मध्यप्रदेश

बागली – तह. – बागली – जिला – देवास

क्र.1
नाम:- कालूराम
पिता:-बालमुकंद
गौत्र;-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9575469926
————————————————–
क्र.2
नाम:-शंकरलाल
पिता:- बालमुकुंद जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-श्यामलाल
पिता:- स्व रामकिशन ;जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:-मोहित
पिता:-स्व गोपाल जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *