राजस्थान

सुनेल – तह – पिड़ावा – जिला – झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- बालकिशन
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 2
 • नाम:- प्रेमचंद्र
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460091642
 • ————————————————–
 • क्र. 3
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *