ताल – तह. – ताल – जिला – रतलाम

क्र.1
नाम:-पुरषोत्तम मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.2
नाम:-प्रकाश मोदी
पिता:- शिवनारायण जी
गौत्र / सरनेम:-थावरिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.3
नाम:-जगदीशचंद मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.4
नाम:-श्यामलाल मोदी
पिता:- गणपतलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.5
नाम:-रवि कुमार मोदी
पिता:-अरुण कुमार ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.6
नाम:-अशोक कुमार मोदी
पिता:- बद्रीलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.7
नाम:-गोपाल मोदी
पिता:-मोहन लाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-

आलोट – तह – आलोट – जिला – रतलाम

 • क्र.1
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रोहित
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- श्याम
 • पिता:- स्व. रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7828887332
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- चंद्रशेखर
 • पिता:- स्व. रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755154156
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- बगदीराम
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349413323
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व. शिव नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- मनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826024970
 • ————————————————–

ढोढर – तह – जावरा – जिला – रतलाम

 • क्र.1
 • नाम:- मदन लाल
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8085924838
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989467281
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993209345
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शांति लाल
 • पिता:- मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9399876287
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9566902228
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राधाकिशन
 • पिता:- भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871926208
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:- भागीरथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898790991
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617220597
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- कन्हैया लाल
 • पिता:- फकीर चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753365552
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- राकेश
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981628055
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- हेमन्त कुमार
 • पिता:- बद्री लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9691458792
 • ————————————————–

जावरा – तह – जावरा – जिला – रतलाम

 • अध्यक्ष
 • क्र.1नाम:- नंदकिशोर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039190124
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977710312
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- रजनीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752980129
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- भावेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- भागचंद्र
 • पिता:- कन्हैया लाल
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धवणाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- किशोर कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मनोहरलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- नरेन्द्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- बालकृष्ण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- राजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- बद्रीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- तेजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- चंदेल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- पिंटू कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- सुभाषचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सूर्यवंशी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- प्रह्लाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- पुरूषोतम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- बाबूलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- राजेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- कमलेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- गोर्धन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- मांगीलाल
 • पिता:- कमलेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- जितेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- मुरलीधर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- राहुल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- राहुल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- इन्द्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- प्रकाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- बंटी कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 •  
 •  म:- विष्णु कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- प्रेम नारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- नंदकिशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- रघुनंदन
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- कमलेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

रतलाम – तह – रतलाम – जिला – रतलाम

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- हरीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893256536
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- विष्णु प्रसाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300285501
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.3
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826083639
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- नविन सराफ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407150750
 • ————————————————–
 • कार्यकारणी सदस्य
 • क्र.5
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भगते
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- वासुदेव जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300924365
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349980861
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.8
 • नाम:- मधु जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 07412 – 225523
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- रमेश मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009282930
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.10
 • नाम:- मथुरालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479739139
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.11
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:- सुभाष जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोलकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9409179622
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- अंकित कुमार
 • पिता:- मिश्रीलाल
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869056400
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- बाबूलाल
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869056400
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- दत्तनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9301132404
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- अनोखी लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407429112
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 942404806
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- अनोखी लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8827061921
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- भगवती लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120663552
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- किशन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893873524
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- अरुण कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827393294
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826419424
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685535502
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- जगन्नाथ कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989464951
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- ओम जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752619075
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- मधु जी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407109012
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- नरेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7515602519
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- यशवंत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8964813552
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7024111407
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- चाँद नारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424846943
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- दीपक कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- डूंगरसागरीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752495353
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- शुशीला देवी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8602462979
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- जितेन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- नागदे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424870081
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120281428
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- चोथमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120271832
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- दिलीप कुमार मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120154074
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- प्रतिपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039938991
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- आर्यप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9229103941
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- सुरेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- तोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7024487525
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425107736
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7566450735
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- राजेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- नविन मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

रिंगनोद – तह – जावरा – जिला – रतलाम

 • क्र.1 
 • नाम:- शंकरलाल 
 • पिता:-  नानूराम जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  भानपिया 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  6375036026 
 • ————————————————–
 • क्र.2 
 • नाम:- भेरूलाल 
 • पिता:-  जवाहरलाल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  भानपिया 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  
 • ————————————————–
 • क्र.3  
 • नाम:-  सतीश कुमार 
 • पिता:-  जवाहरलाल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-   भानपिया 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  
 • ————————————————–
 •  
 •  

सोहनगढ़ – तह – पिपलौदा – जिला – रतलाम

 • क्र.1
 • नाम:-जितमल
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-जगदीश चंद्र
 • पिता:-मेघराज जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7058452456
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जहाँगीर
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-स्व रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7819970115
 • ————————————————–

धामनोद – तह. – रतलाम – जिला – रतलाम

 • क्र.1
 • नाम;- बंशीलाल मोदी
 • पिता:-नाथुलाल जी
 • गौत्र;-खैराडा
 • व्यवसाय:-होटल
 • मोबाइल न.:-9753476363
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम;- महेशचंद मोदी
 • पिता:-नाथुलाल जी
 • गौत्र;-खैराडा
 • व्यवसाय:-होटल
 • मोबाइल न.:-7047606680
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम;- श्यामलाल जी
 • पिता:-नारायणलाल जी
 • गौत्र;-खैराडा
 • व्यवसाय:-किराना
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम;- सुरेश कुमार जी
 • पिता:-स्व गौरीशंकर जी
 • गौत्र;-खैराडा
 • व्यवसाय:-लाइट फिटिंग
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–