काँटा फोड़ – तह. – सतवास – जिला – देवास

क्र.1
नाम:- पंढरीनाथ कुमरावत
पिता:- स्व आशाराम जी
गौत्र;-भगत
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9755712721
————————————————–
क्र.2
नाम:- विजय कुमार
पिता:- पंढरीनाथ जी
गौत्र / सरनेम:- भगत
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

बागली – तह. – बागली – जिला – देवास

क्र.1
नाम:- कालूराम
पिता:-बालमुकंद
गौत्र;-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9575469926
————————————————–
क्र.2
नाम:-शंकरलाल
पिता:- बालमुकुंद जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-श्यामलाल
पिता:- स्व रामकिशन ;जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:-मोहित
पिता:-स्व गोपाल जी
गौत्र / सरनेम:-करवादिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

सतवास – तह. – सतवास – जिला – देवास

क्र.1
नाम:- जगदीश चंद
पिता:- स्व नन्नू जी
गौत्र;-जलखरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9575469926
————————————————–
क्र.2
नाम:- कैलाश चंद
पिता:- स्व हरिराम जी
गौत्र / सरनेम:- जलखरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-रामलाल
पिता:-
गौत्र / सरनेम:-नागेश
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- अरविन्द कुमार
पिता:-जगदीशचंद्र जी
गौत्र / सरनेम:-जलखरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम:- दिनेश कुमार
पिता:- जगदीशचंद्र ;जी
गौत्र / सरनेम:-जलखरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

देवास – तह – देवास – जिला – देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- अम्बाराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9131162505
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.2
 • नाम:- नीलेश
 • पिता:- रामपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898156779
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- जानकी लाल मोदी
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- कोदरमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9131602830
 • ————————————————–
 • सह कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- मुकेश मोदी
 • पिता:- गोविंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826130871
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.6
 • नाम:- नंदकिशोर मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589991832
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.7
 • नाम:- दिनेश मोदी
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.8
 • नाम:- पूनमचंद्र मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479499673
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.9
 • नाम:- प्रवीण मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9009742690
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.10
 • नाम:- किशोर कुमार मोदी
 • पिता:- मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9907642580
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.11
 • नाम:- मोहनलाल मोदी
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9981313948
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.12
 • नाम:- बाबूलाल मोदी
 • पिता:- मगनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.13
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- भगीरत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9993559793
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.14
 • नाम:- अनिल मोदी
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981778911
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.15
 • नाम:- मोहनलाल मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.16
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- विनायक जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8518924731
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.17
 • नाम:- अशोक मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981778911
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.18
 • नाम:- अजय कुमार मोदी
 • पिता:- भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.19
 • नाम:- संतोष
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कांकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9617881253
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.20
 • नाम:- संजय
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागेश
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.21
 • नाम:- किशोर मोदी
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.22
 • नाम:- रमेश मोदी
 • पिता:- उकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7866230768
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.23
 • नाम:- संतोष
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.24
 • नाम:- महावीर प्रसाद मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977739695
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.25
 • नाम:- महेश कुमार मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827658525
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.26
 • नाम:- संतोष मोदी
 • पिता:- रणजीत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826538418
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.27
 • नाम:- दिलीप मोदी
 • पिता:- माधुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.28
 • नाम:- भूपेंद्र मोदी
 • पिता:- अभिमंन्यु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.29
 • नाम:- सुखदेव कुमरावरत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- सुरेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8357086828
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- कमल मोदी
 • पिता:- मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- मनोहरलाल मोदी
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- बोदर मल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- प्रकाश मोदी
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7879377909
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- अशोक मोदी
 • पिता:- मिश्री लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9425597312
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- प्रदीप मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- सत्यनारायण मोदी
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425146082
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- अजय मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- किरणलाल मोदी
 • पिता:- उकार लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827218062
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- संजय मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425432508
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- शम्भू दयाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575311887
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- नारायणलाल मोदी
 • पिता:- उंकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- विकास मोदी
 • पिता:- सुभाष चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- कैलाश चंद्र मोदी
 • पिता:- राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- प्रकाशचंद्र मोदी
 • पिता:- भगतराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- प्रवीण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- मुकेश मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- शैलेन्द्र मोदी
 • पिता:- दामोदर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893428756
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- तेजमल मोदी
 • पिता:- मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9425108511
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- गोकुलप्रसाद मोदी
 • पिता:- मँगनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7389245850
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- राजेन्द्र कुमरावत
 • पिता:- सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9827539129
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- दिनेश कुमार भारतीय
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.55
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- कैलाशचन्द्र मोदी
 • पिता:- मुलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- घनश्याम मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- मनोहरलाल मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- उमाशंकर मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- भूपेंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- जुगल मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:- मुकेश कुमार मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- अनोखीलाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8823033367
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- ओमप्रकाश मोदी
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- बलराम मोदी
 • पिता:- केशरीमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- जयप्रकाश मोदी
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

हाटपिपल्या – तह – हाटपिपल्या – जिला -देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- अजय कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827777678
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- नीलेश कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617819168
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977227164
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- भरत कुमार
 • पिता:- हुकुम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9098991825
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.5
 • नाम:- प्रतिक कुमार
 • पिता:- राजेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7697811710
 • ————————————————–
 • युवा सरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7770800059
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- अंशुल कुमार
 • पिता:- दिलीप जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753761661
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9584081185
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907529629
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-किशोर कुमार
 • पिता:- फुलचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8878396270
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-गुलाब चंद्र
 • पिता:- छोगालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302009091
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- शुभम कुमार
 • पिता:- छोटेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7805034758
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- मनोहरलाल
 • पिता:- सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8435712040
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- हीरालाल
 • पिता:- सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754033369
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300914376
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

कन्नोद – तह – कन्नोद – जिला – देवास

 • सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज (कन्नोद)
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- विष्णु प्रसाद
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भारती
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993136872
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- महेश चंद्र
 • पिता:- नाथूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- बगत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407167633
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- सुदामा प्रसाद
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भारती
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926222724
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कनोजिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7898746300
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.5
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:- गोविन्द प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9893607828
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- डॉ .एम. एस
 • पिता:- शिवचरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977515472
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:- रामकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कनोजिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039204057
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- कालूराम कुमरावत
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893161160
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- गणेश प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- गुप्ता
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9309512003
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
  नाम:- गणपति
  पिता:- हजारी प्रसाद जी
  गौत्र / सरनेम:- भारती
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-9926325813
  ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.11
  नाम:- विनोद कुमार
  पिता:- डालूराम जी
  गौत्र / सरनेम:-भारती
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
 • बाकि बचे समाज बंधू की लिस्ट उपलब्ध कराये
 • 9826742276

