ठिकरिया – तह. – नलखेडा – जिला – आगर

क्र.1
नाम:- गोवर्धनलाल मोदी
पिता:-बापूलाल जी
गौत्र;- रुद्रवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- प्रेमनारायण
पिता:- चम्पालाल जी
गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

आगर – तह – आगर – जिला – आगर

 • क्र.1
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:-ओंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-प्रेमनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- नरेश कुमार
 • पिता:-जयनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- दीपक मोदी
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9406847412
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- बद्रीलाल मोदी
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रेउवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- विजय कुमरावत
 • पिता:-नारायणप्रसाद
 • गौत्र / सरनेम:-झरमरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सूरज
 • पिता:-राजू जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- प्रकाशचंद
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दिपक मोदी
 • पिता:-जयनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- खेराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826084365
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- नन्दकिशोर
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- प्रेमनारायण
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- पवन
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- गंगाराम
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- कैलाशचंद
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- हरिनारायण कुमरावत
 • पिता:-शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- कालूराम (पंडा जी)
 • पिता:-प्रेमनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- जयनारायण
 • पिता:-ओंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- दीपचंद
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- धर्मेंद्र कुमरावत
 • पिता:-ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-रेस्टोरेंट
 • मोबाइल न.:-9424000329
 • ————————————————–

डूंगरगांव – तह – सुसनेर – जिला – आगर

 • क्र.1
 • नाम:- परमानन्द
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981393820
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-डालचन्द
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सालगराम
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-पूनमचन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- आनंदीलाल मोदी
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-मनोहर लाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

मोड़ी – तह – सुसनेर – जिला – आगर

 • क्र.1
 • नाम:- गिरिराज
 • पिता:- स्व प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630609496
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- स्व प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617656825
 • ————————————————–

सोयत – तह – सुसनेर – जिला – आगर

 • क्र.1
 • नाम:- बालकृष्ण
 • पिता:- स्व सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-पंकज
 • पिता:- स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424000379
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-विष्णु
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-दिलीप
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- पाउंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926000901
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रमेश
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:-झरमरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / ;- सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893799001
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- हिरालाल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राजेश कुमरावत
 • पिता:- केशरीमल जी
 • गौत्र / ;- सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8770210259
 • ————————————————–

सुसनेर – तह – सुसनेर – जिला – आगर

 • क्र.1
 • नाम:- भगवती प्रसाद
 • पिता:- स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 99811055097
 • ————————————————-
 • क्र.2
 • नाम:- विष्णु कुमार
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893233610
 • ————————————————
 • क्र.3
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:- दुर्गाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575573636
 • ————————————————
 • क्र.4
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- गंगाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7381771051
 • ————————————————
 • क्र.5
 • नाम:- हेमन्त कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कांनडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9583765671
 • ————————————————
 • क्र.6
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- स्व कैलाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6263852311
 • ————————————————