भीलवाड़ा – तह – भीलवाड़ा – जिला – भीलवाड़ा

भीलवाड़ा - तह - भीलवाड़ा - जिला - भीलवाड़ा

कुकड़रेश्वरीय नवयुवक समिति

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413783183
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:-विष्णुप्रसाद
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460901966
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-कैलाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6377400709
 • ————————————————–
 • मन्त्री
 • क्र.
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:-मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8963085224
 • ————————————————–
 • उपमन्त्री
 • क्र.
 • नाम:-पुष्कर कुमार
 • पिता:-देवकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828067267
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929659019
 • ————————————————–
 • सहकोषाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:-राजेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9549846205
 • ————————————————–
 • सदस्य कार्यकारणी
 • क्र.
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-गेंदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929718850
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9785731948
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-चन्द्रशेखर
 • पिता:-धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8955909349
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-बद्रीलाल
 • पिता:-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351297606
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-ताराचन्द
 • पिता:-भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950044236
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950986575
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-विष्णुप्रसाद
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252036642
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता:-पृथ्वीराज जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252977134
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-मदनगोपाल
 • पिता:-सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782514682
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7742685900
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-गौरीशंकर
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351780383
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-सुनील कुमार
 • पिता:-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मंडकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694237896
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-हरिशचन्द्र
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950790015
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-सुरेशचन्द्र
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928321901
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929185299
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-शिवरतन
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694932940
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:-जमनालाल
 • पिता:-गणेश लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166468238
 • ————————————————–
 • सूर्यवंशी तम्बोली सेवा समिति
 • अध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:- स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414411601
 • ————————————————–
 • नानादेवी तम्बोली समाज एव शिक्षण संस्थान
 • अध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829115235
 • ————————————————–
 • जागृति युवा मंच तम्बोली समाज
 • युवा अध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- नरेन्द्र कुमार
 • पिता:- स्व केसरीलाल
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8829898144
 • ————————————————–
 • प्रगतिशील महिला मण्डल
 • अध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- श्रीमति चन्द्रकला देवी
 • पिता;पति :- लादूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829910216
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.6
 • नाम:- श्रीमति मंजु देवी
 • पिता;पति :-
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.7
 • नाम:- श्रीमति शशी देवी
 • पिता;पति :-
 • गौत्र / सरनेम:-नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-स्व सुन्दर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887288908
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- श्रीमति मंजु देवी
 • पिता;पति :-स्व गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166286207
 • ————————————————–
 • क्.10
 • नाम:-भगवतीलाल
 • पिता:-स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8560811697
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-स्व केसरीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413057745
 • ————————————————-
 • क्र.12
 • नाम:- श्रीमति सुनिता देवी
 • पिता;पति :-स्व अशोक कुमार
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413640075
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694777615
 • ————————————————-
 • क्र.14
 • नाम:- गणपतलाल
 • पिता:-स्व उदयलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928589276
 • ————————————————-
 • क्र.15
 • नाम:- कैलासचन्द्र
 • पिता:-स्व उदयलाल 9887581703 जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468513382
 • ————————————————-
 • क्र.16
 • नाम:- रोशनलाल
 • पिता:-स्व उदयलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9636522578
 • ————————————————-
 • क्र.17
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-स्व देवकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8233995713
 • ————————————————-
 • क्र.18
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-स्व राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7792934718
 • ————————————————-
 • क्र.19
 • नाम:- गोपालकृष्ण
 • पिता:-स्व जगदीशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929079595
 • ————————————————-
 • क्र.20
 • नाम:- उमाशंकर
 • पिता:-स्व राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001174939
 • ————————————————-
 • क्र.21
 • नाम:- गोविन्द कुमार
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001444043
 • ————————————————-
 • क्र.22
 • नाम:- हरीश कुमार
 • पिता:-स्व सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414293442
 • ————————————————-
 • क्र.23
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:-स्व नानूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680629766
 • ————————————————-
 • क्र.19
 • नाम:- सुरेंद्र कुमार
 • पिता:-स्व सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252542163
 • ————————————————-
 • क्र.20
 • नाम:-रमेश बाबू
 • पिता:-स्व केसरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413339720
 • ————————————————-
 • क्र.21
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8949675425
 • ————————————————-
 • क्र.22
 • नाम:-रिंकु कुमार
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468524299
 • ————————————————-
 • क्र.23
 • नाम:- सुरेंद्रचंद्र
 • पिता:-स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680957234
 • ————————————————-
 • क्र.24
 • नाम:-शंकर लाल
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414588304
 • ————————————————-
 • क्र.25
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-स्व भगवतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829419551
 • ————————————————-
 • क्र.26
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता:-पृथ्वीराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252977134
 • ————————————————-
 • क्र.27
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:-स्व लादुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7737382001
 • ————————————————-
 • क्र.28
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:-स्व रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782816220
 • ————————————————-
 • क्र.29
 • नाम:-धर्मेंद्र
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8003616649
 • ————————————————-
 • क्र.30
 • नाम:-ललित कुमार
 • पिता:-स्व रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8982096320
 • ————————————————-
 • क्र.31
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107795327
 • ————————————————
 • क्र.32
 • नाम:-प्रहलादराय
 • पिता:-स्व भगवतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587660264
 • ————————————————-
 • क्र.33
 • नाम:-भवरलाल
 • पिता:-स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7073278242
 • ————————————————-
 • क्र.34
 • नाम;पति :-कंचन देवी
 • पिता:-स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413055549
 • ————————————————-
 • क्र.35
 • नाम:-बसंतीलाल
 • पिता:-स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828985303
 • ————————————————-
 • क्र.36
 • नाम:-नंदकिशोर
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587498837
 • ————————————————-
 • क्र.37
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-स्व आनन्दीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414569339
 • ————————————————-
 • क्र.38
 • नाम:-सुरेशचंद्र
 • पिता:-स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928321901
 • ————————————————-
 • क्र.39
 • नाम:-महेश कुमार
 • पिता:-स्व रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950613331
 • ————————————————-
 • क्र.40
 • नाम:-रामप्रसाद
 • पिता:-स्व भूरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252226502
 • ————————————————-
 • क्र.41
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- स्व रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7597975542
 • ————————————————-
 • क्र.42
 • नाम:-विनोद कुमार
 • पिता:-स्व शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8058068488
 • ————————————————-
 • क्र.43
 • नाम:-गोविन्द कुमार
 • पिता:-स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784072299
 • ————————————————-
 • क्र.44
 • नाम:-विष्णुप्रसाद
 • पिता:-स्व बाबुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829644084
 • ————————————————-
 • क्र.45
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-स्व रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694457682
 • ————————————————-
 • क्र.46
 • नाम:-श्रवण कुमार
 • पिता:-स्व कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460202790
 • ————————————————-
 • क्र.47
 • नाम:-शम्भुलाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9251334264
 • ————————————————-
 • क्र.48
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-स्व नानूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799457338
 • ————————————————-
 • क्र.49
 • नाम:-भरतराम
 • पिता:-स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571099022
 • ————————————————-
 • क्र.50
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-स्व गेंदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929718850
 • ————————————————-
 • क्र.51
 • नाम:-विष्णु कुमार
 • पिता:-स्व गेंदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460727443
 • ————————————————-
 • क्र.52
 • नाम:-विष्णु कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460901966
 • ————————————————-
 • क्र.53
 • नाम:-पुष्कर कुमार
 • पिता:-स्व देवकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828067267
 • ————————————————-
 • क्र.54
 • नाम:-शिवरतन
 • पिता:-स्वहीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694932940
 • ————————————————-
 • क्र.55
 • नाम:-जमनालाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829591253
 • ————————————————-
 • क्र.55
 • नाम:-परिमल
 • पिता:-स्व कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8094306781
 • ————————————————-
 • क्र.56
 • नाम:-रामलाल
 • पिता:-स्वमोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7014044774
 • ————————————————-
 • क्र.57
 • नाम:-योगेश कुमार
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829755125
 • ————————————————-
 • क्र.58
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-स्वबंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460744634
 • ————————————————-
 • क्र.59
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-स्वमांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680533798
 • ————————————————-
 • क्र.60
 • नाम:-परमेश्वर लाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9785127723
 • ————————————————-
 • क्र.61
 • नाम:-किशनलाल
 • पिता:-स्व नानूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7891737552
 • ————————————————-
 • क्र.62
 • नाम:-राकेश कुमार
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166974994
 • ————————————————-
 • क्र.62
 • नाम:-डालचंद
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9251528386
 • ————————————————-
 • क्र.63
 • नाम:-गोवर्धनलाल
 • पिता:-स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214469277
 • ————————————————-
 • क्र.64
 • नाम:-लादूलाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799141039
 • ————————————————-
 • क्र.65
 • नाम:-रामेश्वरलाल
 • पिता:-स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928004219
 • ————————————————-
 • क्र.66
 • नाम:-ख्यालीलाल
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414439534
 • ————————————————-
 • क्र.67
 • नाम:-रामचंद्र
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468608969
 • ————————————————-
 • क्र.68
 • नाम:-चन्द्रप्रकाश
 • पिता:-स्व सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929296415
 • ————————————————-
 • क्र.69
 • नाम:-झमकलाल
 • पिता:-स्व जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413978384
 • ————————————————-
 • क्र.70
 • नाम:-कमल कुमार
 • पिता:-स्व राजकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8384936109
 • ————————————————-
 • क्र.71
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214447313
 • ————————————————-
 • क्र.72
 • नाम:-कमल कुमार
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001713601
 • ————————————————-
 • क्र.73
 • नाम:-ललित कुमार
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950118830
 • ————————————————-
 • क्र.74
 • नाम:-डालचंद
 • पिता:-स्व कुंदन जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829021689
 • ————————————————-
 • क्र.75
 • नाम:-जमनालाल
 • पिता:-स्व गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166468238
 • ————————————————-
 • क्र.76
 • नाम:-संजय कुमार
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950776515
 • ————————————————-
 • क्र.77
 • नाम:-शान्तिलाल
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928874587
 • ————————————————-
 • क्र.78
 • नाम:-देवीलाल
 • पिता:-स्व बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8769710139
 • ————————————————-
 • क्र.79
 • नाम:- हरीश कुमार
 • पिता:- नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7976152894
 • ————————————————-
 • क्र.80
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:-स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887227209
 • ————————————————-
 • क्र.81
 • नाम:-नन्दलाल
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166922488
 • ————————————————-
 • क्र.82
 • नाम:-पन्नालाल
 • पिता:-स्व गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928139270
 • ————————————————-
 • क्र.83
 • नाम:-श्रीमति तारा देवी
 • पिता;पति :-स्व सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799632352
 • ————————————————-
 • क्र.84
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:-स्व दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7891976362
 • ————————————————-
 • क्र.85
 • नाम:-अंकित कुमार
 • पिता:-अशोक कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166037304
 • ————————————————-
 • क्र.86
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व पुखराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9269143661
 • ————————————————–
 • क्र.87
 • नाम:- कैलाशचंद्र कुमार
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252410727
 • ————————————————–
 • क्र.88
 • नाम:- सौरभ कुमार
 • पिता:- स्व पहलाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602439808
 • ————————————————–
 • क्र.89
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व लक्ष्मीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414440735
 • ————————————————–
 • क्र.90
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413055549
 • ————————————————–
 • क्र.91
 • नाम:- वर्तमान
 • पिता:- स्व सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782049122
 • ————————————————–
 • क्र.92
 • नाम:- लादूलाल
 • पिता:- स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9799458004
 • ————————————————–
 • क्र.93
 • नाम:- शिवकुमार
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413369930
 • ————————————————–
 • क्र.94
 • नाम:- मदनलाल
 • पिता:- स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829958255
 • ————————————————–
 • क्र.95
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413057113
 • ————————————————–
 • क्र.96
 • नाम:- भरतलाल
 • पिता:- स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571099022
 • ————————————————–
 • क्र.97
 • नाम:- हनुमान प्रसाद
 • पिता:- स्व नारायणपलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602204198
 • ————————————————–
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:- स्व नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680783142
 • ————————————————–
 • क्र.99
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:- रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9785731948
 • ————————————————–
 • क्र.100
 • नाम:- नरेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व पुसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928508890
 • ————————————————–
 • क्र.101
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- स्व नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413824147
 • ————————————————–
 • क्र.102
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- स्व सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680262713
 • ————————————————–
 • क्र.103
 • नाम:- प्रो,ड़ॉ,आर,एल,
 • पिता:- स्व रामसुख जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414263143
 • ————————————————–
 • क्र.104
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:- स्व पुसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8829833370
 • ————————————————–
 • क्र.105
 • नाम:- बाबुलाल
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7737232299
 • ————————————————–
 • क्र.106
 • नाम:- बाबुलाल
 • पिता:- स्व जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7665655963
 • ————————————————–
 • क्र.107
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828029129
 • ————————————————–
 • क्र.108
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9462243802
 • ————————————————–
 • क्र.109
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166457377
 • ————————————————–
 • क्र.110
 • नाम:- प्रहलादराय
 • पिता:- स्व नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602527853
 • ————————————————–
 • क्र.111
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- स्व जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413149177
 • ————————————————–
 • क्र.112
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- स्व कल्याणमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782917859
 • ————————————————–
 • क्र.113
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- स्व जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414686166
 • ————————————————–
 • क्र.114
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829909562
 • ————————————————–
 • क्र.115
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:- स्व मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413630610
 • ————————————————–
 • क्र.116
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413485104
 • ————————————————–
 • क्र.117
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- स्व सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9660214571
 • ————————————————–
 • क्र.118
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602187945
 • ————————————————–
 • क्र.119
 • नाम:- गौरीशंकर
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351780383
 • ————————————————–
 • क्र.120
 • नाम:- कृष्णगोपाल
 • पिता:- स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460262605
 • ————————————————–
 • क्र.121
 • नाम:- भगवतीलाल
 • पिता:-स्व मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9785199871
 • ————————————————–
 • क्र.122
 • नाम:- लालचंद
 • पिता:- स्व मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602016616
 • ————————————————–
 • क्र.123
 • नाम:-राजकुमार
 • पिता:- स्व मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9602299971
 • ————————————————–
 • क्र.124
 • नाम:-मन्नालाल
 • पिता:- स्व रामसुख जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7742381551
 • ————————————————–
 • क्र.125
 • नाम:-माणकलाल
 • पिता:- स्व रामसुख जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414424877
 • ————————————————–
 • क्र.126
 • नाम:-नारायणलाल
 • पिता:- स्व सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9662403243
 • ————————————————–
 • क्र.127
 • नाम:-राधाकिशन
 • पिता:- स्व सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414925953
 • ————————————————–
 • क्र.128
 • नाम:-चतरमल
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7568942579
 • ————————————————–
 • क्र.129
 • नाम:-सुरजमल
 • पिता:- स्व रूपचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636627278
 • ————————————————–
 • क्र.130
 • नाम:-चतरमल
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7568942579
 • ————————————————–
 • क्र.131
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929185299
 • ————————————————–
 • क्र.132
 • नाम:-चतरमल
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7568942579
 • ————————————————–
 • क्र.133
 • नाम:-विशाल
 • पिता:- स्व गुलाबचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9024823545
 • ————————————————–
 • क्र.134
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799050586
 • ————————————————–
 • क्र.135
 • नाम:-सम्पत कुमार
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799043901
 • ————————————————–
 • क्र.136
 • नाम:-अनिलकुमार
 • पिता:- स्व गोपाललाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7790927873
 • ————————————————–
 • क्र.137
 • नाम:-नटवरलाल
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571744372
 • ————————————————–
 • क्र.138
 • नाम:-श्यामलाल
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983286407
 • ————————————————–
 • क्र.139
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:- स्व रामेश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001819189
 • ————————————————–
 • क्र.140
 • नाम:-कन्हैया लाल
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8358837896
 • ————————————————–
 • क्र.141
 • नाम:- मथुरालाल
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829363536
 • ————————————————–
 • क्र.142
 • नाम:-विष्णुप्रकाश
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-92520366442
 • ————————————————–
 • क्र.143
 • नाम:-जुगलकिशोर
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829680946
 • ————————————————–
 • क्र.144
 • नाम:-बंशीलाल
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214682581
 • ————————————————–
 • क्र.145
 • नाम:-नन्दलाल
 • पिता:- स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7073096596
 • ————————————————–
 • क्र.146
 • नाम:-रामलाल
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928914122
 • ————————————————–
 • क्र.147
 • नाम:-दिपक
 • पिता:- स्व प्रहलादराय जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460280662
 • ————————————————–
 • क्र.148
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व प्रहलादराय जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9667895976
 • ————————————————–
 • क्र.149
 • नाम:-गोपाल कुमार
 • पिता:- स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252623857
 • ————————————————–
 • क्र.150
 • नाम:-जितेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व प्रहलादराय जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413862673
 • ————————————————–
 • क्र.151
 • नाम:-प्रेमचंद
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8769564664
 • ————————————————–
 • क्र.152
 • नाम:-राधेश्याम कुमार
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460577045
 • ————————————————–
 • क्र.153
 • नाम:-राजकुमार कुमार
 • पिता:- स्व रामेश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887263618
 • ————————————————–
 • क्र.154
 • नाम:-राजकुमार कुमार
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799519235
 • ————————————————–
 • क्र.155
 • नाम:-रमेशचंद्र कुमार
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928460626
 • ————————————————–
 • क्र.156
 • नाम:-सत्यनारायण कुमार
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799355813
 • ————————————————–
 • क्र.157
 • नाम:-शिवकुमार
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252593046
 • ————————————————–
 • क्र.158
 • नाम:-झमकलाल
 • पिता:- स्व नारायण लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829045464
 • ————————————————–
 • क्र.159
 • नाम:-केसरीमल
 • पिता:- रामसुख जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929659370
 • ————————————————–
 • क्र.160
 • नाम:-चाँदमल
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829889293
 • ————————————————–
 • क्र.161
 • नाम:-ताराचंद
 • पिता:- स्व भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950044236
 • ————————————————–
 • क्र.162
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351603952
 • ————————————————–
 • क्र.163
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7737317924
 • ————————————————–
 • क्र.164
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829222388
 • ————————————————–
 • क्र.165
 • नाम:-पूरणमल
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413149530
 • ————————————————–
 • क्र.166
 • नाम:-श्यामकुमार
 • पिता:- स्व शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414976825
 • ————————————————–
 • क्र.167
 • नाम:-सुरेश कुमार
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829115235
 • ————————————————–
 • क्र.168
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:- स्व बरदीचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुणिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8104576673
 • ————————————————–
 • क्र.169
 • नाम:-विकास कुमार
 • पिता:- स्व सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9660081516
 • ————————————————–
 • क्र.170
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:- स्व मकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001570257
 • ————————————————–
 • क्र.171
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:- मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8963085224
 • ————————————————–
 • क्र.172
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214892709
 • ————————————————–
 • क्र.173
 • नाम:-बालचंद्
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928112611
 • ————————————————–
 • क्र.174
 • नाम:-देवकरण
 • पिता:- स्व सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784289141
 • ————————————————–
 • क्र.175
 • नाम:-रामप्रकाश कुमार
 • पिता:- स्व प्रभुदयाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9462331412
 • ————————————————–
 • क्र.176
 • नाम:-देवीलाल
 • पिता:- स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7821011866
 • ————————————————–
 • क्र.177
 • नाम:-प्रभुलाल
 • पिता:- स्व नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694205957
 • ————————————————–
 • क्र.178
 • नाम:-शांतिलाल
 • पिता:- स्व शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊिड़या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636818668
 • ————————————————–
 • क्र.179
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:- स्व शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊिड़या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8952921171
 • ————————————————–
 • क्र.180
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:- स्व शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊिड़या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214553620
 • ————————————————–
 • क्र.181
 • नाम:-हेमन्त कुमार
 • पिता:- स्व गोपाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मण्डकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694213315
 • ————————————————–
 • क्र.182
 • नाम:-चिरंजीलाल
 • पिता:- स्व हेमराज जी
 • गौत्र / सरनेम:-मण्डकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001604896
 • ————————————————–
 • क्र.183
 • नाम:-सुनील कुमार
 • पिता:- स्व गोपाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मण्डकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8875711869
 • ————————————————–
 • क्र.184
 • नाम:- श्रीमति रानी जी
 • पिता;पत्नी :- स्व राजेश कुमार
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9610392855
 • ————————————————–
 • क्र.185
 • नाम:-शम्भुलाल
 • पिता:- चाँदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929946799
 • ————————————————–
 • क्र.186
 • नाम:-बालकिशन
 • पिता:- स्व सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001409275
 • ————————————————–
 • क्र.187
 • नाम:-बद्रीलाल
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351297606
 • ————————————————–
 • क्र.188
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929659013
 • ————————————————–
 • क्र.189
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:- स्व धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571135664
 • ————————————————–
 • क्र.190
 • नाम:-भूरालाल
 • पिता:- स्व नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8058704054
 • ————————————————–
 • क्र.191
 • नाम:-श्यामलाल
 • पिता:- स्व भागचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-चंदेल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8175321183
 • ————————————————–
 • क्र.192
 • नाम:-सुनील कुमार
 • पिता:- स्व नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-चंदेल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9529519082
 • ————————————————–
 • क्र.193
 • नाम:-महेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व ताराचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929620241
 • ————————————————–
 • क्र.194
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व ताराचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414022890
 • ————————————————–
 • क्र.195
 • नाम:-देवेंद्र कुमार(वर्मा)
 • पिता:- स्व ताराचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8290631207
 • ————————————————–
 • क्र.196
 • नाम:-कल्लूमल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टेटू
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9549028886
 • ————————————————–
 • क्र.197
 • नाम:-श्रीमति गोमती देवी
 • पिता;पत्नी :- स्व रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टेटू
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929443040
 • ————————————————–
 • क्र.198
 • नाम:-राजेंद्र कुमार
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9549846205
 • ————————————————–
 • क्र.199
 • नाम:-जयप्रकाश
 • पिता:- लोकेंद्र कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-धवडाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928408458
 • ————————————————–
 • क्र.200
 • नाम:-संजय कुमार
 • पिता:- स्व राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107877836
 • ————————————————–
 • क्र.201
 • नाम:-पृथ्वीराज
 • पिता:- स्व भूरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413757134
 • ————————————————–
 • क्र.202
 • नाम:-नीलेश कुमार
 • पिता:- स्व सत्यप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214802343
 • ————————————————–
 • क्र.203
 • नाम:-हरीश कुमार
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-फोटो ग्राफी
 • मोबाइल न.:-9950790015

————————————————–

 • क्र.204
 • नाम:-कैलाश चंद
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-फोटो फ्रेम
 • मोबाइल न.:-9680620766
 • ——————————————

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *