धरमपुरी – तह – धरमपुरी – जिला – धार

 • क्र.1
 • नाम:- राकेश कुमरावत
 • पिता:- स्व बाबुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————
 • क्र.2
 • नाम:- अमित कुमार कुमरावत
 • पिता:- स्व सुरेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424002410
 • ————————————————
 • क्र.3
 • नाम:- बृजमोहन कुमरावत
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 975455162
 • ————————————————
 • क्र.4
 • नाम:- गणपत लाल कुमरावत
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————
 • क्र.5
 • नाम:- गणेश प्रसाद कुमरावत
 • पिता:- सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ———————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- कैलाशचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- विट्ठल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————
 • क्र.7
 • नाम:- गंगाराम कुमरावत
 • पिता:- स्व कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————
 • क्र.8
 • नाम:- धर्मेद्र कुमरावत
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————
 • क्र.9
 • नाम:- दुर्गेश कुमरावत
 • पिता:- यशवंत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926678448
 • ————————————————

कुक्षी – तह – कुक्षी – जिला – धार

 • कुमरावत तम्बोली समाज महिला मंडल कुक्षी
 • महिला अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:-श्रीमती संगीता जी कुमरावत
 • पति:-अनिल जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179616138
 • ————————————————–
 • महिला सचिव
 • क्र.2
 • नाम:-श्रीमती शोभा जी कुमरावत
 • पति:-अरुण जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8349832205
 • ————————————————–
 • महिला उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:-श्रीमति उषा जी कुमरावत
 • पति:-नारायण जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:-वर्मा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7746035484
 • ————————————————–
 • महिला सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:-श्रीमती अनीता जी कुमरावत
 • पति:-राजेश जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7000524336
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- अरुण
 • पिता:- जगदीशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993677113
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893411950
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669784104
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981806196
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- जुगलकिशोर
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7772904111
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893790107
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- दुर्गाप्रसाद
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893199169
 • ————————————————

मनावर – तह – मनावर – जिला – धार

 • क्र.1
 • नाम:- जयचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- बालमुकुन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993344918
 • ————————————————
 • क्र.2
 • नाम:- दिलीप कुमरावत
 • पिता:- फकीरचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302375405
 • ————————————————-
 • क्र.3
 • नाम:- करण
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926476706
 • ————————————————-
 • क्र.4
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713403120
 • ————————————————-
 • क्र.5
 • नाम:- सतीश
 • पिता:- खेमराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893527991
 • ————————————————-
 • क्र.6
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926880113
 • ————————————————-
 • क्र.7
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302375405
 • ————————————————-
 • क्र.8
 • नाम:- नागेश्वर
 • पिता:- बोदर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898152974
 • ————————————————-
 • क्र.9
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755865366

 • ————————————————-

अमझेरा – तह – सरदारपुर – जिला – धार

 • सूर्यवंशी कुमरावत समाज अमझेरा
 • ———————–
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- हिमांशु पटेल
 • पिता:- विष्णु चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कमोद्रिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752394526
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893795774
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- कांतिलाल
 • पिता:- परस राम जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993112623
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- विष्णु चंद्र
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कमोद्रिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893261147
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुभाष चंद्र
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कमोद्रिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893359121
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893558477
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- छगनलाल
 • पिता:- शम्भुसिंह जी
 • गौत्र / सरनेम:- दोनाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977547636
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:- महेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755905838
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- नारायण लाल
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कमोद्रिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893606033
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- प्रह्लाद
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752039379
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7440233815
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- बंशीलाल
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977269670
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कमोद्रिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893712984
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826623412
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- मनीष
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977749291
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- उमेश
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826621980
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- रवि कुमार
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893502186
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- रामेश्वर
 • पिता:- शोभाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755810810
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- बलराम
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893536469
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- चुनीलाल
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589250313
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7000147455
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- किशोर
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893256862
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981302737
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- रामबाबू
 • पिता:- खूबचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630677819
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- रामबाबू जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827910005
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- रामबाबू जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755300107
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6269902966
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- हरीश चंद्र
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993623838
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- मुरली
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755810820
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- जुगल किशोर
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893465285
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893152830
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- राजा राम
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993422719
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- पिंटू
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898112937
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- इंद्र
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- बद्री लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685027885
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- रामेश्वर
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8839981935
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- रघुनन्दन
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755257360
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- मनोहर
 • पिता:- दगडू जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893256216
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869292032
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- योगेश कुमार
 • पिता:- मुकेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- अमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589772062
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- नेनप्रसाद
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 99932196
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- जयंतीलाल
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893119187
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7987869551
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- नरसिंग
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893951243
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- लखनलाल
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685006015
 • ————————————————–
 • क्र.44
 • नाम:- भगवती
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755805396
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- रामबाबू जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893123322
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- राधेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6265597635
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- राजूलाल
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893153084
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- किशन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752961651
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7649876672
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- चुनीलाल
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893721764
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893084184
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- नारायण लाल
 • पिता:- नागेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755065824
 • ————————————————–
 • क्र.53
 • नाम:- नागेश्वर
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893043487
 • ————————————————–
 • क्र.54
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869536713
 • ————————————————–
 • क्र.55
 • नाम:- नरसिंग
 • पिता:- भुवानसिंग जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893762026
 • ————————————————–
 • क्र.56
 • नाम:- रामचंद्र चंद्र
 • पिता:- भुवानसिंग जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7987007904
 • ————————————————–
 • क्र.57
 • नाम:- शरद कुमार
 • पिता:- मनोहर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926687385
 • ————————————————–
 • क्र.58
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:- मूलचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.59
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- छगन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893632265
 • ————————————————–
 • क्र.60
 • नाम:- शेषनारायण
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406610970
 • ————————————————–
 • क्र.61
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993167490
 • ————————————————–
 • क्र.62
 • नाम:- प्रदीप कुमार
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.63
 • नाम:- प्रह्लाद
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.64
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- गेंदालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.65
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893356268
 • ————————————————–
 • क्र.66
 • नाम:- मदन लाल
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871622481
 • ————————————————–
 • क्र.67
 • नाम:- मगन लाल
 • पिता:- गणपत लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रिठालिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8461001500
 • ————————————————–
 • क्र.68
 • नाम:- सुधीर
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989531120
 • ————————————————–
 • क्र.69
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7974280995
 • ————————————————–
 • क्र.70
 • नाम:- बसंतीलाल
 • पिता:- गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926880113
 • ————————————————–
 • क्र.71
 • नाम:- दुर्गालाल
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- छोडेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993808823
 • ————————————————–
 • क्र.72
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- बुद्धिचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.73
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:- सत्य नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 •  

धार – तह – धार – जिला – धार

 • क्र.1
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893117168
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- श्री कृष्ण
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893117169
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926855740
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- दिनेश
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993935103
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुधीर कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8989531120
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- हेमन्त
 • पिता:- स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893890088
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- कैलाशचन्द्र (बाऊजी)
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- नरेन्द्र
 • पिता:- रघुनंदन जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- होसीलाल
 • पिता:- गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- छिलपीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752834454
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- मंशाराम
 • पिता:- गणपतलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- छिलपीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752349199
 • ————————————————–

प्रितमपुर – तह – धार – जिला – धार

प्रितमपुर - तह - धार - जिला - धार

 • क्र.1
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9770948495
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826613872
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- प्रहलाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827334255
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826735488
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- भरत कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बडोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871411152
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8827806098
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7000122658
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- हेमन्त
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479606132
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

धामनोद – तह – धरमपुरी – जिला – धार

 • क्र.1
 • नाम:- आनंद कुमार
 • पिता:- स्व. ज्ञानेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981625581
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनोहर कुमार
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826581353
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- अजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- फुलरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926011494
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- चंद्रशेखर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754735837
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- शिवप्रसाद
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826581353
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- विपिन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827311950
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- स्व. संतोष जी
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8962375475
 • ————————————————–

घाटा बिल्लोद- तह – धार – जिला – धार

 • क्र.1
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- अम्बाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349294750
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- राजेश कुमार
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826468671
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- आशापुरी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669491959
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुनाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009134693
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981911556
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039235234
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- बाबूलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–