जावर – तह. – खंडवा – जिला – खंडवा

क्र.1
नाम;- चन्द्रहास
पिता:-श्यामलाल जी
गौत्र;-बन्छोर
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9977060631
————————————————–
क्र.2
नाम;- सतीश
पिता:-चन्द्रहास जी
गौत्र;-बन्छोर
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम;- मदनलाल
पिता:-सुखलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम;- रतनलाल
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम;- आशीषकुमार
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम;- पुखराज
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.7
नाम;- अजयकुमार
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.8
नाम;- बनीराम
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.9
नाम;- दीपक कुमार
पिता:-गोटुलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.10
नाम;- जगदीशचंद्र
पिता:-बाबूलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.11
नाम;- राजू
पिता:-बाबूलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.12
नाम;- हरिओम
पिता:-जगन जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.13
नाम;- आनंद
पिता:-
गौत्र;-बुंदेला
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.14
नाम;- रामचंद्र
पिता:-
गौत्र;-बुंदेला
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

खंडवा – तह – खंडवा – जिला – खंडवा

 • क्र.1
 • नाम:- बंशीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926397059
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977549963
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- श्री राम मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907597902
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009394204
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राजाराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977117648
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- केशव ताम्बूलकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425909273
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- दीधे जी
 • पिता:- हुकुमचंद्र
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926448692
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- हरीश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827310321
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- नगीनचंद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993412726
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुहाले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754941899
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रामनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अजाणे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8966856585
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- दिनेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977549963
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- राजेन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- विनोद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शैलेन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754457964
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- बसंत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- मयंक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अमोदा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8982423282
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- कपूर चंद ( राष्ट्रीय अध्यक्ष )
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752012112
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- चंद्रशेखर पटेल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- सुभाष पटेल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- भरत लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898953636
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- गुलाब चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- संजय
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- गप्पू
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अजाणे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- सालिगराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- राउत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- महेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- ताम्बूलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- डी-डी -बारी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- जितेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- पंडरी नाथ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- तरुण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- बद्री प्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- रुपेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617135263
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- नन्द किशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993125213
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- गजानंद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- प्रकार
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- आनंदराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827229625
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- लक्षमीनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- मयंक
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- फुलरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

शोभाबरुड़ – तह – खंडवा – जिला – खंडवा

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- गणेश लाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753149445
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- बद्रीलाल
 • गौत्र / सरनेम:- खोपरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9399891328
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- रमेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- कमलचंद्र
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753149445
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- सोहन लाल
 • पिता:- हुकमीचन्द्र
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8989431468
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- भिका जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753149445
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- मदनलाल कुमरावत
 • पिता:- ज्ञानचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- हीरालाल कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राजेंद्र कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- कमलेश कुमरावत
 • पिता:- गुलाबचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- रामनारायण कुमरावत
 • पिता:- मोजी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सुरेश कुमरावत
 • पिता:- मौजीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- देवचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- मौजीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- मौजीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- पूनमचंद्र कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- मुकेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- महेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- उमाशंकर कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- सेवकराम कुमरावत
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- रामचंद्र कुमरावत
 • पिता:- सेवकराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:- चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सुनील कुमार कुमरावत
 • पिता:- कमल चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- छोगालाल कुमरावत
 • पिता:- देवराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- गौरव कुमरावत
 • पिता:- दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- देवचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:- गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- अशोक कुमार कुमरावत
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- गजानंद कुमरावत
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- शिवलाल कुमरावत
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- रामकिशन कुमरावत
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- दुलीचंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामकिशन जी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- मदनलाल कुमरावत
 • पिता:- रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- आशाराम कुमरावत
 • पिता:- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:-छज्जू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- खोपरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165559620
 • ————————————————–

रुस्तमपुर – तह – पंधाना – जिला – खंडवा

 • अध्यक्ष
  क्र.1
 • नाम:- नन्द किशोर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869372427
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- चंद्रहास कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- महेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- नारायण लाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- देवेंद्र कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617954023
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.6
 • नाम:- प्रदीप कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- ओमप्रकश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- अजाने
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुरेश कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गोपाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- किशनदास कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- नानक कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सदाशिव कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- नीलेश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- सुखदेव मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- राजेंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- राजेंद्र दीपे
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- लखन लाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- ओमकार लाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- कैलाशचंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- नानूलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- अशोक कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- अखिलेश कुमरावत
 • पिता:- सुरेश चंद्र
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926069625
 • ————————————————–