सांवलिया जी – तह. – भदेसर – जिला – चित्तौड़गढ़

क्र.1
नाम:-शंकर लाल
पिता:-बालू लाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
व्यवसाय:-श्री भैरव बर्तन
मोबाइल न.:- 9571117052
————————————————–

बकानी – तह. – बकानी – जिला – झालावाड

क्र.1
नाम:- बालचंद मोदी
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;- मांडीवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- सतीश कुमार
पिता:- बालचंद जी
गौत्र / सरनेम:- मांडीवाल
व्यवसाय:-

पंचपहाड़ – तह. – पंचपहाड़ – जिला – झालावाड

क्र.1
नाम:-यशवंत मोदी
पिता:-दिनेश ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:- 7413936648
————————————————–
क्र.
नाम:-दिनेशचंद
पिता:- जुगलकिशोर जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-7891375135
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-चुकी मोदी
पिता:-धन्नालाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-पप्पू मोदी
पिता:-धन्नालाल जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-7014873582
————————————————–
क्र.
नाम:-शेरू मस्ताना
पिता:-सोभाग्य ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-लक्ष्मीनाराण
पिता:-जुगलकिशोर जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9001528134
————————————————–

अजमेर – तह – अजमेर – जिला – अजमेर

 • क्र.1
 • नाम:- भंवरलाल
 • पिता:- स्व. नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2431593
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- बाल कृष्ण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9694911346
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- बिरदीचंद्र
 • पिता:- स्व. चाँदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2427494
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- चेतन कुमार
 • पिता:- स्व. नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9352550227
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058194061
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- स्व. दुर्गाशंकर जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982626260
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- गुमानमल
 • पिता:- स्व. मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9799814819
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9887530153
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- हनुमान प्रसाद
 • पिता:- रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8890430359
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- जगदीश प्रशाद
 • पिता:- स्व. सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829767568
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- किशनलाल
 • पिता:- स्व. नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414708853
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता :- स्व. चान्दमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928252386
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- कैलाश
 • पिता :- स्व. नन्द लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2431593
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- खुशाल
 • पिता :- स्व. रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9468657365
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- लोकेश
 • पिता :- स्व. पुरषोतम जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214556218
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- मनोहर लाल
 • पिता :- स्व. नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8094683313
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- मुकुट बिहारी
 • पिता :- स्व. कल्याण मल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460612243
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- मूलचंद्र
 • पिता :- स्व. किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753474435
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता :- स्व. मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- गिरीसागर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928521384
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- नेमिचन्द्र
 • पिता :- स्व. उदयराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460178984
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- नेमिचन्द्र
 • पिता :- स्व. सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9269081428
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- नविन
 • पिता :- स्व. रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- गिरीसागर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8094190478
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- नविन
 • पिता :- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413201274
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता :- स्व. नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2431593
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता :- कल्याण मल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214501832
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता :- स्व. पीरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460511475
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता :- खजुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- गिरीसागर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2622636
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- प्रभुलाल
 • पिता :- स्व. गोविन्द राम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8107175544
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता :- स्व. रामप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829478977
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- प्यार चंद्र तम्बोली
 • पिता :- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9828755200
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता :- स्व. देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2621593
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता :- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602727873
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- भरत कुमार
 • पिता :- स्व. रमेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 0145 – 2691058
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता :- स्व. कल्याणमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9269675215
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता :- कल्याणमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252064087
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- सत्यदेव
 • पिता :- स्व. रामपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9571901280
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- संजय
 • पिता :- स्व. बुलाकी जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829834038
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता :- स्व. मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461192847
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता :- स्व. मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252177276
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता :- स्व. राजेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8696852605
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- उमेश कुमार
 • पिता :- स्व. मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829370401
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- उमाशंकर
 • पिता :- स्व. मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413223504
 • ————————————————–

अरनोद – तह – अरनोद – जिला -प्रतापगढ़

 • क्र.1
 • नाम:- रामकन्या बाई
 • पिता पति :-स्व जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8003306828
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:- बगदीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

बदनौर – तह – बदनौर – जिला – भीलवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:-प्रदीप कुमार
 • पिता:- स्व रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9992920447
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:- स्व रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9772313751
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-रामगोपाल
 • पिता:- स्व रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8239804132
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-सुरेशचंद्र
 • पिता:- स्व रामनिवास जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8559848808
 • ————————————————–

बड़ोदिया – तह – बागीदोरा – जिला – बांसवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829677602
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6375856512
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829483850
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-अनोखीलाल
 • पिता:- स्व बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8827061921
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-संजय कुमार
 • पिता:- स्व ग्यारसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमूनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8890820212
 • ————————————————–

बागोर – तह – माण्डल – जिला – भीलवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107160855
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रोशन लाल
 • पिता:- स्व उदेराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाणा
 • व्यवसाय:-चाय पान स्टाल
 • मोबाइल न.:-7231893418
 • आकाश;-
 • ————————————————–