सांवलिया जी – तह. – भदेसर – जिला – चित्तौड़गढ़

क्र.1
नाम:-शंकर लाल
पिता:-बालू लाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
व्यवसाय:-श्री भैरव बर्तन
मोबाइल न.:- 9571117052
————————————————–

बेगु – तह – बेगु – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- शम्भूलाल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- मोड़ीराम
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- पवन
 • पिता:-स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-9887996796
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- संजय
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9828150817
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- भेरूलाल
 • पिता:- स्व घीसुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468767758
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- कृष्णकांत
 • पिता:-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694589006
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:-वरदीचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8890223888
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- प्रेमचन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587561587
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- शान्तिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-पहाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गोवर्धन लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-मनोहर जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982050688
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- महेश
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799516479
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सुनील
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983353555
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:—————————————————

भुपालसागर – तह – भुपालसागर – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता:-स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928829773
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- भेरुलाल
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828618173
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:-जानकीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887831179
 • ————————————————–

छिपा का आकोला – तह – भुपालसागर – जिला – चित्तौड़गढ़

क्र.1

 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:-स्व रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828327697
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:-स्वरामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9460711282
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- प्रकाशचन्द्र
 • पिता:- भेरुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-श्री भैरव वासन भण्डार(बर्तन)
 • मोबाइल न.:-9785623245
 • ————————————————–

चित्तौड़गढ़ – तह – चित्तौड़गढ़ – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता :- स्व सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता :- स्व मगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460361606
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- नन्दलाल
 • पिता :- स्व छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता :- स्व गोटूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829127362
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता :- स्व गोटूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता :- स्व गोटूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रामपाल
 • पिता :- स्व चांदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8769674110
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शिवप्रकाश
 • पिता :- स्व चांदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7014352978
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता :- स्व चांदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680129500
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता :- स्व श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9887287498
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता :- स्व श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460711123
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- जगदीशचन्द्र
 • पिता :- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9251729555
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- श्यामलाल (सनवाड वाले)
 • पिता :- गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- भवरलाल
 • पिता :- \
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- गोवर्धनलाल
 • पिता :- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460225129
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- आनंदीलाल
 • पिता :- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता :- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता :- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- पंकज कुमार
 • पिता :- स्व कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता :-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता :- बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9351509982
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता :- सूरज मल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414778054
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- पारस कुमार
 • पिता :- कवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- कन्हैयालाल
 • पिता :- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602892342
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- विकाश कुमार(कन्नोज वाले)
 • पिता :- जगदीश चन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950978155
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- दिलखुश
 • पिता :-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829294765
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- कुलदीप
 • पिता :- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- बसंत कुमार
 • पिता :- सोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता :- शांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8619109774
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- रमेशचंद्र (बेगु वाले)
 • पिता :-स्व – मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-तोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694860707
 • ————————————————–

गिलुण्ड – तह – चित्तौड़गढ़ – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- शान्तिलाल
 • पिता:- डालचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950001408
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- भवरलाल
 • पिता:-डालचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929799001
 • ————————————————–

कन्नौज – तह – भदेसर – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- शिवकुमार
 • पिता:- जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928068994
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सुनील
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928068994
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-प्रकाशचन्द्र
 • पिता:- जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9660781957
 • ————————————————–

कपासन – तह – कपासन – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-बालुराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-मनोज
 • पिता:-बालुराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9782203612
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:- स्व ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अशोक
 • पिता:-स्व ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-कमलेश
 • पिता:-ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

केली – तह – निम्बाहेड़ा – जिला – चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- सुरजमल
 • पिता:-डलीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-चन्देल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7891926390
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता:-डलीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-चन्देल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799818702
 • ————————————————–