कांकरोली – तह – कांकरोली – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- भंवरलाल
 • पिता:- स्व. रामप्रताप जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- अम्बालाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:- स्व. डॉ. माधवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414232627
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- राकेश
 • पिता:- स्व. डॉ. माधवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पीपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 94141744059
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6377360645
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- नन्दलाल
 • पिता:- स्व. द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8003361366
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- स्व. द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7976405700
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- स्व. द्वारिका लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252167184
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- द्वारकेश
 • पिता:- स्व. निर्भय चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- डूंगरसागरीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785648037
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व. भंवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460802923
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व. जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9468814653
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- प्रमोद
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414173305
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- यदुनंदन
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414239559
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- डॉ. चंद्रशेखर
 • पिता:- राकेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414173359
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- मनोज
 • पिता:- अम्बालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8107514648
 • ————————————————–
 • क्र17
 • नाम:- सूरजमल
 • पिता:- भागचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- चंदेल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982287477
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- राज कुमार
 • पिता:- स्व. तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784124156
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- सुरेंद्र कुमार
 • पिता:- कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- ख्याली लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

कुंवारिया – तह – राजसमंद – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- जितेन्द्र
 • पिता:- स्व महेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252970047
 • ————————————————–
 • क्र.2
  नाम:- बालमुकुंद
  पिता:- मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.3
  नाम:- रमेशचंद्र
  पिता:- बालमुकुंद जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-9001482407
  ————————————————–
  क्र.4
  नाम:- रामस्वरूप
  पिता:- बालमुकुंद जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.5
  नाम:- धर्मेश
  पिता:- रमेशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-8003857817
  ————————————————–
 • क्र.6
  नाम:- उदयलाल
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.7
  नाम:- कारूलाल
  पिता:- शंकरलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.8
  नाम:- भेरूलाल
  पिता:- सोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.9
  नाम:- किशनलाल
  पिता:- सोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सोहनलाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–

नाथद्वारा – तह – नाथद्वारा – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- राधाकिशन
 • पिता:- स्व पुरषोतम
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7665164135
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252707049
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- लोकेश
 • पिता:- स्व कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107011965
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शुभम
 • पिता:- स्व गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799262458
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अविनाश
 • पिता:- स्व रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829633582
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-योगेश
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166614455
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829665476
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- कृष्णकांत
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8949619858
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- स्व फकीरचन्द चद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252707049
 • ————————————————–

राजसंबद – तह – राजसंबद – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:-गणेशलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-नाथूलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413663060
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मुरलीलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950415873
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413830211
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:- स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-कालूलाल
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

गिलुण्ड मातृकुण्डिया – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- गोपाल
 • पिता: -मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983932867
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता: -डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता: -डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- नंदलाल
 • पिता: – बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-09549901959
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- गोपाल
 • पिता: – गणेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983932867
 • ————————————————–