशोक जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058857750
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.19
 • नाम:- श्रीमति निशा बाई
 • पिता / पति :- मुकेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9571880613
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.20
 • नाम:- श्रीमति पूजा बाई
 • पिता / पति :- सचिन जी
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166703989
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.21
 • नाम:- श्रीमति शांतिबाई
 • पिता / पति :- स्व. बालूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166703989
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.22
 • नाम:- श्रीमति अंजलि बाई
 • पिता / पति :- कृष्ण कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461992521
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.23
 • नाम:- श्रीमति अनीता बाई
 • पिता / पति :- गणेश लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7426068321
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.24
 • नाम:- श्रीमति लाढ बाई
 • पिता / पति :- राकेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8890946824
 • ————————————————–
 • कार्यकर्ता
 • क्र.25
 • नाम:- श्रीमति रीना बाई
 • पिता / पति :- श्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460243485
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- जगदीश चंद्र तम्बोली
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- भंवरलाल तम्बोली
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414326999
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- राजूलाल तम्बोली
 • पिता:- लाला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950601759
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- छगनलाल तम्बोली
 • पिता:- त्रिलोक जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- श्रीमति मधु जी तम्बोली
 • पिता / माता :- शांतादेवी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- किशोर तम्बोली
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8890878373
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- तोला चंद्र तम्बोली
 • पिता:- पूनमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9694375086
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- रमेश चंद्र तम्बोली
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- दीपक तम्बोली
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9887595464
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- अशोक तम्बोली
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- अनिल तम्बोली
 • पिता:- देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9694375102
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- अम्बालाल तम्बोली
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8003001560
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- कन्हैयालाल तम्बोली
 • पिता:- हिरा लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- गेंदालाल तम्बोली
 • पिता:- पूनमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413626874
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- शरद तम्बोली
 • पिता:- छगन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- राजेंद्र तम्बोली
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 91661536526
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- अशोक तम्बोली
 • पिता:- शंकर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- राधेश्याम तम्बोली
 • पिता:- रतन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9549436896
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- मनीष तम्बोली
 • पिता:- गणेश लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829679899
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- लक्ष्मण लाल तम्बोली
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8003996250
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- गणेशलाल तम्बोली
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- ओमप्रकाश तम्बोली
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214873537
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- शम्भुलाल तम्बोली
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414227010
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- चंद्रशेखर तम्बोली
 • पिता:- शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414227010
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- रणजीत तम्बोली
 • पिता:- शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- सचिन तम्बोली
 • पिता:- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166703989
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- राजमल तम्बोली
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- मुकेश तम्बोली
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- पन्नालाल तम्बोली
 • पिता:- गुलाब जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.55
 • नाम:- धुलचन्द्र तम्बोली
 • पिता:- पन्ना लाला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- मदनलाल तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- विनोद तम्बोली ( कुवेत )
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- कन्हैयालाल तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413750030
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- विष्णु तम्बोली
 • पिता:- देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- बालमुकंद तम्बोली
 • पिता:- देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- ऊंकारलाल तम्बोली
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9799487187
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:- ओमप्रकाश तम्बोली
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- शंकरलाल तम्बोली
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414088588
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- राजेंद्र तम्बोली ( कुवेत )
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461837675
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- दिलीप तम्बोली
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983994327
 • ————————————————–
 • क्र.66
 • नाम:- जगन्नाथ तम्बोली
 • पिता:- धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460243485
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- सुरेंद्र तम्बोली
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- अशोक तम्बोली
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.69
 • नाम:- जशवंत तम्बोली
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.70
 • नाम:- भेरूलाल तम्बोली
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929052478
 • ————————————————–
 • क्र.71
 • नाम:- रमणलाल तम्बोली
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.72
 • नाम:- कमलेश तम्बोली
 • पिता:- रमणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461837675
 • ————————————————–
 • क्र.73
 • नाम:- लोकेश तम्बोली
 • पिता:- रमणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.74
 • नाम:- किशोरलाल तम्बोली
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413494218
 • ————————————————–
 • क्र.75
 • नाम:- मांगीलाल तम्बोली
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414269166
 • ————————————————–
 • क्र.76
 • नाम:- गोविन्द तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.77
 • नाम:- गोपाल तम्बोली
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.78
 • नाम:- शंकरलाल तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462682604
 • ————————————————–
 • क्र.79
 • नाम:- राजकुमार तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785831865
 • ————————————————–
 • क्र.80
 • नाम:- श्यामलाल तम्बोली
 • पिता:- चौथमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785615855
 • ————————————————–
 • क्र.81
 • नाम:- अशोक कुमार तम्बोली
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413118899
 • ————————————————–
 • क्र.82
 • नाम:- देवीलाल तम्बोली
 • पिता:- गुलाब जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462331037
 • ————————————————–
 • क्र.83
 • नाम:- जयेश तम्बोली
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.84
 • नाम:- दिनेश तम्बोली
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8233729216
 • ————————————————–
 • क्र.85
 • नाम:- श्यामलाल तम्बोली
 • पिता:- भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950422661
 • ————————————————–
 • क्र.86
 • नाम:- बदामीलाल तम्बोली
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8852882021
 • ————————————————–
 • क्र.87
 • नाम:- बसंतलाल तम्बोली
 • पिता:- हिरा लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.88
 • नाम:- सुरेश तम्बोली
 • पिता:- हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8426979775
 • ————————————————–
 • क्र.89
 • नाम:- प्रकाश तम्बोली
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589279255
 • ————————————————–
 • क्र.90
 • नाम:- मांगीलाल तम्बोली
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461634988
 • ————————————————–
 • क्र.91
 • नाम:- दिनेश कुमार तम्बोली
 • पिता:- इंद्रमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950928560
 • ————————————————–
 • क्र.92
 • नाम:- भंवरलाल तम्बोली
 • पिता:- दौलतराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414326999
 • ————————————————–
 • क्र.93
 • नाम:- दिलीप तम्बोली
 • पिता:- दौलतराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461570554
 • ————————————————–
 • क्र.94
 • नाम:- मगनलाल तम्बोली
 • पिता:- दौलतराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.95
 • नाम:- अम्बालाल तम्बोली
 • पिता:- ऊंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.96
 • नाम:- ओमप्रकाश तम्बोली
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829677602
 • ————————————————–
 • क्र.97
 • नाम:- महेश तम्बोली
 • पिता:- रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *