बेड़िया – तह – सनावद – जिला – खरगौन

 • क्र.1
 • नाम:- केशरीमल कुमरावत
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977777818
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- श्रीमति अन्नुबाई कुमरावत
 • पिता पति :-स्व चन्दुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- किशोरीलाल कुमरावत
 • पिता:- स्व चन्दुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926950062
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- कल्याण कुमरावत
 • पिता:- स्व चंन्दुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- अंतिम कुमरावत
 • पिता:- स्व चन्दुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889793804
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सीताराम कुमरावत
 • पिता:- स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755111033
 • ————————————————–

कसरावद – तह – कसरावद – जिला – खरगौन

 • क्र.1
 • नाम:- मदनलाल कुमरावत
 • पिता:- स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165888618
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- संजय कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सुरेशचन्द्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- प्रकाशचन्द्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- दिलीप कुमरावत
 • पिता:- प्रकाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- धर्मेन्द्र कुमरावत
 • पिता:- स्व सुभास जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- अशोक कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- भरत कुमरावत
 • पिता:- स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926166992
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मनोज कुमरावत
 • पिता:- स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- किशोर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रामकिशन कुमरावत
 • पिता:- तोताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165236722
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- प्रितमचन्द्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- भगवान कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- प्रदीप कुमरावत
 • पिता:- कृष्णलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926663118
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- कैलाशचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8959346695
 • ————————————————–

