हरिगढ़ – तह – खानपुर – जिला – झालावाड़

हरिगढ़ - तह - खानपुर - जिला - झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- सूरज प्रकाश
 • पिता:- द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462553109
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गिरिराज
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928613208
 • ————————————————–
 • क्र. 3
 • नाम:- मूलचंद्र
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929047115
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शिवदर्शन
 • पिता:- आनंदी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950290498
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9079775952
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9659413937
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- तरुण कुमार
 • पिता:- द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9024448373
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शांतिबाई
 • पिता / पति :- स्व.बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982913820
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *