ढाबला खुर्द – तह. – तराना – जिला – उज्जैन

क्र.1
नाम:-रमेशचन्द्र मोदी
पिता:-नानूराम ;जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:-सुरेश मोदी
पिता:- नानूराम जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-जगदीशचंद मोदी
पिता:-बाबूलाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

डाबला राजपुत – तह. – तराना – जिला – उज्जैन

क्र.1
नाम:-भूरालाल मोदी
पिता:-लक्ष्मीनाराण ;जी
गौत्र / सरनेम:-खैराडा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

अलीराज़पुर​ – तह – अलीराज़पुर​ – जिला – अलीराजपुर​

 • क्र.1
 • नाम:- मांगीलाल सूर्यवंशी
 • पिता:- शंकर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630679386
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सतीश कुमार
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425485458
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- लक्ष्मण
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- रविन्द्र कुमार
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993442001
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589822400
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुभाष चंद्र
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मदन लाल
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- बलराम
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- जयंतीलाल
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- जयप्रकाश
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- पुरषोतम
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कमलेश
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

ताल – तह. – ताल – जिला – रतलाम

क्र.1
नाम:-पुरषोत्तम मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.2
नाम:-प्रकाश मोदी
पिता:- शिवनारायण जी
गौत्र / सरनेम:-थावरिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.3
नाम:-जगदीशचंद मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.4
नाम:-श्यामलाल मोदी
पिता:- गणपतलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.5
नाम:-रवि कुमार मोदी
पिता:-अरुण कुमार ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.6
नाम:-अशोक कुमार मोदी
पिता:- बद्रीलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.7
नाम:-गोपाल मोदी
पिता:-मोहन लाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-

चीखलदा – तह. – बड़वानी – जिला – बड़वानी

क्र.1
नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-992660035
————————————————–
क्र.2
नाम:- सचिन कुमरावत
पिता:-ओमप्रकाश जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:- जगदीशचंद्र कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- कैलाशचंद्र चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम:- कन्हैयालाल चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम:- कृष्णकुमार चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.7
नाम:- श्रीमति मोनिका जी चौहान
पिता:-स्व विनोदकुमार जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

इन्दौख – तह. – महिदपुर – जिला – उज्जैन

क्र.1
नाम:-प्रह्लाद मोदी
पिता:-मदनलाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:-भवरलाल मोदी
पिता:- मदनलाल जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-इंदरमल मोदी
पिता:-मदनलाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:-गोवर्धनलाल मोदी
पिता:- राढाकिशन जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–