सोयत – तह – सुसनेर – जिला – आगर

सोयत - तह - सुसनेर - जिला - आगर

 • क्र.1
 • नाम:- बालकृष्ण
 • पिता:- स्व सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-पंकज
 • पिता:- स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424000379
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-विष्णु
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-दिलीप
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926000901
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रमेश
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:-झरमरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / ;- सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893799001
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- हिरालाल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राजेश कुमरावत
 • पिता:- केशरीमल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8770210259
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *