बकानी – तह. – बकानी – जिला – झालावाड

क्र.1
नाम:- बालचंद मोदी
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;- मांडीवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- सतीश कुमार
पिता:- बालचंद जी
गौत्र / सरनेम:- मांडीवाल
व्यवसाय:-

पंचपहाड़ – तह. – पंचपहाड़ – जिला – झालावाड

क्र.1
नाम:-यशवंत मोदी
पिता:-दिनेश ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:- 7413936648
————————————————–
क्र.
नाम:-दिनेशचंद
पिता:- जुगलकिशोर जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-7891375135
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-चुकी मोदी
पिता:-धन्नालाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-पप्पू मोदी
पिता:-धन्नालाल जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-7014873582
————————————————–
क्र.
नाम:-शेरू मस्ताना
पिता:-सोभाग्य ;जी
गौत्र / सरनेम:-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.
नाम:-लक्ष्मीनाराण
पिता:-जुगलकिशोर जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9001528134
————————————————–

भवानीमंडी – तह – भवानीमंडी – जिला – झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:-नविन कुमार मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252166843
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सतीश कुमार मोदी
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351674044
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मोनू कुमार मोदी
 • पिता:- घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001368630
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:- बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413100179
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6375161219
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-गिरीश कुमार
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-सोहन लाल
 • पिता:- स्व रामगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांडकरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829653788
 • ————————————————–

चौमहला – तह – गंगधार – जिला – झालावाड़

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- भंवरलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9636106345
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.2
 • नाम:- जयनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929921137
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929921463
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8239947395
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- केशरीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602145296
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413808457
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- खूबचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058874241
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुन्दर लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6367007888
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गणपत लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7891765451
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929899677
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9024494846
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602784781
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- अमित कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462060656
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- नविन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983499962
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- विमल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8739875888
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982434010
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- मनोहर लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950940203
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- खेमालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- नीरज कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9660583783
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8290172626
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9314480505
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- रूपचन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9521732243
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- रमेश चन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7023838702
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929899677
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- संदीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9024022111
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- नरेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753205453
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9001234055
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- बंटी कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929213912
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- राहुल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058041234
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रदीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- प्रमोद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7877077540
 • ————————————————–

दुधालिया – तह – गंगधार – जिला – झालावाड़

 • अध्यक्ष
  क्र.1
  नाम:- जगदीश जी मोदी(आलोट वाले)
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- भानपिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9826024970
  ————————————————–
 •  कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
  नाम:- प्रह्लाद जी मोदी(बड़ोद)
  पिता:- हिरालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8349460660
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.4
  नाम:- डालचंद जी मोदी कोटा
  पिता:- ओमकार लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- लूणिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9828940925
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- विजेश कुमार
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9649197247
 •  
 • ————————————————–
 • उपाध्य्क्ष
  क्र.
  नाम:- कैलाश चंद्र जी
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- बैरा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  उपाध्य्क्ष
  क्र.
  नाम:- राजमल जी
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- भानपिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  उप कोषाध्यक्ष
  क्र.
  नाम:- पुरुषोतम जी
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
 • संघठन मंत्री
  क्र.
  नाम:- करण लाल जी मोदी(इंदौर)
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- भानपिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
 • पसार प्रचार मंत्री
  क्र.
  नाम:- तुलसीराम जी मोदी
  पिता:-प्रभुराम जी
  गौत्र / सरनेम:- भानपिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8239137020
  ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7231993153
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- लक्षमीनारायण
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- हेमराज
 • पिता:- मोतीलाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982848594
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- भुवानी शंकर
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7231993153
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- प्रभुलाल
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खेराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- ओमकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- रूपचन्द्र
 • पिता:- उदा लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- राजू
 • पिता:- प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- प्रभुलाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- विनोद
 • पिता:- प्रभुलाल लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- नानूराम
 • पिता:- मन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कन्हैयालाल
 • पिता:- मन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982846880
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- प्रकाश
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9649464144
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- शम्भू लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- जमना लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- दौलतराम
 • पिता:- शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- प्यार चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982046663
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:- मन्ना लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- आत्मा राम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- नग्गू बाई
 • पिता / पति :- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- भागचंद्र
 • पिता:- प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6376085557
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- लिम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- मदन लाल (धारुखेड़ी )
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- घोड़ला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8696183831
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- जगन्नाथ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- घोड़ला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6376071232
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- किशोर
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- घोड़ला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349976999
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- हीरालाल
 • पिता:- मोती लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982799357
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9783228043
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:- वैधनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7665763362
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- गिरधारीलाल
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- शिवनारायण
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:- रोडमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8239133252
 • ————————————————–

