होशंगाबाद – तह – होशंगाबाद – जिला – होशंगाबाद

होशंगाबाद - तह - होशंगाबाद - जिला - होशंगाबाद

 • क्र.1
 • नाम:-दुर्गाप्रसाद
 • पिता:-लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-ताम्बुलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8959037929
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-राजेन्द्र प्रसाद
 • पिता:-नर्मदा प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-पंसारी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7828769833
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-गोविन्द प्रसाद
 • पिता:-फूलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-सूर्यवंशी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लखनलाल
 • पिता:- बलराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-ताम्बुलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9977557675
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- चन्द्रशेखर
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-अमोदा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-सुधीर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *