महिदपुर रोड – तह – महिदपुर – जिला – उज्जैन

महिदपुर रोड - तह - महिदपुर - जिला - उज्जैन

 • क्र.1
 • नाम:- हरीश
 • पिता:- गणेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993430702
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- गणेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9584831693
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- महेश
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179630677
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- दिलीप मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7000706859
 • ————————————————-
 • क्र.5
 • नाम:- राहुल मोदी
 • पिता:- राधाकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981577768
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *