चीखलदा – तह. – बड़वानी – जिला – बड़वानी

क्र.1
नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-992660035
————————————————–
क्र.2
नाम:- सचिन कुमरावत
पिता:-ओमप्रकाश जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:- जगदीशचंद्र कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- कैलाशचंद्र चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम:- कन्हैयालाल चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम:- कृष्णकुमार चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.7
नाम:- श्रीमति मोनिका जी चौहान
पिता:-स्व विनोदकुमार जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

राजपुर – तह – राजपुर – जिला – बड़वानी

 • तम्बोली कुमरावत समाज महिला मंडल राजपुर
 • महिला अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- श्रीमती.क्षमा जी
 • पिता / पति :- दिलीप जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 99264661579
 • ————————————————–
 • महिला उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- श्रीमती.दुर्गा जी
 • पिता / पति :- मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981556277
 • ————————————————–
 • महिला सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- श्रीमती.सुखदेवी जी
 • पिता / पति :- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893686700
 • ————————————————–
 • महिला सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:- श्रीमती.चंद्रवती जी
 • पिता / पति :- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009451509
 • ————————————————–
 • महिला कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- श्रीमती.बिना जी
 • पिता / पति :- मुन्शी जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893044024
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889659280
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8225949863
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926461570
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- गौतम
 • पिता:- जगदीश लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630474788
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752470867
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- लोकेश
 • पिता:- उमाशंकर जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120102101
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- श्री राम
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871564283
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- हेमराज
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425963281
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- आशीष
 • पिता:- मनोहर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893007530
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- सुधीर
 • पिता:- कांति लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893676700
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- तेज लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7389218422
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- अरविन्द कुमरावत(गाजियाबाद)
 • पिता:- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9329359269
 • ————————————————–

सेंधवा – तह – सेंधवा – जिला – बड़वानी

 • क्र.1
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता:- स्व. ओमकार जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8959068507
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व. ओमकार जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- यशवंत
 • पिता:- स्व. ओमकार जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:- स्व. ओमकार जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगत्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- ताराचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटनकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7987100516
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- विनोद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टेटू
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826671013
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- कन्हैयालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुरेशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- भारत कुमार
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826775969
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- संतोष
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

बड़वानी – तह -बड़वानी – जिला – बड़वानी

 • महिला मंडल
 • अध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति मंजू देवी जी
 • पिता / पति :- कैलाश कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति कविता जी
 • पिता / पति :- रामेश्वर कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति निशा जी
 • पिता / पति :- दिनेश कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति नीतू जी
 • पिता / पति :-नवनीत कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति मेघा जी
 • पिता / पति :- कमलेश कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति दीपिका जी
 • पिता / पति :-पवन कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति मीरा जी
 • पिता / पति :-अंतिम कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सहसंगठन मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति सिमा जी
 • पिता / पति :- राजेश कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सहसंगठन मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति संगीता जी
 • पिता / पति :- राजानंद कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सलाहकार
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति जानकी जी
 • पिता / पति :- सुनील कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रचार मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति सुलोचना जी
 • पिता / पति :- यशवंत कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • प्रचार मंत्री
 • क्र.
 • नाम:- श्री मति मीना जी
 • पिता / पति :- अश्विन कुमरावत जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- डॉ.धरम चंद्र कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893448222
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- कैलाश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- बालमुकन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- कमल कुमार कुमरावत
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- अनिल कुमार कुमरावत
 • पिता:- बालमुकंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- जगदीशचंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- रामेश्वर कुमरावत
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रितेश कुमरावत
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- सालिगराम कुमरावत
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- त्रिलोक कुमार कुमरावत
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- सुरेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- परसराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रमेशचंद्र कुमरावत
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- बबन कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- पवन कुमरावत
 • पिता:- बबन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- महेंद्र कुमरावत
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शांतिलाल कुमरावत
 • पिता:- मंशाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- बालकृष्ण कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- लवलेश कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- दिनेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- पूनम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- अशोक कुमार कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- मिश्रीलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- मोहनलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- मनोहरलाल कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- धर्मेंद्र कुमरावत
 • पिता:- मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- राधेश्याम कुमरावत
 • पिता:- पूनमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- बालकिशन कुमरावत
 • पिता:- रघुनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- गणपति कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–