भुपालसागर – तह – भुपालसागर – जिला – चित्तौड़गढ़

भुपालसागर - तह - भुपालसागर - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928829773
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- भेरुलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828618173
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:-जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887831179
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *