शाजापुर - तह - शाजापुर - जिला - शाजापुर

 • क्र.1
 • नाम:- राजीव
 • पिता:- श्री गोविंदप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425492457
 • ————————————————-
 • क्र.2
 • नाम:- लोकनाथ मोदी
 • पिता:- खेरीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सुभाष चंद्र मोदी
 • पिता:- खेरीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- जगदीश चंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

You cannot copy content of this page