रतलाम – तह – रतलाम – जिला – रतलाम

रतलाम - तह - रतलाम - जिला - रतलाम

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- हरीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893256536
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- विष्णु प्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300285501
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.3
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826083639
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- नविन सराफ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407150750
 • ————————————————–
 • कार्यकारणी सदस्य
 • क्र.5
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भगते
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- वासुदेव जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300924365
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349980861
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.8
 • नाम:- मधु जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 07412 – 225523
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- रमेश मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009282930
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.10
 • नाम:- मथुरालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479739139
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.11
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:- सुभाष जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9409179622
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- अंकित कुमार
 • पिता:- मिश्रीलाल
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869056400
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- बाबूलाल
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869056400
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- दत्तनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9301132404
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- अनोखी लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407429112
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 942404806
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- अनोखी लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8827061921
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- भगवती लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120663552
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- किशन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893873524
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- अरुण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827393294
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826419424
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685535502
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- जगन्नाथ कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989464951
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- ओम जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752619075
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- मधु जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407109012
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- नरेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7515602519
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- यशवंत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8964813552
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7024111407
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- चाँद नारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424846943
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- दीपक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- डूंगरसागरीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752495353
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- शुशीला देवी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8602462979
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- जितेन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- नागदे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424870081
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120281428
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- चोथमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120271832
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- दिलीप कुमार मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120154074
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- प्रतिपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039938991
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- आर्यप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9229103941
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- सुरेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- तोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7024487525
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425107736
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7566450735
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- राजेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- नविन मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *