गरोठ – तह – गरोठ – जिला – मन्दसौर

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- रमेश चंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993469686
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.२
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978225
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425949064
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889068802
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926636527
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अर्जुन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8085279439
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- भोलाशंकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शरद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- विशनारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926486220
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- विमल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

गोपालपुरा – तह – सीतामहु – जिला – मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:-  राजेंद्र 
 • पिता:- बाबूलाल चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-  पांडिया 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  9981166957 
 • ————————————————–

कचनारा – तह – दलोदा – जिला – जिला – मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता:- मांगीलाल चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630995994
 • ————————————————–

मल्हारगढ़ – तह – मल्हारगढ़ – जिला – मन्दसौर

माँ नाना देवी मंदिर मल्हारगढ़

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9329429327
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- सतीश
 • पिता:- कचरमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8103823427
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- चिंतामल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617714035
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.5
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302175784
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.6
 • नाम:- गणेश
 • पिता:- श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8109265675
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- हरीश
 • पिता:- स्व. मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165666916
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:- स्व. मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424864870
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- सुनील
 • पिता:- स्व. रमेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9415415475
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 93298568769
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.11
 • नाम:- सत्येन्द्र
 • पिता:- जगदीश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7828099580
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.12
 • नाम:- पवन
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9723505313
 • ————————————————-
 • सदस्य
 • क्र.13
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- स्व. सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8891482912
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.14
 • नाम:- आशीष
 • पिता:- राजेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977572715
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.15
 • नाम:- विमल
 • पिता:- जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- मोहनलाल मोदी(पहेडा मगरा वाले)
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009054588
 • ————————————————–

मन्दसौर – तह – मन्दसौर – जिला – मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- रूपनारायण
 • पिता:- स्व.नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425977647
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गिरजाशंकर
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- विशनारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889257772
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- शांतिलाल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9726546486
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- स्व.शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713169503
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- स्व.शालिगराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425939788
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:- स्व.भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978836
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- हंसराज
 • पिता:- स्व.धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425813079
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- किशनलाल
 • पिता:- स्व.धनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425922938
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- पंकज
 • पिता:- स्व.मनोहर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8085959144
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:- स्व.बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8982115792
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व.बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7987729170
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- आनंद प्रकाश
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893089183
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दीपक प्रकाश
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425107711
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- राकेश कुमार
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617634898
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- देवप्रकाश कुमार
 • पिता:- स्व.शालिगराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424887878
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- कु. रीटा जी (रतलाम वाले)
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

पिपलियामंडी – तह – मल्हारगढ़ – जिला – मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- हरिनंदन
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989678585
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रामलाल
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- कांतिलाल
 • पिता:- स्व. गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907004787
 • ————————————————–
 • क्र.4

 • नाम:- गणेश
 • पिता:- स्व. गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479708133
 • ————————————————–
 • क्र.5

 • नाम:- डोडरमल
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039703012
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- ब्रजमोहन
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- कारूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- ब्रजमोहन
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479708141
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- हरिनंदन जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893798088
 • ————————————————–

शामगढ़ – तह – शामगढ़ – जिला – मन्दसौर

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- मधुसूदन मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179493330
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- कमल
 • पिता:- चोथमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993858387
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- सुमित मोदी
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926738488
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- विमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981247805
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424032906
 • ————————————————–
 • महामंत्री
 • क्र.6
 • नाम:- तुलसीराम
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978775
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.7
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- घोड़ला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755943117
 • ————————————————–
 • मीडिया प्रभारी
 • क्र.8
 • नाम:- दिलीप मोदी
 • पिता:- प्रेमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755943117
 • ————————————————–
 • मीडिया प्रभारी
 • क्र.9
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- भागचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826676250
 • ————————————————–
 • प्रचार मंत्री
 • क्र.10
 • नाम:- महेश
 • पिता:- हरिनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165009007
 • ————————————————–
 • प्रभारी मंत्री
 • क्र.11
 • नाम:- नंदकिशोर
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826506483
 • ————————————————–
 • कार्य प्रभारी
 • क्र.12
 • नाम:- राजेश मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754635516
 • ————————————————–
 • संरक्षक मंत्री
 • क्र.13
 • नाम:- दिनेश मोदी
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685888333
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- तुलसीराम
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978475
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • म:- हरिनंदन
 • पिता:- नाथूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589094763
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- हरिनंदन
 • पिता:- देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424035016
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424032906
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- भागचंद्र
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406671556
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- शिवरतन
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713136881
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- प्रदीप
 • पिता:- भुवानीशंकर जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755489435
 • ————————————————–

सीतामऊ – तह – सीतामऊ – जिला – मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- स्व मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893924148
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685835164
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- कमलेश
 • पिता:- स्व प्रमोद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981963854
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- धीरज
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–