नागदा – तह – देवास – जिला – देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- विष्णु प्रसाद
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893182710
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुनीजा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752568957
 • ————————————————–
 • क्र.3
  नाम:- मोहनलाल
 • पिता:-भगीरथ लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
  नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:- मुकुंदराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424510315
 • ————————————————–
  क्र.5
  नाम:- मुकेश
  पिता:- मुकेशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9752856132
  ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुभाष कुमार
 • पिता:- शंकर लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9098292869
 • ————————————————–
 • क्र.7
  नाम:- राकेश कुमार
  पिता:- कैलाशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9981656825
 • ————————————————–
  क्र.8
  नाम:- जगदीश
  पिता:- कन्हैया लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रुनीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9424899740
  ————————————————–
 • क्र.9
  नाम:- सत्यनारायण
  पिता:-शंकरलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9907298142
 • ————————————————–
 • क्र.10
  नाम:- अशोक
  पिता:- बद्रीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8349472700
 • ————————————————–
 • क्र.11
  नाम:- हरिश्चंद्र
  पिता:-बद्रीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827517054
 • ————————————————–
 • क्र.12
  नाम:- श्यामाबाई
  पिता / पति :-गोविन्द जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8435741166
 • ————————————————–
 • क्र.13
  नाम:- शंकरलाल
  पिता:- गणपत जी
  गौत्र / सरनेम:- बुंदेलवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8827203694
 • ————————————————–
  क्र.14
  नाम:- हरीश चंद्र
  पिता:-जगन्न्थ जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7724059122
 • ————————————————–
  क्र.15
  नाम:- शांताबाई
  पिता / पति :-मोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.1
  नाम:- नगजीराम
  पिता:- जगन्नाथ जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9753275635
 • ————————————————–
  क्र.16
  नाम:- जमनालाल
  पिता:- मुकुंदराम जी
  गौत्र / सरनेम:- अडवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893343858
 • ————————————————–
 • क्र.17
  नाम:- मुकेश
  पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7691927741
 • ————————————————–
  क्र.18
  नाम:- रविन्द्र
  पिता:- सुरेशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- अडवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7898156779
 • ————————————————–
 • क्र.19
  नाम:- किशोर
  पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- संगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8224907105
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989702431
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- मदन लाल
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926087093
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- संदीप कुमार
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.25
 • नाम:- जुगल
 • पिता:- भगीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826087081
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- मनसुख
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- बद्रीलाल
 • पिता:- गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- रामचंद्र
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- बलराम
 • पिता:- पूनमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926838417
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- भगवान लाल
 • पिता:- घीसालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- गौरभ्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755159134
 • ————————————————–
 • क्र.31
  नाम:- बसंतीलाल
  पिता:- रुखमीचन्द्र जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8827907935
 • ————————————————–
 • क्र.32
  नाम:- किशोर
  पिता:- डालचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- बाबूलाल
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827742272
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- लखन लाल
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589931205
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9770185762
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
  नाम:- मोहनलाल
  पिता:- नगजीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7974403631
 • ————————————————–
  क्र.38
  नाम:- कमलेश
  पिता:- भगीरथ जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827656477
 • ————————————————–
  क्र.36
  नाम:- मुकेश
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चंदवानीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827238132
 • ————————————————–
  क्र.37
  नाम:- दशरथ
  पिता:- रामेश्वर जी
  गौत्र / सरनेम:- ज्ञानसुधिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827798518
 • ————————————————–
  क्र.38
  नाम:- अलोक
  पिता:- रामेश्वर जी
  गौत्र / सरनेम:- ज्ञानसुधिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827742485
 • ————————————————–
  क्र.39
  नाम:- ईश्वर
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- ज्ञानसुधिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827543754
 • ————————————————–
  क्र.40
  नाम:- संतोष
  पिता:- दगडूराम जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलीया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.41
  नाम:- शिवनाथ
  पिता:- रामचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7806093877
 • ————————————————–
  क्र.42
  नाम:- मांगीलाल
  पिता:- धन्नालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9109700483
 • ————————————————–
  क्र.43
  नाम:- कमल
  पिता:-धन्नालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9770185772
 • ————————————————–
  क्र.44
  नाम:- मूलचंद्र
  पिता:- भगवान लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9926934245
 • ————————————————–
  क्र.45
  नाम:- भेरूलाल
  पिता:- कन्हैयालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8349222033
 • ————————————————–
  क्र.46
  नाम:- जगन्नाथ
  पिता:- कन्हैयालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- ज्ञानसुदिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.47
  नाम:- अशोक कुमार
  पिता:-जजननाथ जी
  गौत्र / सरनेम:- ज्ञानसुदिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.48
  नाम:- पुरुषोतम
  पिता:- रामेश्वर जी
  गौत्र / सरनेम:- लवणाय
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8224965266
 • ————————————————–
  क्र.49
  नाम:- लक्ष्मीनारायन
  पिता:- दगडू जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9098733477
 • ————————————————–
  क्र.50
  नाम:- गोलू
  पिता:- बाबूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8103996374
 • ————————————————–
  क्र.51
  नाम:- विष्णु कुमार
  पिता:- शंकरलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- चन्दवानिया
 • व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9893182710
 • ————————————————–
  क्र.52
  नाम:- महेश
  पिता:- नगजीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9424899045
 • ————————————————–
  क्र.53
  नाम:- शेषनारायण
  पिता:- तुलसीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9753951195
 • ————————————————–
  क्र.54
  नाम:- गोपाल
  पिता:- तुलसीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9300710173
 • ————————————————–
  क्र.55
  नाम:- दुलीचंद्र
  पिता:-रुखमीचन्द्र जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9098912675
 • ————————————————–
  क्र.56
  नाम:- आशाबाई
  पिता / पति :- श्री राम जी
  गौत्र / सरनेम:- चंदवानीया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.57
  नाम:- लीलाबाई
  पिता:- शिवनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.58
  नाम:- अरविन्द
  पिता:- जगन्नाथ जी
  गौत्र / सरनेम:- चंदवानीया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8989421031
 • ————————————————–
  क्र.59
  नाम:- गोविन्द
  पिता:- कोदरमल जी
  गौत्र / सरनेम:- संगोरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.60
  नाम:- किशनलाल
  पिता:- कोदरमल जी
  गौत्र / सरनेम:- संगोरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9977453170
 • ————————————————–
  क्र.61
  नाम:- बालमुकंद
  पिता:- मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- मुआल्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.62
  नाम:- मिश्रीलाल
  पिता:- तुलसीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- मुआल्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9589489075
 • ————————————————–
  क्र.63
  नाम:- नारायण लाल
  पिता:- रामा जी
  गौत्र / सरनेम:- बहोतरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.64
  नाम:- धन्नालाल
  पिता:- तुलसीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- मुआल्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9425976569
 • ————————————————–
  क्र.65
  नाम:- राधेश्याम
  पिता:- रामचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- बहोतरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9009733705
 • ————————————————–
  क्र.66
  नाम:- शोभाराम
  पिता:- बोंदर जी
  गौत्र / सरनेम:- बहोतरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9685012794
 • ————————————————–
  क्र.67
  नाम:- पुरुषोतम
  पिता:- बोंदर जी
  गौत्र / सरनेम:- बहोतरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.68
  नाम:- राजूलाल
  पिता:- ललुलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9098733715
 • ————————————————–
  क्र.69
  नाम:- ओमप्रकाश
  पिता:- हरिनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:- अडवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.70
  नाम:- शिवनाथ
  पिता:- पूनमचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.71
  नाम:- नानूराम
  पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:- लावण्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.72
  नाम:- राजेंद्र
  पिता:- भेरूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़निवानिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 8103035934
 • ————————————————–
  क्र.73
  नाम:- रामचंद्र
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827730319
 • ————————————————–
  क्र.74
  नाम:- पूनम चंद्र
  पिता:- बद्रीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.75
  नाम:- सुरेश
  पिता:- बद्रीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9977883142
 • ————————————————–
  क्र.76
  नाम:- मनोहर लाल
  पिता:- मोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.77
  नाम:- राजू
  पिता:- अरुण जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.78
  नाम:- जानकीलाल
  पिता:- मूलचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9300553968
 • ————————————————–
  क्र.79
  नाम:- लक्ष्मीनारायण
  पिता:- रामरतन जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.80
  नाम:- नरेंद्र
  पिता:- घनश्याम जी
  गौत्र / सरनेम:- भँवरीवाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9554378335
 • ————————————————–
  क्र.81
  नाम:- मनोज कुमार
  पिता:-मदन लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.82
  नाम:- राजेश
  पिता:- किशनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- संगोरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9713087360
 • ————————————————–
  क्र.83
  नाम:- मोतीलाल
  पिता:-मुन्नालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.84
  नाम:- श्री राम
  पिता:- नगजीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.85
  नाम:- कन्हैया लाल
  पिता:- नगजीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.86
  नाम:- संतोष
  पिता:- कन्हैया लाल जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9179411061
 • ————————————————–
  क्र.87
  नाम:- अम्बाराम
  पिता:- भेरूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9755657515
 • ————————————————–
  क्र.88
  नाम:- जुगल किशोर
  पिता:- भेरूलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9977661286
 • ————————————————–
  क्र.89
  नाम:- ललित
  पिता:-कैलाश चंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- लावण्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9977010679
 • ————————————————–
  क्र.90
  नाम:- मोहनलाल
  पिता:-कोदरमल जी
  गौत्र / सरनेम:- जलखरे
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9685939183
 • ————————————————–
  क्र.91
  नाम:- कैलाश चंद्र
  पिता:- सूरजमल जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9424019183
 • ————————————————–
  क्र.92
  नाम:- राजेश
  पिता:- तुलसीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.93
  नाम:- गोविन्द
  पिता:- दगडू जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.94
  नाम:- बाबूलाल
  पिता:- मंगत जी
  गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9752063038
 • ————————————————–
  क्र.95
  नाम:- निरंजन
  पिता:- बंशीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- पाउंडीया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.96
  नाम:- नरेश
  पिता:- उदयनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:-चंदवानीय
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.97
  नाम:- हरिप्रसाद
  पिता:- उदयनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:-चंदवानीय
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9752410844
 • ————————————————–
  क्र.98
  नाम:- मूलचंद्र
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- अमोदिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9109682568
 • ————————————————–
  क्र.99
  नाम:- जगदीश
  पिता:- पन्नालाल जी
  गौत्र / सरनेम:- राउत
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9827843416
 • ————————————————–
  क्र.100
  नाम:- अनिल
  पिता:- गोर्धन जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.101
  नाम:- मांगीलाल
  पिता:- रामचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.102
  नाम:- दिनेश
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.103
  नाम:- मंशाराम
  पिता:- गेंदराम जी
  गौत्र / सरनेम:-गोरभ्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9948986166
 • ————————————————–
  क्र.104
  नाम:- संतोष
  पिता:- मगनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:-लवणाया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.105
  नाम:- निर्मल
  पिता:- गंगाराम जी
  गौत्र / सरनेम:-मुआल्या
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.106
  नाम:- मुकेश कुमार
  पिता:- कन्हैयालाल जी
  गौत्र / सरनेम:-रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9907394047
 • ————————————————–
  क्र.107
  नाम:- कृष्णा
  पिता:- गोर्धन जी
  गौत्र / सरनेम:-रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.108
  नाम:- रामरतन
  पिता:- पूनम चंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:-रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.109
  नाम:- महेश
  पिता:- पूनमचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:-रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7869716853
 • ————————————————–
  क्र.110
  नाम:- मनोहर पटेल
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9753311002
 • ————————————————–
  क्र.111
  नाम:- गोपाल पटेल
  पिता:- राजाराम जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9926993369
 • ————————————————–
  क्र.112
  नाम:- राजेश
  पिता:- मोतीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 6264682675
 • ————————————————–
  क्र.113
  नाम:- बलराम
  पिता:- गोर्धन जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.114
  नाम:- सुरेश
  पिता:- सोमा जी
  गौत्र / सरनेम:- रुणीजा
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9617075003
 • ————————————————–
  क्र.115
  नाम:- बद्रीलाल
  पिता:- मगनीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7089359201
 • ————————————————–
  क्र.116
  नाम:- बद्रीलाल
  पिता:- नगजी राम जी
  गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9589622206
 • ————————————————–
  क्र.117
  नाम:- हेमराज
  पिता:- बुद्धिचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.118
  नाम:- दिनेश
  पिता:- नगजीराम जी
  गौत्र / सरनेम:- शिवपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.119
  नाम:- जितेंद्र
  पिता:- रामराज जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.120
  नाम:- सचिन
  पिता:- भगतराम जी
  गौत्र / सरनेम:- झिरोलिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9770801852
 • ————————————————–
  क्र.121
  नाम:- गोपाल
  पिता:- गुलाब चंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- लवणाया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 7869536919
 • ————————————————–
  क्र.122
  नाम:- राकेश
  पिता:- रंजीत जी
  गौत्र / सरनेम:- लवणाया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9926620303
 • ————————————————–
  क्र.123
  नाम:- मूलचंद्र
  पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
  गौत्र / सरनेम:-लवणाया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
  क्र.124
  नाम:- केशरीमल
  पिता:- आत्माराम जी
  गौत्र / सरनेम:- बगेला
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:- 9770472807
 • ————————————————–

