लुहारीया - तह. - बडनगर - जिला - उज्जैन

क्र.1
नाम:-श्रीमति चन्द्रकला जी
पिता:- रमेशचंद्र ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9009267486
————————————————–
क्र.2
नाम:- अम्बाराम
पिता:- भागीरथ ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:- विनोद कुमार
पिता:- कैलाशचंद्र ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- सीताराम
पिता:- भागीरथ ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम:- मोहनलाल
पिता:- भागीरथ ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम:- लक्ष्मीनारायण
पिता:- भागीरथ ;जी
गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

You cannot copy content of this page