खरगौन – तह – खरगौन – जिला – खरगौन

 • श्री सूर्यवंशी तम्बोली समाज खरगोन(म.प्र.)
 • अध्यक्ष
 • नाम:- राजेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- श्यामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425364752
 • ————————————————–
 • सचिव
 • नाम:-जितेंद्र कुमार कुमरावत
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479690062
 • ————————————————–
 • सरक्षण
 • नाम:-श्यामलाल कुमरावत
 • पिता:- राजेंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम:- हेमेंद्र कुमार कुमरावत
 • पिता:- दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:- रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • नाम:- कन्हैयालाल कुमरावत
 • पिता:- भगवान लाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • नाम:- दिनेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- सुभाष चंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • नाम:- श्री आर एस कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • परामर्श दाता
 • नाम:-श्री मति बिना जी कुमरावत
 • पिता:- राजेंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • संयोजक
 • नाम:- दामोदर कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • नाम:-दिलीप कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:- हुकुम कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:-विश्व राज गुप्ता
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • नाम:-सतीश कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • महिला संयोजक
 • नाम:-श्री मति प्रभा जी कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन सचिव
 • नाम:-श्री मति राज कुमारी कुमरावत
 • पिता / पति :- सतीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 1.नाम:-रामनारायण जी कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993112285
 • ————————————————–
 • 2.नाम:-अंकित जी
 • पिता:-स्व. कमलचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9617505182
 • ————————————————–
 • 3.नाम:-तिलोक जी
 • पिता:-बद्रीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826662405
 • ————————————————–
 • 4.नाम:-नारायण जी
 • पिता:-गोकुल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754202071
 • ————————————————–
 • 5.नाम:-रमेशचंद्र जी
 • पिता:-सुखराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8602330493
 • ————————————————–
 • 6.नाम:-नरेन्द्र जी
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8602330493
 • ————————————————–
 • 7.नाम:-लक्ष्मीनारायण जी
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9575292466
 • ————————————————–
 • 8.नाम:-कैलाश जी
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 7869903077
 • ————————————————–
 • 9.नाम:-फत्तुलाल जी
 • पिता:-झापू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752956272
 • ————————————————–
 • 10.नाम:-मुकेश जी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9719422507
 • ————————————————–
 • 11.नाम:-जगदीश जी
 • पिता:-भीक्या जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753503342
 • ————————————————–
 • 12.नाम:-सुभाष जी
 • पिता:-त्रिलोकचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753044724
 • ————————————————–
 • 13.नाम:-जितेन्द्र जी
 • पिता:-ताराचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977010249
 • ————————————————–
 • 14.नाम:-जगदीश जी
 • पिता:-भील्या जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926249257
 • ————————————————–
 • 15.नाम:-मोहनलाल जी
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893493546
 • ————————————————–
 • 16.नाम:-सदाशिव जी
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009502008
 • ————————————————–
 • 17.नाम:-अशोक जी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479688348
 • ————————————————–
 • 18.नाम:-जगदीश जी
 • पिता:-मुरारी जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977967593
 • ————————————————–
 • 19.नाम:-गोविन्द जी
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8989694440
 • ————————————————–
 • 20.नाम:-अनिल जी
 • पिता:-शोभाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479688348
 • ————————————————–
 • 21.नाम:-दिनेश जी
 • पिता:-स्व. शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977649016
 • ————————————————–
 • 22.नाम:-महेश जी
 • पिता:-मन्नालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8435288112
 • ————————————————–
 • 23.नाम:-गोविन्द जी
 • पिता:- बालू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9165500521
 • ————————————————–
 • 24.नाम:-राधेश्याम जी
 • पिता:-रमेशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009585281
 • ————————————————–
 • 25.नाम:-मनोज जी
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9575232762
 • ————————————————–
 • 26.नाम:-होसिलाल जी
 • पिता:-भीलू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9926047955
 • ————————————————–
 • 27.नाम:-मनोहर जी
 • पिता:- गंजानन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826405614
 • ————————————————–
 • 28.नाम:-भा. पार्वतीबाई जी
 • पिता:-मंगत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7697262189
 • ————————————————–
 • 29.नाम:-किरण जी
 • पिता:-कैलाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9039351243
 • ————————————————–
 • 30.नाम:-नरेश जी
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9410151112
 • ————————————————–
 • 31.नाम:-रामचंद्र जी
 • पिता:-साधोराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926055980
 • ————————————————–
 • 32.नाम:-हेमेन्द्र जी
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893500717
 • ————————————————–
 • 33.नाम:-भगवान जी
 • पिता:-स्व. बुधीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425089486
 • ————————————————–
 • 34.नाम:-उमेश जी
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 91652555121
 • ————————————————–
 • 35.नाम:-राधेश्याम जी
 • पिता:-गजानंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479457109
 • ————————————————–
 • 36.नाम:-पंढरी जी
 • पिता:-टंटू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 37.नाम:-कैलाश जी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9165169781
 • ————————————————–
 • 38.नाम:-पन्नालाल जी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 8989884515
 • ————————————————–
 • 39.नाम:-मुरलीधर जी
 • पिता:-साधेराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424535921
 • ————————————————–
 • 40.नाम:-अनित जी
 • पिता:-साधेराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617004290
 • ————————————————–
 • 41.नाम:-ग.भा. मनोरमा जी
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 42.नाम:-गौरीशंकर जी
 • पिता:-भोलू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9893618210
 • ————————————————–
 • 43. नाम:-दयाराम जी
 • पिता:-बालू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8827667564
 • ————————————————–
 • 44.नाम:-संजय जी
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9893064743
 • ————————————————–
 • 45. नाम:-रूपनारायण जी
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981117718
 • ————————————————–
 • 46. नाम:-सुभाषचंद्र जी
 • पिता:-राम्रतानलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827074420
 • ————————————————–
 • 47. नाम:-जितेन्द्र जी
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479690062
 • ————————————————–
 • 48. नाम:-दामोदर जी
 • पिता:-रणछोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9479436998
 • ————————————————–
 • 49. नाम:-सतीशजी
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752050699
 • ————————————————–
 • 50. नाम:-मदन जी
 • पिता:-विठल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 51. नाम:-सोहन जी
 • पिता:-भारत जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9302888676
 • ————————————————–
 • 52. नाम:-ओमप्रकाश जी
 • पिता:-रामरतन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424894777
 • ————————————————–
 • 53. नाम:-श्याम जी
 • पिता:-रामरतन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827069599
 • ————————————————–
 • 54. नाम:-राजेंद्र जी
 • पिता:-रामरतन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926019955
 • ————————————————–
 • 55. नाम:-चम्पालाल जी
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9827065410
 • ————————————————–
 • 56. नाम:-रामकरण जी
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-99755032101
 • ————————————————–
 • 57. नाम:-रमेशचंद्र जी
 • पिता:-कैलाशचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926026574
 • ————————————————–
 • 58. नाम:-देवीलाल जी
 • पिता:-भीलू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-957525570
 • ————————————————–
 • 59. नाम:-राधेश्याम जी
 • पिता:-रणछोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9630286325
 • ————————————————–
 • 60.नाम:-ग.भ.सरस्वतीबाई जी
 • पिता:-सुरेश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 61.नाम:-लक्ष्मण जी
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977073614 ,9752754470
 • ————————————————–
 • 62. नाम:-देवराम जी
 • पिता:-रामकरण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009804656
 • ————————————————–
 • 63. नाम:-हीरालाल जी
 • पिता:-गेंदालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926277124
 • ————————————————–
 • 64. नाम:-मनमोहन जी
 • पिता:-बुधीचंद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9406665896
 • ————————————————–
 • 65. नाम:-रतनलाल जी
 • पिता:-उमराव जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 66. नाम:-रामकृष्ण जी
 • पिता:-कृष्णलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:- 9617810111
 • ————————————————–
 • 67. नाम:-शंकरलाल जी
 • पिता:-शिवराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993996506
 • ————————————————–
 • 68. नाम:-अनिल जी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993112303
 • ————————————————–
 • 69. नाम:-कैलाश जी
 • पिता:-भीका जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9617483467
 • ————————————————–
 • 70. नाम:-मोहनलाल जी
 • पिता:-रामलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926496840
 • ————————————————–
 • 71. नाम:-होंसिलाल जी
 • पिता:-घुसाईलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9755204806
 • ————————————————–
 • 72. नाम:-शिवराम जी
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9009090454
 • ————————————————–
 • 73.. नाम:- गणेश जी
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9669051628
 • ————————————————–
 • 74. नाम:-घनश्याम जी
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977545595
 • ————————————————–
 • 75. नाम:-अशोक जी
 • पिता:-बाबुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826077018
 • ————————————————–
 • 76. नाम:-इंदु जी कुमरावत
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424049993
 • ————————————————–
 • 77. नाम:-जयराज जी
 • पिता:-गणेशप्रसाद जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753062963
 • ————————————————–
 • 78. नाम:-राजेंद्र जी
 • पिता:-जोगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8959913243
 • ————————————————–
 • 79. नाम:-राजेंद्र जी
 • पिता:-छोगालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • 80. नाम:-हुकुमचंद्र जी
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926427690
 • ————————————————–
 • 81. नाम:-प्रकाश जी
 • पिता:-ठाकुरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9165367319
 • ————————————————–
 • 82. नाम:-राजू जी
 • पिता:-कालूराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8966056616
 • ————————————————–
 • 83. नाम:-गजेन्द्र जी
 • पिता:-कालूराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424894540
 • ————————————————–
 • 84. नाम:-रामचंद जी
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424893978
 • ————————————————–
 • 85. नाम:-संतोष जी
 • पिता:-शिवपुरी जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 86. नाम:-तारककुमार जी
 • पिता:-बुलाखिलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926426257
 • ————————————————–
 • 87. नाम:-कन्हेलाल जी
 • पिता:-भगवानदास जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977291464
 • ————————————————–
 • 88. नाम:-बाबूलाल जी
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977794780
 • ————————————————–
 • 89. नाम:-जगदीश जी
 • पिता:-दशरथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 90. नाम:-गोविन्द जी
 • पिता:-जगदीश जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9753799682
 • ————————————————–
 • 91.नाम:-राजेंद्र जी
 • पिता:-गिरधारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9755352696
 • ————————————————–
 • 92. नाम:-कैलाश जी
 • पिता:-पोमडिया जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8821956714
 • ————————————————–
 • 93. नाम:-राधेश्याम जी
 • पिता:-रामकिशन जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 94. नाम:-राजेश जी
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425088118
 • ————————————————–
 • 95. नाम:-मोहनलाल जी
 • पिता:-कपूरचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926982030
 • ————————————————–
 • 96. नाम:-उमेश जी
 • पिता:-स्व.बुधीचंद्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754705377
 • ————————————————–
 • 97. नाम:-नारायण जी
 • पिता:-घिसीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754109271
 • ————————————————–
 • 98. नाम:-प्रभुलाल जी
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424069350
 • ————————————————–
 • 99. नाम:-मंजुला जी
 • पिता:-स्व. बिहारीलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993503237
 • ————————————————–
 • 100. नाम:-देवराम जी
 • पिता:-रणछोर जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424575460
 • ————————————————–
 • 101. नाम:-बालमुकंद जी
 • पिता:-नत्थू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9424535603
 • ————————————————–
 • 102. नाम:-विजय जी
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9755081618
 • ————————————————–
 • 103. नाम:-हेमंत जी
 • पिता:-नारायण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-90094054373
 • ————————————————–
 • 104. नाम:-रमेश जी
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9993743303
 • ————————————————–
 • 105. नाम:-संजीव जी
 • पिता:-नरेन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826652653
 • ————————————————–
 • 106. नाम:-सुनील जी
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9407496144
 • ————————————————–
 • 107. नाम:-हरीश जी
 • पिता:-मथुरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-98937708
 • ————————————————–
 • 108. नाम:-राजेंद्र जी
 • पिता:-नरेन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977082644
 • ————————————————–
 • 109.नाम:-श्यामलाल जी
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9425364752
 • ————————————————–
 • 110. नाम:-रामचंद्र जी
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754218300
 • ————————————————–
 • 111. नाम:-गेंदालाल जी
 • पिता:-लालचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977767414
 • ————————————————–
 • 112. नाम:-तिलोकचन्द्र जी
 • पिता:-दयाराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-7697388959
 • ————————————————–
 • 113. नाम:-प्रभावती जी
 • पिता:-
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9981108344
 • ————————————————–
 • 114. नाम:-मोतीलाल जी
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9098341092
 • ————————————————–
 • 115. नाम:-संतोष जी
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826103611
 • ————————————————–
 • 116. नाम:-अनूप जी कनोजे
 • पिता:-चंदुलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-कनोजे
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9926054611
 • ————————————————–
 • 117. नाम:-गयानंद जी
 • पिता:-दुबलिया जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977386794
 • ————————————————–
 • 118. नाम:-दगडीबाई जी
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826475532
 • ————————————————–
 • 119. नाम:-कुंदन जी
 • पिता:-गोपाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9826443510
 • ————————————————–
 • 120. नाम:-मुकेश जी
 • पिता:-शिवराम जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-8120034056
 • ————————————————–
 • 121. नाम:-रामेश्वर जी
 • पिता:-लक्ष्मण जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-
 • ————————————————–
 • 122. नाम:-हीरालाल जी
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754636678
 • ————————————————–
 • 123. नाम:-कैलाश जी
 • पिता:-टन्टू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9754524211
 • ————————————————–
 • 124. नाम:-भगवान जी
 • पिता:-गोविन्द जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9977824432
 • ————————————————–
 • 125 नाम:-बसंत जी
 • पिता:-फत्तू जी
 • गोत्र/सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मो.न.:-9752130597
 • ————————————————–

कोटाबुजुर्ग – तह – गोगावां – जिला – खरगौन

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- महिमाराम कुमरावत
 • पिता:- ईश्वर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589559718
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सदाशिव कुमरावत
 • पिता:- ईशवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश कुमरावत
 • पिता:- देवचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- छन्नू लाल कुमरावत
 • पिता:- देवचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- दिलीप कुमरावत
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- कैलाश कुमरावत
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मदन लाल कुमरावत
 • पिता:- डोडाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- श्रीराम कुमरावत
 • पिता:- डोडाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- अशोक कुमरावत
 • पिता:- ईश्वरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- मदनलाल कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- श्री कृष्ण कुमरावत
 • पिता:- दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- गिरधारीलाल कुमरावत
 • पिता:- देवा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- हरिश्चंद्र कुमरावत
 • पिता:- गप्पूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- सीताराम कुमरावत
 • पिता:- गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- राजेंद्र कुमरावत
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- रत्ना जीजी कुमरावत
 • पिता :-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- पंढ़री कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- गोकुल कुमरावत
 • पिता:- कालूजी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- रमेश कुमरावत
 • पिता:- गोपाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- रामचंद्र कुमरावत
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- राजाराम कुमरावत
 • पिता:- ईशवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- महिमाराम कुमरावत
 • पिता:- ईशवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- अखिलेश कुमरावत
 • पिता:- हरिवल्लभ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- प्रकाश कुमरावत
 • पिता:- शोभाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- रमेश कुमरावत
 • पिता:- देवचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- नंदराम कुमरावत
 • पिता:- डोडाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- सीताराम कुमरावत
 • पिता:- भगीरथलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- गेंदालाल कुमरावत
 • पिता:- गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- सतनाम कुमरावत
 • पिता:- सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- शांतिलाल कुमरावत
 • पिता:- सखाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- पन्ना लाल कुमरावत
 • पिता:- सुखदेव जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- शिवकरण कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- कन्हैया लाल कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- पूनम चंद्र कुमरावत
 • पिता:- सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- राजाराम कुमरावत
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- कैलाश कुमरावत
 • पिता:- भिला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- लक्ष्मण कुमरावत
 • पिता:- भिला जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- महेश कुमरावत
 • पिता:- नारायण लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- सुरेश कुमरावत
 • पिता:- नारायण लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- रितेश कुमरावत
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- दुलीचंद्र कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- श्री कृष्ण कुमरावत
 • पिता:- भगवन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- प्रेम कुमरावत
 • पिता:- कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- शुभम कुमरावत
 • पिता:- ताराचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- दिनेश कुमरावत
 • पिता:- सुपडिया जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- प्रभुलाल कुमरावत
 • पिता:- मंशाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- धन्नालाल कुमरावत
 • पिता:- जीवन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- मनीष कुमरावत
 • पिता:- जीवन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- मुकेश कुमरावत
 • पिता:- तोताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- गोविन्द कुमरावत
 • पिता:- छज्जू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- गजेंद्र कुमरावत
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- हुकुम कुमरावत
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- हरी कुमरावत
 • पिता:- जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.55
 • नाम:- अनोखी लाल कुमरावत
 • पिता:- जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- रमेश कुमरावत
 • पिता:- मंशाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- कमल चंद्र कुमरावत
 • पिता:- बाबू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- कैलाश कुमरावत
 • पिता:- नान जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- सुरेश कुमरावत
 • पिता:- कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- ईश्वर कुमरावत
 • पिता:- नत्थू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- लक्ष्मण कुमरावत
 • पिता:- भिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:- पूनम चंद्र कुमरावत
 • पिता:- दशरथ लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- महादेश कुमरावत
 • पिता:- दशरथ लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- संतोष कुमरावत
 • पिता:- गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- मुकेश कुमरावत
 • पिता:- दुबल्या लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.66
 • नाम:- प्रेमलाल कुमरावत
 • पिता:- दुबल्या लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- अनोखीलाल कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- दिनेश कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.69
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.70
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:- फत्तू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

मण्डलेश्वर – तह – मण्डलेश्वर – जिला – खरगौन

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- ब्रह्म दत्त कुमरावत
 • पिता:- प्रताप जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826697597
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- पुरषोतम कुमरावत
 • पिता:- दत्तात्रेय जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926477600
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- मनोज कुमार कुमरावत
 • पिता:- जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शिवराम चौहान
 • पिता:- टंटू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120866123
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- मांगीलाल कुमरावत
 • पिता:- शिवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धुरकुण्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926029591
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- प्रताप चौहान
 • पिता:- दत्तात्रय जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826039466
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- विजय कुमार कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424554956
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- श्री कृष्ण कुमरावत
 • पिता:- सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भागत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009074100
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- रामचंद्र कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977227582
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- दीपक कुमरावत
 • पिता:- भूषण जी
 • गौत्र / सरनेम:- झारकुंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669158333
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- किशोर कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926121311
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- बसंत कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926122711
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सुरेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- जयकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826587767
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- जगदीश कुमरावत
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8602111889
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- दीपक कुमरावत
 • पिता:- कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869293907
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- देवनारायण कुमरावत
 • पिता:- कालू जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलनेरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754299580
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- गुलाब चंद्र कुमरावत
 • पिता:- कालू जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलनेरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989796268
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- कृष्णकांत कुमरावत
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826494523
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- श्रीमति जयवंती बाई
 • पिता / पति :- गप्पू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669159333
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- राजेश कुमरावत
 • पिता:- रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977854152
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- रमेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- जयकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977489082
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- मोहन लाल कुमरावत
 • पिता:- रामकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977076004
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- संदीप कुमरावत
 • पिता:- कमल चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826500824
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- अशोक कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826460105
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- नारायण कुमरावत
 • पिता:- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826483822
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- किशनलाल कुमार
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-अड़म्बी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981623271
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:- ठकुरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- राजेंद्र कुमरावत
 • पिता:- ठाकुर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753001317
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- बसंत कुमरावत
 • पिता:- ठकुरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- छोगालाल कुमरावत
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- राजेश कुमरावत
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- अरविन्द कुमरावत
 • पिता:- अशोक जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8982894880
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- गजानंद कुमरावत
 • पिता:- दशरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- पीपलनेहरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575313447
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- महेश कुमरावत
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पीपलनेहरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926789750
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- श्रीमति रामई बाई
 • पिता / पति :- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575731060
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- महेंद्र कुमरावत
 • पिता:- रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- गजेंद्र कुमरावत
 • पिता:- रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977917488
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- जितेन्द कुमरावत
 • पिता:- रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- वीरेन्द्र कुमरावत
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926038328
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:- विट्टल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- हरिओम कुमरावत
 • पिता:- विट्ठल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826325433
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- महेश कुमरावत
 • पिता:- नारायणलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- लखनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669741842
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- अंतिम कुमरावत
 • पिता:- लखनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:- गप्पू जी
 • गौत्र / सरनेम:- झारकुंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- सुखदेव कुमरावत
 • पिता:- गप्पू जी
 • गौत्र / सरनेम:- झारकुंडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

मुलठान – तह – कसरावद – जिला – खरगौन

 • क्र.1
 • नाम:- जितेंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 926008659
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- कैलाश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- संतोष कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753539111
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- सुनील कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- मोहन लाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9691913615
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राजेंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424826596
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- निर्मल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424867482
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- प्रकाश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सतीश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8463083214
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- चंद्रशेखर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989529504
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सुखानंद कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- विनोद कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9009674096
 • ————————————————–

सनावद – तह – सनावद – जिला – खरगौन

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- नानक राम कुमरावत
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753755099
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:- भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8463801115
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- कल्याणमल कुमरावत
 • पिता:- स्व. चंदूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8109976775
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण कुमरावत
 • पिता:- स्व. घीसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926016609
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- निर्मल कुमरावत
 • पिता:- स्व. बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9806779121
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- लोकेश कुमरावत
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926583788
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रुपेश कुमरावत
 • पिता:- सदाशिव जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8962544884
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राहुल कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575384888
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुरेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- भगवानलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7828540090
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- कैलाश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7089526969
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- अशोक कुमरावत
 • पिता:- छज्जू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009025211
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- लक्ष्मण कुमरावत
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893664981
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:- भगवन दास जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826017855
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- मदनलाल कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039576997
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- लोकेन्द्र कुमरावत
 • पिता:- स्व.सुभाषचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826768921
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- किशोर कुमरावत
 • पिता:- स्व. रघुनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926477811
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कमल कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व. रघुनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826379742
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039528828
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- राधेश्याम कुमरावत
 • पिता:- रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926428946
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- प्रदीप कुमार कुमरावत
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826947370
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039528828
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- रामदास कुमरावत
 • पिता:- राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753906784
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- जितेंद्र कुमरावत
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993970197
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- नन्द राम कुमरावत
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754202066
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8109624214
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- राजेश कुमरावत
 • पिता:- डिग्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9584504601
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- खेमचंद्र कुमरावत
 • पिता:- सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9777216190
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- विजय कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826621619
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- पूनम चंद्र कुमरावत
 • पिता:- छज्जूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575795797
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- कमलचंद्र कुमरावत
 • पिता:- स्व. दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617288304
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- रितेश कुमार मरावत
 • पिता:- स्व. गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669495864
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- चंद्रशेखर कुमरावत
 • पिता:- स्व. बाबुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पारकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165917477
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:- स्व बाबुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पारकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7772845226
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- सुभाष चंद्र कुमरावत
 • पिता:- स्व. गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- फुलेरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9109559202
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- श्रीमति शारदाबाई कुमरावत
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- फुलेरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977758359
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- निर्मल कुमरावत
 • पिता:- स्व. गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- फुलेरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7999069272
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- आनंद कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व. डिग्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826646104
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- अखिलेश कुमरावत
 • पिता:- स्व. डिग्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826379192
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- श्रीमति साधना कुमरावत
 • पिता:- स्व. फुलचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826824159
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- गोपाल कुमरावत
 • पिता:- स्व. सीताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- मुसले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009021625
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- अनिल कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व. मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713558216
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- कमलचंद्र कुमरावत
 • पिता:- स्व. दयाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8720807878
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- राजेंद्र कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व. बाबुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8109925510
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- विजय कुमरावत
 • पिता:- स्व. निगम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826589003
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- अशोक कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व. निगम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993399751
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- उमेश कुमरावत
 • पिता:- स्व. डिग्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8461942446
 • ————————————————–