नेमावर – तह – खातेगांव – जिला – देवास

 • क्र.1
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.3
 • नाम:- गणेश
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.4
 • नाम:- संतोष
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.5
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.6
 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.7
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.8
 • नाम:- महेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.9
 • नाम:- विष्णुप्रसाद
 • पिता:- नर्मदाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • —————————————————

 • क्र.10
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व सुधामा प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.11
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753148444
 • ————————————————–

 • क्र.12
 • नाम:- नितिन कुमार
 • पिता:- स्व हरिप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.13
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.14
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

बालगढ़ – तह – देवास – जिला – देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- बाबुलाल जी पटेल
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7697383393
 • ——————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:-नरेन्द्र जी पटेल
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9907313007
 • ——————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:-धर्मेन्द्र जी मोदी
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9893063830
 • ——————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:-दिलीप जी पटेल
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7389545461
 • ——————————————–
 • कोषध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:-चिन्तामण जी पटेल
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9993463477
 • ——————————————–
 • सहकोषाध्यक्ष
 • क्र.6
 • नाम:-ओमप्रकाश जी मोदी
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7974433133
 • ——————————————–
 • क्र.1
 • नाम:-अशोक पटेल
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सीताराम पटेल
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-दिलीप पटेल
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जगदीश पटेल
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-बालकृष्ण
 • पिता;-शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-जितेंद्र
 • पिता;-बालकृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-पंकज
 • पिता;-बालकृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-बंशीलाल पटेल
 • पिता;-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-बालमुकुंद
 • पिता;-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-उमेश
 • पिता;-बालमुकुंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-कमल
 • पिता;-भेरूलाल मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-देवेश
 • पिता;-कमल मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-जगदीश
 • पिता;-दगडू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.15
 • नाम:-मनोज
 • पिता;-जगदीश मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.16
 • नाम:-धर्मेंद्र
 • पिता;-जगदीश मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.17
 • नाम:-गोपाल
 • पिता;-दगडू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.18
 • नाम:-मनोहरलाल
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.19
 • नाम:-राजेंद्र
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.20
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता;-मिश्रीलाल मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.21
 • नाम:-नरेंद्र
 • पिता;-मिश्रीलाल मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.22
 • नाम:-अनिल
 • पिता;-रामेश्वर मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.23
 • नाम:-मनोहरलाल
 • पिता;-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.24
 • नाम:-महेंद्र
 • पिता;-उदयनारायण मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.25
 • नाम:-जयप्रकाश
 • पिता;-बोंदरमल मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.26
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-जयप्रकाश मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.27
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता;-दीपचंद मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.28
 • नाम:-मनोहरलाल
 • पिता;-दीपचंद मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.29
 • नाम:-राजेंद्र
 • पिता;-दीपचंद मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.30
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-दीपचंद मोदी जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.31
 • नाम:-कमल
 • पिता;-कन्हैयालाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.32
 • नाम:-बनवारीलाल
 • पिता;-देवीलाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.33
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता;-देवीलाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.34
 • नाम:-बालकृष्ण
 • पिता;-जगन्नाथ जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.35
 • नाम:-सोनू
 • पिता;-बालकृष्ण जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.36
 • नाम:-संजय
 • पिता;-बालकृष्ण जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.37
 • नाम:-चिन्तामण
 • पिता;-श्यामलाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.38
 • नाम:-दिनेश
 • पिता;-दुलीचंद जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.39
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता;-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.40
 • नाम:-मनीष
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.41
 • नाम:-नविन
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.42
 • नाम:-कांतिलाल
 • पिता;-मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.
 • नाम:-गोपाल
 • पिता;-कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.43
 • नाम:-श्री किशन
 • पिता;-राधाकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.44
 • नाम:-ग्यारसीलाल
 • पिता;-बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.45
 • नाम:-अजय
 • पिता;-ग्यारसीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.46
 • नाम:-गोपाल
 • पिता;-बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.47
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता;-प्रेमनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.48
 • नाम:-पप्पू(ओमप्रकाश)
 • पिता;-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.49
 • नाम:-पूनमचंद
 • पिता;-भागीरथ जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.50
 • नाम:-धर्मेद्र
 • पिता;-पूनमचंद जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————-
 • क्र.51
 • नाम:-मुकेश
 • पिता;-गंगाराम जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.52
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता;-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.
 • नाम:-पप्पू
 • पिता;-घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.53
 • नाम:-नरेंद्र
 • पिता;-पूनमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.54
 • नाम:-कामराज
 • पिता;-सोहनलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.
 • नाम:-संदीप
 • पिता;-कामराज जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.55
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता;-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.56
 • नाम:-मनोहरलाल
 • पिता;-कैलाशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.57
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता;-कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.58
 • नाम:-प्रेमनारायण
 • पिता;-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.59
 • नाम:-विष्णु कुमार
 • पिता;-प्रेमनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.60
 • नाम:-नंदकिशोर
 • पिता;-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.61
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता;-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.62
 • नाम:-जितेंद्र
 • पिता;-ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.63
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता;-हरिराम जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.64
 • नाम:-बलराम
 • पिता;-बाबूलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.65
 • नाम:-रामूलाल
 • पिता;-बाबूलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.66
 • नाम:-छगनलाल
 • पिता;-हरिराम जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.67
 • नाम:-मुकेश
 • पिता;-छगनलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.68
 • नाम:-उमेश
 • पिता;-छगनलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.69
 • नाम:-विष्णुकुमार
 • पिता;-फूलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.70
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता;-सोभा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.71
 • नाम:-विनोद
 • पिता;-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.72
 • नाम:-राजेश
 • पिता;-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.73
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता;-सोभा जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.74
 • नाम:-उमेश
 • पिता;-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.75
 • नाम:-विजय
 • पिता;-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.76
 • नाम:-जगदीश
 • पिता;-शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.77
 • नाम:-राहुल
 • पिता;-जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.78
 • नाम:-हेमेंद्र
 • पिता;-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.79
 • नाम:-मोतीलाल
 • पिता;-भेरूलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.80
 • नाम:-दिलीप
 • पिता;-मोतीलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.81
 • नाम:-धर्मेंद्र
 • पिता;-मोतीलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.82
 • नाम:-दिनेश
 • पिता;-गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.83
 • नाम:-रविकुमार
 • पिता;-दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.84
 • नाम:-चिमनलाल
 • पिता;-बद्रीलाल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.85
 • नाम:-बोंदरमल
 • पिता;-रामा जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.86
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता;-बोंदरमल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.87
 • नाम:-लखन
 • पिता;-बोंदरमल जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.88
 • नाम:-पवन
 • पिता;-चतुर्भुज जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.89
 • नाम:-दिलीप
 • पिता;-चतुर्भुज जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.90
 • नाम:-राकेश
 • पिता;-चतुर्भुज जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.91
 • नाम:-तेजकरण
 • पिता;-हरिराम जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.92
 • नाम:-जितेंद्र
 • पिता;-तेजकरण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.93
 • नाम:-धर्मेंद्र
 • पिता;-तेजकरण जी पटेल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.94
 • नाम:-गोपाल
 • पिता;-गेंदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.95
 • नाम:-सुरेश
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.96
 • नाम:-मुकेश
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.97
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.98
 • नाम:-श्यामलाल
 • पिता;-गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.99
 • नाम:-अशोक
 • पिता;-नानालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.100
 • नाम:-विकाश
 • पिता;-अशोक कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.101
 • नाम:-राजेंद्र
 • पिता;-मदनलाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.102
 • नाम:-महेंद्र
 • पिता;-मदनलाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.103
 • नाम:-दिनेश
 • पिता;-शिवनारायण जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.104
 • नाम:-टोनी
 • पिता;-दिनेश कुमार जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.105
 • नाम:-रमन
 • पिता;-शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.106
 • नाम:-पवन
 • पिता;-महेश कुमार जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.107
 • नाम:-दिलीप
 • पिता;-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.108
 • नाम:-सुभाष
 • पिता;-उदयनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.109
 • नाम:-मांगीलाल
 • पिता;-शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.110
 • नाम:-टीकमचंद
 • पिता;-तोरणमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.111
 • नाम:-प्रदीप
 • पिता;-टीकमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.112
 • नाम:-गोविन्द