हरिगढ़ – तह – खानपुर – जिला – झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- सूरज प्रकाश
 • पिता:- द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462553109
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गिरिराज
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928613208
 • ————————————————–
 • क्र. 3
 • नाम:- मूलचंद्र
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929047115
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शिवदर्शन
 • पिता:- आनंदी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950290498
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9079775952
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9659413937
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- तरुण कुमार
 • पिता:- द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9024448373
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शांतिबाई
 • पिता / पति :- स्व.बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982913820
 • ————————————————–

झालावाड़ – तह – झालावाड़ – जिला – झालावाड़

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज झालावाड़
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- नंदकुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829556298
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र. 2
 • नाम:- ललित
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र. 3
 • नाम:- कृष्णगोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9001656684
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र. 4नाम:- प्रेमचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950485132
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र. 5
 • नाम:- प्रमोद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • जागृति महिला मण्डल
 • अध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति मोना जी कुमरावत
 • पिता;पति:-अनुप जी
 • गौत्र / सरनेम:- तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252549989
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति वैशाली जी मोदी
 • पिता;पति:-प्रमोद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति रेखा जी मोदी
 • पिता;पति:-जितेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति चन्दा जी
 • पिता;पति:-कृष्णकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति स्नेहलता जी
 • पिता;पति:-प्रमोद जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • वरिष्ठ मार्गदर्शिका
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति पार्वती जी मोदी
 • पिता;पति:-जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति अंजु जी
 • पिता;पति:-ललित जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रवक्ता
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति सुनीता जी
 • पिता;पति:-लक्ष्मीकांत जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संयोजक
 • क्र.
 • नाम:- श्रीमति संतोष जी मोदी
 • पिता;पति:-ललित जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • नव युवक मण्डल
 • अध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- दीपक कुमार मोदीपिता:- राजेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7014902958
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- अमन कुमार मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8104211796
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.
 • नाम:- लक्की कुमार मोदी
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9636511035
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.
 • नाम:- मनोज कुमार मोदी
 • पिता:- स्व मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8890232318
 • ————————————————–
 • कोषाध्य्क्ष
 • क्र.
 • नाम:- सागर कुमार मोदी
 • पिता:- नन्दकुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829370955
 • ————————————————–
 • क्र. 6
 • नाम:- जितेन्द कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9799396294
 • ————————————————–
 • क्र. 7
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413313316
 • ————————————————–
 • क्र. 8
 • नाम:- रविन्द कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214464282
 • ————————————————–
 • क्र. 9
 • नाम:- कृष्ण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8104362028
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मटमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8003300737
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सूरजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414194135
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- श्यामशंकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- देवीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7023886841
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- ललित
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414219570
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413980747
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460046556
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- नन्दकिशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8619926494
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- दुर्गालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9571268606
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- आनंदीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602683939
 • ————————————————–
 • क्र. 20
 • नाम:- छोटूलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9660221119
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- दीपक
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460148554
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928025567
 • ————————————————–
 • क्र. 23
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 24
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9667211585
 • ————————————————–
 • क्र. 25
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784560673
 • ————————————————–
 • क्र. 26
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 27
 • नाम:- रामसुख
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829145899
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 33
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रमोद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- हरिप्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- विमल चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- द्वारिका लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 38
 • नाम:- जगन लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

झालावाड़ रोड – तह – पंचपहाड़ – जिला – झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- लक्ष्मी नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- कला बाई
 • पिता / पति :- स्व. नंदकिशोर जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950151327
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:- स्व. राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8769052960
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- स्व.भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7597848362
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9680393126
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784959120
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- बालचंद्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 809423201
  ————————————————–