 • पिता;-अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.113
 • नाम:-सुभाष
 • पिता;-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.114
 • नाम:-प्रवीण
 • पिता;-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.115
 • नाम:-विनोद
 • पिता;-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.116
 • नाम:-वीरेन्द्र
 • पिता;-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.117
 • नाम:-जानकीलाल
 • पिता;-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.118
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता;-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.119
 • नाम:-राजेंद्र
 • पिता;-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.120
 • नाम:-कन्हैयालाल
 • पिता;-अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.121
 • नाम:-जितेंद्र
 • पिता;-कन्हैयालाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.122
 • नाम:-हेमंत
 • पिता;-कन्हैयालाल जी मोदी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.123
 • नाम:-मोहनलाल
 • पिता;-अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.
 • नाम:-उमेश
 • पिता;-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.124
 • नाम:-द्याराम
 • पिता;-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.125
 • नाम:-रितेश
 • पिता;-द्याराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.126
 • नाम:-सचिन
 • पिता;-द्याराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.127
 • नाम:-मूलचंद
 • पिता;-चम्पालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.128
 • नाम:-
 • पिता;-मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.129
 • नाम:-राधाकिशन
 • पिता;-हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.130
 • नाम:-दामोदर
 • पिता;-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.131
 • नाम:-वीरेंद्र
 • पिता;-दामोदर जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.132
 • नाम:-नंदकिशोर
 • पिता;-मूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.133
 • नाम:-राजमल
 • पिता;-मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.134
 • नाम:-मुकेश
 • पिता;-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.135
 • नाम:-मनोहरलाल
 • पिता;-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.136
 • नाम:-भगीरथ
 • पिता;-अम्बालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.137
 • नाम:-संजय
 • पिता;-भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.138
 • नाम:-अजय
 • पिता;-भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.139
 • नाम:-हुकुमचंद
 • पिता;-अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.140
 • नाम:-उमेश
 • पिता;-हुकमचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.141
 • नाम:-गोविन्द
 • पिता;-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.142
 • नाम:-दौलाराम
 • पिता;-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.143
 • नाम:-सतीश
 • पिता;-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.144
 • नाम:-दिनेश
 • पिता;-गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.145
 • नाम:-
 • पिता;-भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.146
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.147
 • नाम:-भागीरथ
 • पिता;-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.148
 • नाम:-कंवरलाल
 • पिता;-नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.149
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.150
 • नाम:-चतुर्भुज
 • पिता;-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.151
 • नाम:-किशोर
 • पिता;-दीपचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.152
 • नाम:-लोकेन्द्र
 • पिता;-काशीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.153
 • नाम:-जुगल
 • पिता;-लोकेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.154
 • नाम:-अशोक
 • पिता;-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.155
 • नाम:-महेश
 • पिता;-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.156
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-पंचम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.157
 • नाम:-जगदीश
 • पिता;-पंचम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.158
 • नाम:-जितेन्द्र
 • पिता;-जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.159
 • नाम:-
 • पिता;-जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.160
 • नाम:-
 • पिता;-जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.161
 • नाम:-कैलाश
 • पिता;-परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.162
 • नाम:-जितेन्द्र
 • पिता;-कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.
 • नाम:-धर्मेन्द्र
 • पिता;-कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.163
 • नाम:-विष्णुकुमार
 • पिता;-सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.164
 • नाम:-प्रमोद
 • पिता;-विष्णु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.165
 • नाम:-दीपक
 • पिता;-विष्णु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.166
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता;-उदेशनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.167
 • नाम:-नरेंद्र
 • पिता;-देवचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.168
 • नाम:-हरीश
 • पिता;-बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.169
 • नाम:-विष्णुकुमार
 • पिता;-रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.170
 • नाम:-धर्मेंद्र
 • पिता;-विष्णु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.171
 • नाम:-सुभाष
 • पिता;-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.172
 • नाम:-अशोक
 • पिता;-रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.173
 • नाम:-लोकेश
 • पिता;-अशोक जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.174
 • नाम:-जगदीश
 • पिता;-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.175
 • नाम:-संतोष
 • पिता;-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.176
 • नाम:-पंड़रीलाल
 • पिता;-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.177
 • नाम:-सुरेश
 • पिता;-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.178
 • नाम:-दिलीप
 • पिता;-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.179
 • नाम:-अनिल
 • पिता;-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–
 • क्र.180
 • नाम:-योगेश
 • पिता;-रमेशचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ——————————————–